Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel Power Query 58 — Indeks numerowanie wewnątrz grup

W dzisiejszym poście omówimy numerowanie poszczególnych elementów danej kategorii sprzedaży. Rozwiązanie takiego problemu w Excelu omówiliśmy w poradzie 373. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem tego problemu w Power Query. Przykładowe dane do zadania zostały przedstawione na rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane do zadania
Rys. nr 1 – przykładowe dane do zadania

Rozwiązanie, które omówimy opiera się na pomyśle Gena Pulsa (www.excelguru.ce). Zacznijmy od pobrania naszych danych do zadania. Wybieramy polecenie Z tabeli/ zakresu z karty Dane (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – polecenie Z tabeli/ zakresu
Rys. nr 2 – polecenie Z tabeli/ zakresu

Otworzy nam się edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą z Excela przedstawiony na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – edytor zapytań z wczytaną tabelą
Rys. nr 3 – edytor zapytań z wczytaną tabelą

We wczytanych danych musimy zrobić drobną korektę. Mianowicie zmienić typ danych w kolumnie Data, czyli klikamy ikonę kalendarza w tytule kolumny i wybieramy z podręcznego menu polecenie Data (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – zmiana typu danych na Datę
Rys. nr 4 – zmiana typu danych na Datę

Otworzy nam się okno Zmiany typu kolumny, gdzie musimy zatwierdzić naszą decyzję za pomocą przycisku Zamień bieżącą (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – okno Zmiany typu kolumny
Rys. nr 5 – okno Zmiany typu kolumny

Naszym celem jest ponumerowanie elementów poszczególnych kategorii, ale pod warunkiem zachowania aktualnej kolejności elementów. Z tego powodu w pierwszej kolejności musimy dodać kolumnę indeksu. W tym celu rozwijamy polecenie Kolumna Indeksu (punkt 2 na rys. nr 6) z karty Dodaj kolumnę (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Od 0 (punkt 3).

Rys. nr 6 – ścieżka dostępu do polecenia Od 0 (kolumna indeksu)
Rys. nr 6 – ścieżka dostępu do polecenia Od 0 (kolumna indeksu)

Otrzymamy dane z nową kolumną (kolumna indeksu), która sprawi, że nasze dane zachowają swoją kolejność (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – Dane z dodaną kolumną indeksu
Rys. nr 7 – Dane z dodaną kolumną indeksu

Będziemy potrzebować paska formuły w dalszych działaniach. Jeśli nie macie go włączonego, można go uruchomić za pomocą polecenia Pasek formuły na karcie Widok (oznaczone strzałką na rys. nr 8).

Rys. nr 8 – uruchomienie paska formuły
Rys. nr 8 – uruchomienie paska formuły

Dodatkowo możemy zmienić nazwę nowej kolumny w pasku formuły, żeby nie dodawać kolejnego kroku do Zastosowanych kroków. Zmieniamy nazwę nowej kolumny na IndeksTmp (rys. nr 9), żebyśmy wiedzieli że jest on tymczasowy i służy tylko do zachowania oryginalnej kolejności elementów w tabeli.

Rys. nr 9 – zmiana nazwy nowej kolumny w pasku formuły
Rys. nr 9 – zmiana nazwy nowej kolumny w pasku formuły

W następnym kroku musimy pogrupować dane po kategorii, czyli wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 10).

Rys. nr 10 – polecenie Grupowanie według
Rys. nr 10 – polecenie Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie w polu Grupuj według wybieramy grupowanie według Kategorii (punkt 1 na rys. nr 11), następnie ustawiamy rodzaj Operacji jako Wszystkie wiersze (punkt 2). Ponadto możemy zmienić nazwę kolumny na TMP (punkt 3), ponieważ znowu jest to kolumna tymczasowa i w następnych etapach będziemy ją modyfikować. Tak ustawione parametry grupowania zatwierdzamy przyciskiem OK.

Rys. nr 11 – parametry grupowania według
Rys. nr 11 – parametry grupowania według

Otrzymamy pogrupowane dane przedstawione na rys. nr 12. Istotne jest, że mamy podział na 4 główne grupy produktów i w kolumnie TMP mamy tabele z poszczególnymi elementami danej grupy. Warto zaznaczyć, że są to tabele ze wszystkimi kolumnami z naszej oryginalnej tabeli z zachowaniem kolejności z kolumny IndeksTmp.

