Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Ostatni i pierwszy wiersz po warunku — 2 formuły — porada #308

Kontynuujemy temat wyciągania ostatnich i pierwszych wierszy po warunku z porady 307. Tym razem napiszemy formuły, które pozwolą nam wyciągnąć interesujące nas dane.

Zaczniemy od formuły, która jest dla mnie klasycznym podejściem w podobnych sytuacjach – w funkcji JEŻELI będziemy sprawdzać dwa interesujące nas warunki – dla dnia i firmy, czyli porównujemy całe kolumny danych do konkretnych wartości. Ponieważ musimy sprawdzić 2 kolumny, dlatego wykonujemy na wynikach operacji porównań mnożenie (pamiętając o kolejności działań dokładamy nawiasy). Jeśli warunki są spełnione to chcemy mieć wartość z kolumny liczba porządkowa, jeśli nie to chcemy domyślną wartość FAŁSZ, więc nic nie wpisujemy:

=JEŻELI((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2);tNotowania2[L.p])

rys. 1 – Formuła sprawdzająca warunki

rys. 1 – Formuła sprawdzająca warunki

W formułach korzystamy z tego, że zakres danych jest zamieniony na tabelę Excela (tNotowania) oraz, że mamy kolumnę z liczbą porządkową. Jeśli nie mielibyśmy kolumny z liczbą porządkową musielibyśmy ją stworzyć w formule – odwołanie tNotowania2[L.p] musielibyśmy zamienić na formułę:

WIERSZ(tNotowania[Data])-WIERSZ(B1)

Tak stworzona funkcja JEŻELI zwraca tablicę z numerami porządkowymi, gdzie warunki były spełnione i wartościami FAŁSZ tam, gdzie nie były one spełnione:

{1;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;5;FAŁSZ;7;FAŁSZ;9;10;11;FAŁSZ;13;FAŁSZ;15;FAŁSZ;17;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ}

Z takiej tablicy wystarczy odpowiednio wyciągnąć minimalną i maksymalną wartość, żeby uzyskać pierwszy i ostatni numer wiersza, który spełnia nasze warunki:

=MIN(JEŻELI((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2);tNotowania[L.p]))

rys. 2 – Wyciąganie numeru pierwszego wiersza za pomocą funkcji MIN

rys. 2 – Wyciąganie numeru pierwszego wiersza za pomocą funkcji MIN

Musimy pamiętać, że nasza formuła jest formuła tablicową, więc żeby zwracała prawidłowe wyniki musimy zatwierdzać ją za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter.

Jak wyciągnęliśmy numer wiersza, to wystarczy już tylko funkcja INDEKS, żeby pobrać wartość z kolumny Cena:

=INDEKS(tNotowania[Cena];MIN(JEŻELI((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2);tNotowania2[L.p])))

rys. 3 – Obliczone pierwsze i ostatnie ceny po warunku

rys. 3 – Obliczone pierwsze i ostatnie ceny po warunku

Mamy już wynik, ale chce przedstawić jeszcze inny sposób na znalezienie ostatniego wiersza. Pierwszy raz poznałem tą sztuczkę od Billa Szysz(kowskiego). Wykorzystuje ona funkcję WYSZUKAJ i najważniejsze w niej jest to, że nie musimy formuły zatwierdzać jako formuły tablicowej.

Zanim zaczniemy pisać formułę, musimy sobie powiedzieć 2 ważne rzeczy na temat funkcji WYSZUKAJ – zawsze dokonuje dopasowania przybliżonego oraz nie zwraca uwagi na błędy w kolumnie w której szuka.

Dlatego będziemy szukać liczby 2 i kolumnę po której będziemy szukać stworzymy jako wynik podzielenia 1 przez wynik naszych porównań po kolumnach (pamiętając o kolejności operacji matematycznych). Wektorem (tablicą) wynikową będzie kolumna Cena:

=WYSZUKAJ(2;1/((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2));tNotowania[Cena])

rys. 4 – Wyszukiwanie ostatniego wiersza po warunku za pomocą funkcji WYSZUKAJ

rys. 4 – Wyszukiwanie ostatniego wiersza po warunku za pomocą funkcji WYSZUKAJ

Czemu nasza funkcja działa? Przypomnij sobie co robi funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, gdy szukamy na zasadzie przybliżonej wartości, która jest większa od największej liczby jaką mamy w posortowanej kolumnie – zwraca ostatnią wartość. Analogicznie działa funkcja WYSZUKAJ – szuka 2 na liście 1 i błędów dzielenia przez zero:

{1;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;1;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!}