Rys. nr 12 – Pogrupowane dane
Rys. nr 12 – Pogrupowane dane

Naszym zadaniem teraz jest dołożenie kolejnej kolumny indeks w tych wewnętrznych tabelach z kolumny TMP. Dodajemy nową kolumnę indeks, czyli rozwijamy polecenie Kolumna indeksu z karty Dodaj kolumnę, a następnie wybieramy polecenie Od 1 (tym razem numerowanie zaczynamy od 1) jak na rys. nr 13.

Rys. nr 13 – polecenie Od 1 (kolumna indeks)
Rys. nr 13 – polecenie Od 1 (kolumna indeks)

Otrzymamy dane z nową kolumną przedstawione na rys. nr 14.

Rys. nr 14 – Dane z nową kolumną Indeks
Rys. nr 14 – Dane z nową kolumną Indeks

Dzięki dodaniu tej kolumny w pasku formuły mamy gotowy kod na dodanie kolumny indeksu (rys. nr 15).

Rys. nr 15 – kod na dodanie kolumny indeks numerowanej od 1
Rys. nr 15 – kod na dodanie kolumny indeks numerowanej od 1

Kopiujemy ten kod za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C i usuwamy dodatkowy krok (Dodano indeks 1), ponieważ był nam potrzebny tylko do otrzymania kodu. Krok usuwamy za pomocą oznaczenia x przed nazwą danego kroku (rys. nr 16).

Rys. nr 16 – usuwanie kroku
Rys. nr 16 – usuwanie kroku

Następnie wybieramy polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 17).

Rys. nr 17 – polecenie Kolumna niestandardowa
Rys. nr 17 – polecenie Kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, gdzie w polu Formuła kolumny niestandardowej wklejamy nasz skopiowany wcześniej kod (z paska formuły) za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V. W formule tej musimy zmienić jedną rzecz ponieważ ta formuła opierała się na wcześniejszym kroku, czyli na pogrupowaniu wierszy). Naszym celem jest dodanie kolumny indeksu do tabeli, która znajduje się w kolumnie TMP. Czyli kasujemy z zapisu formuły nazwę kroku a wstawiamy nazwę kolumny. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=Table.AddIndexColumn([TMP], "Indeks", 1, 1)

Tak ustawione parametry kolumny niestandardowej zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 18).

Rys. nr 18 – parametry kolumny niestandardowej
Rys. nr 18 – parametry kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane z nową kolumną niestandardową przedstawione na rys. nr 19, gdzie w kolumnie są ukryte tabele z poprzedniej kolumny ale z dodatkową kolumną indeksu (ponumerowane elementy w każdej kategorii).

Rys. nr 19 – dane z nową kolumną niestandardową
Rys. nr 19 – dane z nową kolumną niestandardową

Możemy teraz usunąć dwie pierwsze kolumny, ponieważ one nic nam nie wnoszą do wyników, jakich potrzebujemy. Zaznaczamy dwie kolumny Kategoria i TMP przytrzymując klawisz Ctrl, następnie usuwamy je za pomocą klawisza Delete. Otrzymamy kolumnę Niestandardowe, którą będziemy musieli rozwinąć. W tym celu klikamy ikonkę ze strzałkami obok tytułu kolumny i odznaczamy checkbox przy opcji Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako indeksu. Parametry rozwinięcia zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 20).

Rys. nr 20 – Rozwijanie kolumny niestandardowej
Rys. nr 20 – Rozwijanie kolumny niestandardowej

Otrzymamy rozwinięte dane przedstawione na rys. nr 21.

Rys. nr 21 – rozwinięte dane z kolumny niestandardowej
Rys. nr 21 – rozwinięte dane z kolumny niestandardowej

Przez to że pogrupowaliśmy dane po kategoriach mamy najpierw wszystkie myszki, potem klawiatury itd. Pamiętajmy, że dodaliśmy kolumnę IndeksTmp po to, aby móc wrócić do oryginalnej kolejności elementów. Wystarczy teraz zanzcayć kolumnę IndeksTmp i wybrać polecenie sortuj od A do Z z karty Narzędzia główne (rys. nr 22).

Rys. nr 22 – polecenie Sortuj od A do Z
Rys. nr 22 – polecenie Sortuj od A do Z

Otrzymamy dane posortowane według pierwotnej kolejności przedstawione na rys. nr 23.

Rys. nr 23 – posortowane dane
Rys. nr 23 – posortowane dane

Kolumna IndeksTmp jest nam już niepotrzebna, więc zaznaczamy ją i usuwamy za pomocą klawisza Delete. Otrzymamy dane z numerowaniem (indeksem) elementów odpowiednio w kategoriach przedstawione na rys. nr 24.

Rys. nr 24 – Dane z numerowaniem elementów poszczególnych kategorii
Rys. nr 24 – Dane z numerowaniem elementów poszczególnych kategorii

Tak przygotowane dane możemy zaczytać do Excela. W tym celu wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 25).

Rys. nr 25 – polecenie Zamknij i załaduj do
Rys. nr 25 – polecenie Zamknij i załaduj do

W Excelu otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie ustawiamy sposób wyświetlania danych jako Tabela, a następnie wskazujemy miejsce wstawienia danych, czyli istniejący arkusz  i wskazujemy konkretną komórkę. Tak ustawione parametry importowania danych zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 26).

Rys. nr 26 – parametry importowania danych do Excela
Rys. nr 26 – parametry importowania danych do Excela

Otrzymamy dane wstawione do Excela przedstawione na rys. nr 27.

Rys. nr 27 – dane zaimportowane z Power Query
Rys. nr 27 – dane zaimportowane z Power Query

Musimy pamiętać o odpowiednim formatowaniu danych, ponieważ w kolumnie Data otrzymaliśmy liczby zamiast dat. Zaznaczamy kolumnę Data i na karcie Narzędzia główne możemy zmienić formatowanie w kategorii Liczba na Data krótka (rys. nr 28).

Rys. nr 28 – zmiana formatowania na Datę krótką
Rys. nr 28 – zmiana formatowania na Datę krótką

Otrzymamy końcowe dane, odpowiednio sformatowane a przede wszystkim z numeracją poszczególnych elementów danych kategorii (rys. nr 29).

Rys. nr 29 – Dane z numeracją elementów poszczególnych kategorii
Rys. nr 29 – Dane z numeracją elementów poszczególnych kategorii

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #20 — Ile dni w miesiącu pomiędzy datami

W dzisiejszym poście nauczymy się wyznaczać ilość dni w miesiącu pomiędzy datami w Power Query. Odcinek ten powstał jako odpowiedź na komentarz Billa Szyszkowskiego do postu z pytaniami od widzów nr 121, poruszającego ten sam problem. Wyznaczymy ilość dni pomiędzy datami w danym miesiącu ale tym razem za pomocą Power Query. Musimy pamiętać, że kiedy w Excelu mamy daty to tak naprawdę mamy do czynienia z liczbami, bo daty w Excelu to liczby. Bill Szysz zwrócił uwagę, że czasami nie uwzględniamy tego pierwszego dnia, np. między datami 2018-01-02 a 2018-01-04 są 2 dni różnicy, ale jeśli policzymy to dokładnie to mamy 2018-01-02, 2018-01-03 i 2018-01-04, a więc 3 dni. W zależności czy liczymy ten pierwszy dzień czy nie to otrzymujemy różne wyniki. Bill Szysz zaproponował rozwiązanie tego problemu w Power Query. Zagadnienie to omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Standardowo mamy dane umieszczone w tabeli i w Excelu od 2016 wybieramy polecenie Z tabeli (punkt nr 2 na rysunku nr 2) z karty Dane, aby zaczytać dane do Power Query.

rys. nr 2 — Polecenie Z tabeli

Otworzy nam się okno Edytora zapytań dla danych zaczytanych z tabeli tDaty. Musimy pamiętać, że Power Query chce zapisać dane jako daty, a my chcemy skorzystać z liczb. Klikamy ikonkę (oznaczoną zieloną strzałką na rysunku nr 3) przy nazwie kolumny Od i z podręcznego menu wybieramy polecenie Liczba całkowita. 

rys. nr 3 — Zmiana formatu danych

Pojawi się nam komunikat o zmianie typu kolumny, gdzie musimy kliknąć przycisk Zamień bieżącą (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Komunikat o zmianie typu kolumny

Tę samą czynność powtarzamy dla kolumny obok nazwanej Do. Klikamy ikonkę przy jej nazwie i z podręcznego menu wybieramy polecenie Liczba całkowita. Pojawi nam się komunikat o zmianie typu kolumny, gdzie klikamy przycisk Zamień bieżącą. Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Dane po zmianie z daty na format liczbowy

W kolejnym kroku wybieramy polecenie Kolumna niestandardowa (punkt nr 2 na rysunku nr 6) z karty Dodaj kolumnę.

rys. nr 6 — Kolumna niestandardowa

Pojawi nam się okno Kolumna niestandardowa, w której zmienimy nazwę kolumny na Miesiąc, a następnie w okienku formuły kolumny niestandardowej wpiszemy ={[od]..[do]}. Następnie nasze ustawienia zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Parametry kolumny niestandardowej