Tak właśnie wygląda nasz przeszukiwany wektor (kolumna). Jeśli oba warunki są spełnione to mamy dwie wartości PRAWDA. Dowolna operacja matematyczna (np.: dzielenie) zamienia je na 1, czyli 1/(1*1)=1. Ale jeśli warunek nie jest spełniony otrzymujemy wartość FAŁSZ, która przy operacjach matematycznych zamienia się na 0, czyli np.: 1/(1*0) = błąd dzielenia przez zero (#DZIEL/0!). Ponieważ funkcja WYSZUKAJ ignoruje błędy pozostają jej same 1, czyli szukając 2, przy przeszukiwaniu przybliżonym, będzie przeszukiwała po ‘posortowanej’ liście 1, czyli odnajdzie pozycję ostatniej 1, a tym samym zwróci korespondującą do niej wartość z kolumny Cena.

Przedstawimy jeszcze inny sposób na znalezienie pierwszego wiersza. Niestety funkcja WYSZUKAJ tu nie zadziała i będziemy musieli wykorzystać funkcję PODAJ.POZYCJĘ. Będziemy sprawdzać kilka warunków – muszą się zgadzać wartości w kilku kolumnach. Jednym ze sposobów na to jest scalanie szukanych wartości i scalanie kolumn. W ten sposób uzyskamy jedną scaloną wartość, której będziemy szukać w scalonej kolumnie – funkcja PODAJ.POZYCJĘ idealnie się do tego nadaje. Dokładamy jeszcze dopasowanie dokładne i udaje nam się odnaleźć pierwszy wiersz z szukaną wartością, bo dopasowanie dokładne zwraca pierwszą wartość/pierwszy wiersz jaki znajdzie od początku danych:

=PODAJ.POZYCJĘ(G2&H2;tNotowania[Data]&tNotowania[Firma];0)

rys. 5 – Odnalezione numery pierwszych wierszy za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ

rys. 5 – Odnalezione numery pierwszych wierszy za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ

Wystarczy jeszcze tylko dołożyć funkcję INDEKS po kolumnie z ceną i mamy wartości pierwszych cen.

=INDEKS(tNotowania[Cena];PODAJ.POZYCJĘ(G2&H2;tNotowania[Data]&tNotowania[Firma];0))

Pamiętaj są to formuły tablicowe i musisz je zatwierdzić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter.
P.S. Po podejrzeniu (klawiszem F9) przykładowa szukana scalona wartość w funkcji PODAJ.POZYCJĘ będzie wyglądać tak:

"42738Acme"

Zamiast daty zobaczyć liczbę, ale nie przejmuj się, gdyż Excel bez problemu sobie z tym radzi, poza tym scalone ze sobą kolumny Data i Firma też mają w sobie liczby, które są odpowiednikiem dat:

{"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Puchatek i Przyjaciele";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42738Puchatek i Przyjaciele";"42738Acme";"42738Acme";"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42738Puchatek i Przyjaciele";"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Małe Kucyki";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Małe Kucyki";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Acme";"42739Małe Kucyki";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42740Acme";"42740Puchatek i Przyjaciele";"42740Małe Kucyki";"42740Puchatek i Przyjaciele";"42740Puchatek i Przyjaciele";"42740Małe Kucyki";"42740Acme";"42740Małe Kucyki";"42740Acme";"42740Acme";"42740Acme";"42740Acme";"42740Małe Kucyki";"42740Acme";"42740Acme";"42740Małe Kucyki"}

Adam Kopeć
Miłośnik Excela
Microsoft MVP

Jak wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu alternatywna formuła — porada #297

Bill Szysz pod poradą 294 napisał jeszcze jedną ciekawą formułę na wyciąganie liczb z początku lub końca tekstu. Ważne jest, że formuła, którą zobaczymy wyciąga liczby, czyli nie zwróci wiodących zer. Za to jest prostą formułą w porównaniu do tych, które stosowaliśmy.

Porada 297 - Jak wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu (alternatywna formuła) 01

Będziemy musieli wyciągać coraz dłuższe ciągi z naszego tekstu odpowiednio z prawej strony (od końca – funkcja PRAWY) lub z lewej strony (od początku – funkcja LEWY). Zwiększającą się długość zapewnimy sobie za pomocą funkcji WIERSZ, która będzie wskazywała na zablokowany zakres – załóżmy, że od komórki A1 do A17, ale śmiało może przedłużyć ten zakres jeśli masz dłuższe teksty. Ważne, że zakres musi zaczynać się od komórki A1 (pierwszego wiersza) i być zablokowanym, żeby się nie przesuwał. 