Musimy tutaj pamiętać , że pod wartościami [od] i [do] kryją się liczby. Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 8, gdzie dla każdego wiersza w kolumnie Miesiąc mamy listę liczb między tymi datami – zapisanymi też jako liczby.

rys. nr 8 — Kolumna niestandardowa Miesiąc

Dla pierwszego wiersza lista ta została przedstawiona na rysunku nr 9.

rys. nr 9 — Dni kryjące się w tabeli pod nazwą List

W kolejnym kroku zaznaczamy kolumnę Miesiąc, klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę tej kolumny  i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Usuń inne kolumny

Zostanie nam jedna kolumna. Następnie klikamy ikonkę oznaczoną na rysunku nr 12 zieloną strzałką i z podręcznego menu wybieramy polecenie Rozwiń do nowych wierszy.

rys. nr 12 — Rozwiń do nowych wierszy

Otrzymamy listę wszystkich dni pomiędzy datami (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Lista dni między datami

Nas interesuje konkretnie ilość dni w danym miesiącu, więc w pierwszym kroku musimy znowu zmienić typ danych na daty. Rozwijamy ikonkę przy nazwie kolumny i z podręcznego menu wybieramy polecenie Data (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Zmiana typy wyświetlania danych

Otrzymamy listę dni w postaci dat, przedstawioną na rysunku nr 15 (jej fragment).

rys. nr 15 — Lista dni między datami w postaci dat

Przy tak przygotowanych danych wybieramy polecenie Data (punkt nr 2 na rysunku nr 16) z karty Dodaj kolumnę.

rys. nr 16 — Polecenie Data

Za pomocą tego polecenia możemy z daty wyciągać różne parametry, takie jak rok, kwartał, miesiąc itd. My wybieramy Rok (rys. nr 17), następnie analogicznie wybieramy Miesiąc.

rys. nr 17 — Dodanie kolumny Rok

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 18.

rys. nr 18 — Dane z dodaną kolumną Rok

W kolejnym kroku z karty Przekształć wybieramy polecenie Data, a następnie Miesiąc i Nazwa miesiąca (po kolei kroki oznaczone na rysunku nr 19).

rys. nr 19 — Dodawanie kolumny Miesiąc

Kiedy korzystamy z poleceń z karty Dodaj kolumnę to powstaje nowa kolumna, jeśli zaś korzystamy z polecenia z karty Przekształć, to działamy na istniejącej kolumnie i w niej wprowadzamy zmiany. Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Dane z dodaną kolumną Miesiąc

Zaznaczamy wszystkie trzy kolumny a następnie wybieramy polecenie Grupowanie według (punkt nr 2 na rysunku nr 21) z karty Narzędzia główne.

rys. nr 21 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowanie według, gdzie wybieramy grupowanie Zawansowane (punkt nr 1 na rysunku nr 22). Automatycznie pojawią nam się trzy poziomy grupowania (punkt nr 2). Następnie nazywamy nową kolumnę Ile dni (punkt nr 3) i wybieramy operację Zlicz wiersze (punkt nr 4), która ma zliczyć dni z danego miesiąca. Nie interesuje nas jakie to były dni tylko ich ilość. Nasze parametry zatwierdzamy przyciskiem OK

rys. nr 22 — Parametry w oknie Grupowanie według

Otrzymamy pogrupowane dane według miesięcy przedstawione na rysunku nr 23.

rys. nr 23 — Pogrupowane dane

Tak przygotowane dane chcemy załadować do Excela, więc korzystamy z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 24).

rys. nr 24 — Zamknij i załaduj

Otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy parametry wstawianych danych, sposób wyświetlania danych jako Tabela i miejsce wstawienia danych jako istniejący arkusz i wybieramy konkretną komórkę, gdzie chcemy umieścić nasze dane. Parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 25).

rys. nr 25 — parametry okna Ładowanie do

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 26.

rys. nr 26 — Dane załadowane do Excela

W naszych wczytanych dołożyliśmy Rok tylko dla sytuacji kiedy mamy w danych przeskok lat. Przygotowałem sobie dodatkowy wiersz, który kiedy dodam do tabeli z pierwotnymi danymi, a następnie naszą tabele z Power Query odświeżę – klikamy prawym przyciskiem myszy na dane (dowolną komórkę w tabeli zwróconej przez zapytanie Power Query), a następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Odśwież (rys. nr 27).

rys. nr 27 — Odśwież zaczytane dane

Otrzymamy przeliczone dane z uwzględnionymi miesiącami w kolejnym roku (który dołożyliśmy do tabeli i danymi bazowymi), przedstawione na rysunku nr 28.

rys. nr 27 — Odświeżone dane

Podsumowując Power Query świetnie sprawdza się w wyznaczaniu ilości dni między datami w danym miesiącu. Rozwiązanie jest dużo szybsze i prostsze niż w Excelu 


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #19 — Scalanie tego samego zapytania

W dzisiejszym poście zajmiemy się tematem scalania tego samego zapytania w Power Query. Zagadnienie to omówimy na podstawie danych z poprzedniego postu przedstawionych na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Poprzedni post dotyczył wyciągania pierwszych i ostatnich wierszy po unikatowych wartościach z kolumn Data i Firma. Stworzyliśmy dwa zapytania i scaliliśmy je ze sobą. Tym razem chcemy mieć jedno zapytanie. Zagadnienie to jest wstępem do języka zapytań M, czyli kulis zapytań Power Query. Pozwoli nam to w miarę naszego rozwoju nie korzystać tylko z gotowych rozwiązań tego dodatku do Excela.

Pierwszym krokiem jest wczytanie naszych danych z tabeli do Power Query. Musimy w tym celu użyć polecenia Z tabeli z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Pobieranie danych zewnętrznych

Tak jak w poprzednim poście dane zostały wczytane w innym formacie więc musimy dla kolumny Data i Czas zmienić typ kolumny na bieżącą – klikamy prawym przyciskiem myszy na tytuł kolumn Data i analogicznie Czas, następnie wybieramy polecenie Data lub dla drugiej kolumny Godzina i na komunikacie, który się wyświetli klikamy przycisk Zamień bieżącą (zaznaczono zieloną strzałką na rysunku nr 3). Celem tych działań jest to, żeby Power Query odpowiednio interpretował te dane.

rys. nr 3 — Zmiana typu kolumny

Na karcie Widok musimy mieć włączony Pasek formuły (rys. nr 4). Będziemy robić na nim drobne zmiany w kodzie.

rys. nr 4 — Pasek formuły

Wczytane dane przedstawione zostały na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Wczytane dane

Kolejnym krokiem jest posortowanie danych. Klikamy prawym przyciskiem myszki na trójkącik przy tytule kolumny Data i wybieramy polecenie Sortuj rosnąco (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Sortuj rosnąco

Te same działania musimy powtórzyć dla kolumny Czas. Klikamy prawym przyciskiem myszki na trójkącik przy tytule kolumny Czas i wybieramy polecenie Sortuj rosnąco. Z boku ekranu w Ustawieniach zapytania mamy wpisane kroki, które wykonaliśmy na naszych danych (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Ustawienia zapytania

Możemy zmienić nazwę tego kroku, aby w każdym momencie działań widzieć co konkretnie zrobiliśmy. Naciskamy klawisz F2 i zmieniamy nazwę na Posortowano Asc (nie napisałem rosnąco, bo ze względu na język programowania staram się nie używać polskich znaków) – rys. nr 8.

rys. nr 8 — Zmiana nazwy kroku

Teraz tak jak w poprzednim poście musimy usunąć duplikaty po kolumnach Data i Firma. Zaznaczamy kolumny Data i Firma, a następnie wybieramy z karty Narzędzia główne polecenie Usuń wiersze (punkt nr 2 na rysunku nr 9), a potem Usuń duplikaty (punkt nr 3 na rysunku nr 9).

rys. nr 8 — Usuń duplikaty

Otrzymamy wyciągnięte pierwsze wiersze po unikatowych wartościach. Zostały one przedstawione na rysunku nr 10.

rys. nr 10 — Pierwsze wiersze po unikatowych wartościach

Analogicznie jak dla poprzedniego etapu zmieniamy nazwę zastosowanego kroku w Ustawieniach zapytania za pomocą klawisza F2 z Usunięto duplikaty na Pierwsze.

Chcemy aby teraz kolejny krok jaki wykonamy nie był zależny od kroku Pierwsze tylko od wcześniejszego czyli Posortowano Asc. Klikamy na krok Posortowano Asc i kopiujemy formułę z paska formuły za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C. Następnie przechodzimy do ostatniego naszego kroku, czyli Pierwsze i na pasku formuły kliknąć przycisk funkcyjny fx – dodać krok niestandardowy i wkleić (Ctrl+V lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać polecenie Wklej) w pasek formuły skopiowaną wcześniej formułę z kroku Posortowano Asc.