=PRAWY(A2;WIERSZ($A$1:$A$17))

Porada 297 - Jak wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu (alternatywna formuła) 02

Śmiało możesz zaznaczyć więcej wierszy nisz masz w tekście, bo w takiej sytuacji funkcja PRAWY (i analogicznie LEWY) wyciągają cały tekst.

={"5";"35";" 35";"a 35";"ka 35";"nka 35";"enka 35";"ienka 35";"kienka 35";"ukienka 35";"Sukienka 35";"Sukienka 35";"Sukienka 35";"Sukienka 35";"Sukienka 35";"Sukienka 35";"Sukienka 35"}

Wartości zwracane przez funkcje tekstowe są traktowane jako tekst, więc musimy je przekonwertować na liczby. Z wcześniejszych porad znamy już tą sztuczkę – to podwójna negacja – dwa znaki minus. Jeśli dany tekst da się przekonwertować na liczbę to Excel to zrobi. Jeśli jest to niemożliwe, to będzie zwracał błąd:

={5;35;35;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!;#ARG!}

W takiej tablicy wystarczy znaleźć największą liczbę. Można to zrobić za pomocą funkcji WYSZUKAJ i szukania dużej liczby np.: 9 do 99 potęgi:

=WYSZUKAJ(9^99;–PRAWY(A2;WIERSZ($A$1:$A$17)))

Porada 297 - Jak wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu (alternatywna formuła) 03

To już cała formuła ? Analogicznie przy szukaniu liczb od początku tekstu musimy zamienić tylko funkcję PRAWY na LEWY i gotowe.

=WYSZUKAJ(9^99;–LEWY(D2;WIERSZ($A$1:$A$17)))

Na koniec trzeba powiedzieć o jeszcze jednym ograniczeniu tego sposobu – jeśli Excel jest wstanie zamienić jakiś zapis na liczbę (datę) za pomocą podwójnej negacji to to zrobi. Np. tekst „23 Czekolada” powinien zwracać poprawnie 23, ale wynik formuły jest całkiem inny:

Porada 297 - Jak wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu (alternatywna formuła) 04

Wynika to, że w kolejnych wyciąganych tekstach pojawia się zapis „23 Cze”, który Excel tłumaczy sobie jako 23 czerwca bieżącego roku i zamienia na odpowiednią reprezentację liczbową. Stąd taki niespodziewany wynik formuły.

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela
Microsoft MVP

Jak wyszukiwać uwzględniając wielkość liter różne funkcje — widzowie #95

 

Tym razem do wyszukiwania z uwzględnieniem wielkości liter wykorzystamy inne funkcje niż WYSZUKAJ.PIONOWO. Rozpatrzymy dwa rozwiązania. Oba będą wykorzystały wynik funkcji PORÓWNAJ:

=PORÓWNAJ(E2;$A$2:$A$11)

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 01

Tak jak w poprzednich wpisach wynikiem będzie tablica wartości logicznych PRAWDA i FAŁSZ. PRAWDA, będzie w tych komórkach, gdzie ciągi tekstowe były identyczne w pozostałych będzie FAŁSZ.

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 02

Pierwsza formuła będzie jeszcze korzystać z funkcji PODAJ.POZYCJĘ oraz INDEKS. Za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ odnajdziesz wartość PRAWDA w wynikach funkcji PORÓWNAJ:

=PODAJ.POZYCJĘ(PRAWDA;PORÓWNAJ(F2;$A$2:$A$11);0)

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 03

A jak masz już pozycję prawdy, to wystarczy skorzystać z funkcji INDEKS, gdzie jako pierwszy argument wstawisz zakres kolumny, z której chcesz wyciągnąć wartość:

=INDEKS($C$2:$C$11;PODAJ.POZYCJĘ(PRAWDA;PORÓWNAJ(F2;$A$2:$A$11);0))

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 04

Pamiętaj tylko zatwierdzić formułę jako formułę tablicową – kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter.

Drugie rozwiązanie będzie wykorzystywało funkcję WYSZUKAJ. Tylko standardowo musisz odpowiednio przygotować dane, żeby z niej skorzystać. Tym razem wynik funkcji PORÓWNAJ posłuży jako dzielnik. Wystarczy, że wartość 1 podzielisz przez wynik funkcji PORÓWNAJ:

=1/PORÓWNAJ(F2;$A$2:$A$11)

Ponieważ w Excelu jeśli wykonasz dowolną operację matematyczną na wartościach logicznych PRAWDA lub FAŁSZ, to Excel zamieni je odpowiednio na liczby 1 i 0. To wynikiem takiego dzielenia, będzie tablica błędów dzielenia przez zero i liczby 1 (dla PRAWDA):

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 05

Teraz już możesz obudować naszą tablicę z wynikami funkcją WYSZUKAJ. Będziesz szukał liczby 2, ponieważ funkcja WYSZUKAJ zawsze działa na zasadzie dopasowania przybliżonego, dlatego jeśli karzesz jej szukać 2 w tablicy 1 i błędów dzielenia przez zero (#DZIEL/0!), to Excel znajdzie ostatnią liczbę 1. (Odwrotnie jak w pierwszej formule, która znajduje pierwsze wystąpienie szukanej wartości).