Musimy zmienić część wklejonej formuły, bo chcemy aby kolumna Czas była posortowana malejąco. Najprościej wystarczyło by zmienić rodzaj sortowania klikając na znaczek sortowania przy nazwie kolumny Czas (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Sortuj malejąco po kolumnie Czas

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników jest inny sposób. Wystarczy zmienić w formule dla kolumny czas sortowanie z Ascending na Descending, co zostało pokazane na rysunku nr 13.

rys. nr 13 — Zmiana na pasku formuły

Oba sposoby zadziałają w ten sam sposób. Zmieniamy nazwę kroku Niestandardowe 1 za pomocą klawisza F2 na Posortowano Desc. Musimy pamiętać, że Power Query ma problem z tym, że dane nie zostały wczytane od nowa, pamięta wcześniejszy bufor więc jak w poprzednim poście musimy dodać kolumnę indeksu. Z karty Dodaj kolumnę wybieramy polecenie Kolumna indeksu (punkt nr 2 na rysunku nr 14) a następnie Od 0 (punkt nr 3 na rysunku nr 14). Nie ma znaczenia jaki typ kolumny indeksu wybierzemy bo jest to kolumna pomocnicza i w późniejszym etapie ją usuniemy.

rys. nr 14 — Kolumna indeksu

Power Query dzięki dodaniu dodatkowej kolumny od nowa zaczyta dane i zapamięta kolejność z odwrotnym sortowaniem. Zaznaczamy kolumny Data i Firma i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze a następnie Usuń duplikaty (analogicznie jak na rysunku nr 9 dla pierwszych wierszy). Otrzymamy ostatnie wiersze dla unikatowych wartości przedstawione na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Ostatnie wiersze dla unikatowych wartości

Zaznaczamy kolumnę Czas i Indeks i usuwamy za pomocą polecenia Usuń kolumny z podręcznego menu (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Usuń kolumny

W poprzednim poście te same wyniki otrzymaliśmy w dwóch osobnych zapytaniach. W tym poście otrzymaliśmy takie same wyniki w jednym zapytaniu tylko w innych krokach. Pierwsze wiersze są w kroku Pierwsze, a ostatnie wiersze są w kroku Usunięto kolumny. Zmienimy jeszcze nazwę ostatniego kroku za pomocą klawisza F2 na Ostatnie (rys. nr 17). Teraz wiemy, które kroki chcemy połączyć. 

rys. nr 17 — Kroki które trzeba połączyć

Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 18), a następnie Scal zapytania (punkt nr 3 na rysunku nr 18).

rys. nr 18 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. Scalać będziemy to samo zapytanie, czyli wybierzemy tNotowania i w drugim okienku tNotowania (bieżący). Zaznaczamy w obu zapytaniach kolumny Data i Firma. One są na razie identyczne. W kolejnym kroku zrobimy pewną zmianę. Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Okno scalanie

W tym kroku bardzo ważne jest, że widzimy pasek formuły, bo mamy tam podane, na którym kroku wykonujemy dane zadanie (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Pasek formuły

W naszej formule powinniśmy zmienić pierwsze wystąpienie słowa Ostanie na słowo Pierwsze (nazwy kroków zapytania). Aby otrzymać prawidłowe dane formuła na pasku formuły powinna wyglądać jak na rysunku nr 21.

rys. nr 21 — Zmiana nazwy kroku w formule

W formule powyżej mamy informację, że chcemy połączyć dane z dwóch kroków w tym samym zapytaniu – krok Pierwsze i krok Ostatnie.

Z naszej tabeli musimy się pozbyć kolumny Czas za pomocą polecenie Usuń kolumnę z podręcznego menu. Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 22.

rys. nr 22 — Usuń kolumnę

Następnie rozwijamy kolumnę Ostatnie (strzałki w prawym roku nazwy kolumny), odznaczamy Datę i Firmę, a zostawiamy tylko Cenę. Nie chcemy używać oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu i na koniec zatwierdzamy nasze ustawienia przyciskiem OK (rys. nr 23).

rys. nr 23

W otrzymanych danych zmienimy nazwę dwóch ostatnich kolumn z Cenami na Pierwsze i Ostatnie. Otrzymamy końcowe dane dla pierwszych i ostatnich wierszy unikatowych wartości przedstawione na rysunku nr 24.

rys. nr 24 — Pierwsze i ostatnie wiersze dla unikatowych wartości

Są to dane uzyskane w jednym zapytaniu, włącznie ze scalaniem. Był to wstęp do zagłębiania się w język M, aby poznać lepiej formuły i możliwości jakie nam dają. Ostatnim krokiem jest załadowanie danych do Excela za pomocą polecenia Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Zamknij i załaduj

W Excelu otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela i miejsce załadowania danych jako Istniejący arkusz (konkretną komórkę). Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 26).

rys. nr 26 — Okno Ładowanie do

Dane wklejone do Excela prezentują się jak na rysunku nr 27.

Dane wklejone do Excela

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #18 — Ostatnia i pierwsza wartość dla unikalnych wierszy

W dzisiejszym poście nauczymy się jak wyciągnąć wartości z ostatniego i pierwszego wiersza po unikatowych wierszach (wartościach) w Power Query. Jest to kontynuacja tematów z porad o numerach 307 i 308. Zagadnienie to omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Wykorzystamy tutaj metodę, której użyliśmy w poradzie 307 w Excelu, ale tym razem w Power Query. Pierwszym krokiem jest wczytanie danych z Excela. Wybieramy polecenie Z tabeli (punkt nr 2 na rysunku nr 2) na karcie Dane (punkt 1).

rys. nr 2 — Pobieranie danych zewnętrznych z tabeli

Otworzy nam się Okno – Edytor zapytań, a w nim dane z tabeli tNotowania (rysunek nr 3).

rys. nr 3 — Edytor zapytań

Power Query niepotrzebnie  do daty dodaje czas, więc klikamy na ikonkę kolumny Data, a następnie wybieramy polecenie Data (tylko data) z podręcznego menu (punkt nr 2 na rysunku nr 4).

rys. nr 4

Pojawi nam się komunikat dotyczący zmiany typu kolumny. Klikamy przycisk Zamień bieżącą (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Komunikat o zmianie typu kolumny

Power Query nie rozpoznał poprawnie czasu, więc analogicznie klikamy na ikonkę na kolumnie Czas i wybieramy polecenie Godzina z podręcznego menu (rys. nr 6).

rys. nr 6

Pojawi się taki sam komunikat jak dla Czasu. Klikamy przycisk Zamień bieżącą. Otrzymamy wtedy odpowiednio przedstawione dane z rysunku nr 7.

rys. nr 7

Mając tak posortowane dane , chcemy teraz wyciągnąć pierwsze i ostatnie wiersze. Klikamy znak < zaznaczony na rysunku nr 7 zieloną strzałką. Nasze zapytanie nazywa się tNotowania. Potrzebujemy 2 razy tego zapytania, ponieważ raz chcemy wyciągnąć pierwsze wiersze, a za drugim razem ostatnie wiersze. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania tNotowania i z podręcznego menu wybieramy polecenie Duplikuj (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Polecenie Duplikuj

Klikamy na tNotowania i zaznaczamy sobie kolumny dla których chcemy wyciągnąć unikatowe wartości, czyli kolumny Data i Firma (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Zaznaczone kolumny Data i Firma

W pierwszym kroku tak jak w poradzie 307 musimy usunąć duplikujące się wartości. Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze (punkt nr 2 na rysunku nr 10), a następnie polecenie Usuń duplikaty (punkt nr 3).

rys. nr 10 — Usuń duplikaty

W wyniku usunięcia duplikatów otrzymamy pierwsze wiersze przedstawione na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Pierwsze wiersze

Analogicznie zaczniemy działać dla zapytania tNotowania2. W pierwszej kolejności powinniśmy posortować dane w kolumnie Data. Użyjemy do tego polecenia Sortuj rosnąco pokazanego na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — Sortuj rosnąco

A następnie musimy posortować kolumnę Czas w odwrotnej kolejności, czyli polecenie Sortuj malejąco. Posortowanie w ten sposób danych sprawiło, że na początku danych mamy ostatnie wiersze. Teraz wystarczy usunąć duplikaty. Zaznaczamy kolumny Data i Firma i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze, a następnie polecenie Usuń duplikaty (identycznie jak na rysunku nr 10). Otrzymamy ostatnie wiersze przedstawione na rysunku nr 13.

s. nr 13 — Błędne ostatnie wiersze

Od razu widać że są to takie same wartości jak dla pierwszych wierszy w zapytaniu tNotowania. Z Power Query jest taki problem, że nie odświeża sobie bufora danych i działa na pierwszym zaczytaniu.  Nie uwzględnia sortowania. Możemy obejść ten błąd. Przed usunięciem duplikatów musimy wykonać operację która każe Powe Query ponownie zaczytać dane, stworzyć ich nowy układ. Rozwiązanie to podpowiedział mi Bill Szysz. Najprostszą operacją jest dodawanie kolumny indeksu. Z karty Dodaj kolumnę, wybieramy polecenie Kolumna indeksu (punkt 2 na rysunku nr 14), a następnie Od 1 (punkt 3).