Potrzeba jeszcze tylko podać argument wektor_wynikowy, czyli analogicznie jak w funkcji INDEKS kolumnę, z której chcesz wyciągnąć wartość:

=WYSZUKAJ(2;1/PORÓWNAJ(F2;$A$2:$A$11);$C$2:$C$11)

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 06

To rozwiązanie fajne jest dlatego, gdyż nie wymaga zatwierdzania specjalna kombinacją klawiszy.

Odpowiednio wyniki dla dwóch zaprezentowanych formuł będą się różnić ze względu na ilość występujących tekstów i ich pozycje:

Widzowie 95 - Jak wyszukiwać z uwzględnieniem wielkości liter różne funkcje 07
Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba — widzowie #43

Jak sumować, gdy symbolom przypisane są wartości liczbowe?


Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba — widzowie #43

Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba - widzowie #43

Dostałem zapytanie jak sumować symbole, którym przypisane są liczby.
Czyli mamy kolumnę, gdzie są puste komórki i symbole i potrzebujemy zliczyć sumaryczną wartość wszystkich symboli.

1 rozwiązanie wykorzystuje kolumnę pomocniczą i funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO Potrzebujemy tylko jeszcze poradzić sobie z pustymi komórkami, które zwracają błędy przy wyszukiwaniu. Najprościej wykorzystać funkcję JEŻELI, która zwróci zero kiedy komórka jest pusta, a zacznie wyszukiwać, gdy komórka nie jest pusta.

=JEŻELI(B1="";0;WYSZUKAJ.PIONOWO(B1;$E$2:$F$6;2;0))

teraz na końcu kolumny wystarczy wstawić funkcję SUMA.

2 rozwiązanie ma na celu zrobienie tego w jednej komórce. Niestety funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie przyjmuje zakresu do wyszukania, dlatego musimy skorzystać z innej funkcji. Przydaje się nam funkcja WYSZUKAJ Podobnie jak poprzednio trzeba ją wstawić w funkcję JEŻELI żeby obsłużyć puste komórki i jeszcze w funkcję SUMA , żeby wszystko podliczyć.

=SUMA(JEŻELI(B1:B12="";0;WYSZUKAJ(B1:B12;E2:E6;F2:F6)))

Tą formułę trzeba zatwierdzić kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter bo jest to formuła tablicowa.

Przy funkcji WYSZUKAJ ważne jest, że zawsze dokonuje wyszukiwania przybliżonego, czyli potrzebujemy posortować nasze symbole, żeby uzyskać prawidłowy wynik.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba — widzowie #43

Przez jaki obiektyw patrzysz kiedy rozwiązujesz problemy w Excelu — sztuczki #44

Jak różne podejście do problemu może dawać różne rozwiązania?


Excel — Przez jaki obiektyw patrzysz kiedy rozwiązujesz problemy w Excelu — sztuczki #44

Dyskusja o tym, jak podchodzimy do rozwiązywania problemów w Excelu. Zależy od tego, jak widzimy problem. Wiem, że wydaje się to oczywiste, ale w tym filmie zobaczyć konkretny przykład, jak dwie osoby zobaczyłem ten sam problem zupełnie inaczej.

Zobacz rozwiązania excelisfun i circledchicken problemu jak wygenerować następny kod z kolumny wypełnionej kodami składającymi się z litery wiodącej oraz 3 następujących po niej cyfr:

      1. "Wyszukaj ostatni" — koncepcyjne podejście excelisfun wykorzystujące funkcje SZUKAJ.TEKST, WYSZUKAJ, PRAWY i TEKST z formułą tablicową.
      2. "Kolumna wypełniona 4 znakowym kodem" koncepcyjne podejście circledchicken za pomocą LEWY, PRAWY, JEŻELI, MAX i TEKST z formułą tablicową.

Mr Excel Forum post:
https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/713666-next-customer-code.html#post3518687

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1020

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Excel — Przez jaki obiektyw patrzysz kiedy rozwiązujesz problemy w Excelu — sztuczki #44