rys. nr 14 — Kolumna indeksu

Nie ma znaczenia czy dodamy Kolumnę indeksu od 0 czy od 1 bo chodzi tylko o ponowne wczytanie danych przez program Power Query. Zaznaczamy kolumny Data i Firma a następnie wybieramy polecenie Usuń duplikaty z karty Narzędzia główne (rys. nr 10 wyżej). Teraz otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Ostatnie wiersze

Tym razem dane są poprawne, możemy to zauważyć między innymi po numerze kolumny indeksu (numery są nie po kolei). Kolumna Indeks i Czas są nam niepotrzebne. Zaznaczamy je, klikamy prawym przyciskiem myszki i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń kolumny (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Usuń kolumny

Otrzymamy dane dla zapytania tNotowania2 przedstawione na rysunku nr 17.

rys. nr 17 — Dane dla zapytania tNotowania2

Analogicznie dla zapytania tNotowania usuwamy kolumnę Czas i otrzymujemy wyniki przedstawione na rysunku nr 18.

rys. nr 18 — Dane po usunięciu kolumny Czas

W kolejnym kroku musimy scalić te zapytania. Zaznaczamy zapytanie tNotowania i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Połącz, potem Scal zapytania (polecenia oznaczone kolejno na rysunku nr 19).

rys. nr 19 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. Musimy pamiętać, aby dla zapytania tNotowania (punkt nr 1 na rysunku nr 20) przy użyciu przycisku Ctrl zaznaczyć kolumny Data i Firma, bo po tych kolumnach mamy wyznaczone niepowtarzalność wiersza. Analogicznie dla zapytania tNotowania2 (punkt nr 2 na rysunku nr 20) zaznaczamy kolumny Data i Firma. Następnie w punkcie oznaczony numerem 3 na rysunku poniżej wybrać Rodzaj sprzężenia, czyli Lewe zewnętrzne.

rys. nr 20 — Scalanie

Zatwierdzamy opcje scalania przyciskiem OK i mamy dołożone do naszego zapytania tNotowania wyniki zapytania tNotowania2 (rys. nr 21).

rys. nr 21 — Scalone dane dla dwóch zapytań

Na razie wyniki drugiego zapytania są w formie tabeli. A wyniki poszczególnych wierszy przedstawione są poniżej (miejsce zaznaczone zieloną strzałką na rysunku nr 22)

rys. nr 22

Z tych wartości potrzebujemy wyciągnąć tylko cenę bo inne wartości już mamy. Klikamy ikonkę dwóch strzałek przy nazwie tNotowania2 i zaznaczamy opcję Rozwiń, następnie zaznaczamy tylko kolumnę Cena i odznaczamy checkbox  przy poleceniu Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu (polecenia kolejno oznaczone numerami od do 3 na rysunku nr 23).

rys. nr 23

Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK i otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 24, zawierające ceny z obu zapytań. Możemy pozmieniać nazwy kolumn na Pierwsza cena i Ostatnia cena.

rys. nr 24 — Dane z obu zapytań

Tak przygotowane dane możemy zamknąć i załadować do Excela. Polecenie Zamknij i załaduj do na karcie Narzędzia główne (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Zamknij i załaduj

W Excelu wyświetli nam się okno Ładowanie do. Wybieramy sposób wyświetlania danych jako Utwórz tylko połączenie, a następnie lokalizację wstawienia danych jako Nowy arkusz i Zatwierdzamy nasz wybór klikając przycisk OK (rys. nr 26).

rys. nr 26 — Ładowanie do

Rozwijamy po prawej stronie okienko Zapytania do. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tNotowania i z podręcznego menu wybieramy polecenie Załaduj do (rys. nr 27).

rys. nr 27 — Załaduj do

Pokaże się nam okno ładowanie do, w którym wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela i lokalizację ich wyświetlenia w Istniejącym arkuszu, następnie klikamy przycisk Załaduj (rys. nr 28).

rys. nr 28 — przycisk Załaduj

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 29.

rys. nr 29 — Końcowe dane

Power Query sprawdza się przy wyznaczaniu wartości z pierwszego i ostatniego wiersza, ale zdarzają się zgrzyty przy usuwaniu duplikatów. Wynika to z tego, że Power Query potrzebuje przeczyszczenia buforu danych, ponownego załadowania danych.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama