Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Wykres skumulowane dane po zespołach i sprzedawcach — porada 386

 W tym poście nauczymy się jak przedstawić na wykresie kolumnowym skumulowanym zgrupowaną sprzedaż / premię po poszczególnych działach / zespołach, ale z dodatkowym podziałem na konkretnych sprzedawców. Chcemy z wykresu uzyskać informację jaki udział w sprzedaży mają poszczególni sprzedawcy.

Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W poradzie nr 385 ( https://exceliadam.pl/excel/excel-wykres-zgrupowane-dane-po-zespolach-porada-385 ) omawialiśmy podobny wykres grupowany, na którym została przedstawiona sprzedaż z uwzględnieniem poszczególnych zespołów. Wtedy wystarczyło mieć tak przygotowane dane jak na rys. nr 1. Niestety do wykresu, jaki chcemy stworzyć w tym poście musimy te dane odpowiednio zmodyfikować, przedstawić dane w inny sposób – z podziałem na poszczególne grupy (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – odpowiednio przygotowane dane w osobnej tabeli

 Musimy dane pogrupować w sprzedaż i premię dla poszczególnych zespołów. W tym celu wykorzystamy funkcję JEŻELI, czyli test logiczny. Pierwszym argumentem funkcji jest test_logiczny, w którym musimy sprawdzić czy symbol grupy z kolumny B zalicza się do aktualnie rozpatrywanej grupy. Zapis tego testu powinien wyglądać następująco: B2="A". Drugi argument funkcji to wartość_jeżeli_prawda, czyli wartość jaką chcemy uzyskać jeśli powyższy warunek jest spełniony. Chcemy tutaj otrzymać wartości z kolumny Sprzedaż (C2). Trzeci argument funkcji to wartość_jeżeli_fałsz, czyli to, co chcemy otrzymać jeśli warunek nie jest spełniony. W tej sytuacji chcemy otrzymać pusty ciąg znaków (zapis ""), ale dla wykresu odpowiedniejsza będzie wartość 0 (zero). Zapis całej formuły powinien wyglądać następująco:

=JEŻELI(B2="A";C2;0)

Powyższą formułę zatwierdzamy i przeciągamy na wiersze poniżej w kolumnie F. Otrzymamy wyniki przedstawione na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – wyniki funkcji JEŻELI dla Sprzedaży

Jak widać na rysunku powyżej mamy wstawioną konkretną wartość tylko w sytuacji, kiedy warunek testu logicznego jest spełniony (wyniki dla zespołu A).

Analogiczny test logiczny musimy zrobić dla wartości Premii. Pierwszy argument funkcji będzie taki sam jak dla Sprzedaży (B2="A"). Jeśli warunek jest spełniony, to tym razem chcemy otrzymać wartość z kolumny D (Premia). Jeśli warunek nie zostanie spełniony, chcemy otrzymać wartość 0 (zero). Jeżeli komórka z wartością premii jest pusta, to Excel wstawi nam automatycznie wartość 0 (zero). Zapis funkcji powinien wyglądać następująco:

=JEŻELI(B2="A";D2;0)

Powyższą formułę zatwierdzamy i kopiujemy na wiersze poniżej. Otrzymamy wyniki przedstawione na rys. nr 4.

Rys. nr 4 – wyniki funkcji JEŻELI dla Premii

Pozostałe zespoły obliczamy w analogiczny sposób, z tą różnicą, że rozpatrujemy test logiczny dla poszczególnych nazw grup, czyli B i C. Tak przygotowane dane możemy zaznaczyć, następnie rozwijamy ikonkę wykresu kolumnowego (punkt 2 na rys. nr 5) z karty Wstawianie (punkt 1) i wybieramy ikonkę wykresu skumulowanego kolumnowego (punkt 3).

Rys. Nr 5 – wstawianie wykresu kolumnowego skumulowanego

Otrzymamy automatycznie wstawiony wykres kolumnowy skumulowany przedstawiony na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – automatycznie wstawiony wykres kolumnowy skumulowany

Pozostaje nam odpowiednio ten wykres zmodyfikować, ponieważ nie mamy jeszcze na nim wszystkich informacji. Przede wszystkim zamiast kategorii na wykresie mamy wartości 1, 2, 3 itd. Tą informację chcemy zastąpić nazwami sprzedawców. Z tego względu wybieramy polecenie Zaznacz dane z karty Projekt wykresu (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – polecenie Zaznacz dane

Otworzy nam się okno Wybierania źródła danych, gdzie w polu Etykiety osi poziomej (kategorie) zmieniamy dane za pomocą przycisku Edytuj (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – Edycja kategorii (etykiet osi poziomej na wykresie)

Po kliknięciu przycisku Edytuj, otworzy nam się okienko Etykiet osi, w którym musimy zaznaczyć nowe etykiety. Zaznaczamy kolumnę A danych o nazwie Sprzedawca z pierwszej tabeli (rys. nr 9).

Rys. nr 9 – okienko Etykiet osi

Zaznaczenie danych zatwierdzamy przyciskiem OK. Excel wróci do okna Wybierania źródła danych (rys. nr 10).

Rys. nr 10 – okno Wybierania źródła danych, po zmianie kategorii

Jak widać na rys. powyżej już przed zatwierdzeniem danych, zmiany zostały wprowadzone na wykresie. Zamiast wartości 1, 2, 3 itd. mamy nazwy poszczególnych sprzedawców.

Jednak nam nie do końca na tym zależało, naszym celem było, aby Sprzedawcy stali się legendą, czyli serią danych. Wygodniej nam pokazać dane rozpisane w takiej orientacji, aby później przejść do tej, której potrzebujemy. W tym celu wystarczy użyć przycisku Przełącz wiersz/ kolumnę (zaznaczone zieloną ramką na rys. nr 10). Działanie takie sprawi, że serie danych na wykresie staną się kategoriami i odwrotnie. Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 11.

Rys. nr 11 – wykres po zamianie serii danych z kategoriami

W kolejnym kroku powinniśmy zadbać o zmianę tytułu. W tym celu klikamy dwukrotnie na pole Tytuł wykresu i wpisujemy "Podsumowania Sprzedaży i Premii dla Sprzedawców". Następnie możemy zadbać o odpowiednie odstępy między kolumnami, czyli zaznaczamy dowolną serię danych i korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1, otwieramy panel boczny Formatowanie serii danych. W Opcjach serii zmieniamy Szerokość odstępu na np. 100%. Nie możemy tutaj ustawić Nakładania serii, ponieważ jest to wykres skumulowany (rys. nr 12).

Rys. nr 12 – ustawienie szerokości odstępu między kolumnami

Otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 13.

Rys. nr 13 – wykres po zmianie tytułu i szerokości odstępu między kolumnami

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Formatowanie warunkowe wykresów — postęp zadania — porada #363

W dzisiejszym poście nauczymy się jak formatować warunkowo wykresy na przykładzie postępu zadania lub ile procentowo upłynęło czasu od rozpoczęcia zadania do planowej daty jego zakończenia. Temat ten omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W celu wyjaśnienia, strefa zielona obowiązuje do 60% czasu przeznaczonego na wykonanie zadania, strefa pomarańczowa do 80% i analogicznie powyżej 80% strefa czerwona.

W tym poście nauczymy się jak stworzyć wykres, w którym będą się zmieniać kolory w zależności od wartości jaką pobieramy z danych. Sztuczka polega na tym, że na wykresie mamy uwzględnione trzy serie a nie jedną jak to bywa standardowo. Każda z tych serii jest odpowiedzialna za inną wartość czasu, który upłynął od rozpoczęcia zadania i jest oznaczona innym kolorem. Aby wyznaczyć poszczególne kolory serii użyjemy funkcji JEŻELI.

Dla serii oznaczonej kolorem zielonym zapis funkcji będzie wyglądał następująco:

=JEŻELI(D2<60%;D2;"")

Wyjaśnimy sobie teraz zapis formuły, chcemy sprawdzić czy wartość podana w komórce D2 (postęp zadania) jest mniejszy od 60%. Jeżeli test logiczny zwraca wartość logiczną PRAWDA, czyli wartość jest mniejsza od 60%, to chcemy aby Excel zwrócił nam tą wartość, jeżeli FAŁSZ, czyli wartość okaże się większa od 60%, to chcemy by Excel zwrócił nam nic ("" – oznaczenie pustego ciągu znaków). Zatwierdzamy formułę a następnie przeciągamy na wiersze poniżej. Otrzymamy wartości przedstawione na rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Wynik funkcji JEŻELI dla wartości mniejszej od 60%

Dla serii pomarańczowej sytuacja jest analogiczna z tą różnicą że musimy połączyć dwa warunki za pomocą funkcji ORAZ. Zapis funkcji będzie wyglądał następująco:

=JEŻELI(ORAZ(D2>=60%;D2<80%);D2;"")

Nasza sprawdzana wartość musi być większa lub równa 60% i jednocześnie mniejsza od 80%. Jeżeli jest to prawda to Excel ma zwrócić nam tą sprawdzaną wartość, a jeżeli jest to fałsz otrzymamy nic. Zatwierdzamy formułę i przeciągamy na wiersze poniżej (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wynik funkcji JEŻELI dla wartości większej bądź równej 60% i mniejszej od 80%

Analogicznie dla serii czerwonej, Czyli użyjemy funkcji JEŻELI, zapis jej będzie wyglądał następująco:

=JEŻELI(D2>=80%;D2;"")

Sprawdzamy czy nasza wartość jest większa bądź równa 80%, jeżeli prawda to otrzymamy tą wartość, jeżeli fałsz otrzymamy nic. Zatwierdzamy formułę i przeciągamy na wiersze poniżej (rys. nr 4).


rys. nr 4 — Wynik funkcji JEŻELI dla wartości większej bądź równej 80% 

Musimy jeszcze sobie jeszcze wyjaśnić jak obliczyć procentowy czas jaki upłynął od rozpoczęcia zadania. Ustalamy sobie datę zakończenia zadań, w naszym przypadku data 2019-01-20. Będziemy odejmować od siebie wartości (daty) i dzielić przez różnicę czasu, czyli od daty rozpoczęcia zadania odejmiemy datę jego zakończenia.

Zapis funkcji będzie wyglądał następująco:

=(MIN($C11;DZIŚ())-$B11)/($C11-$B11)

Musimy wyznaczyć wartość minimalną z dnia końca zadania i dnia dzisiejszego, dzięki temu nigdy nie przekroczymy 100%.

Mamy obliczone nasze kolorowe serie pomocnicze przedstawione na rysunku powyżej (rys nr 4) i na ich podstawie możemy stworzyć wykres. Aby Excel się nam nie pogubił w obliczeniach, na początek zaznaczymy tylko 2 kolumny – Zadanie i Zielone. Z karty Wstawianie wybieramy polecenie Wykres słupkowy skumulowany (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Wstawianie wykresu

Otrzymamy wykres dla serii zielonej. Używając skrótu klawiszowego Ctrl+1 otworzy nam się panel boczny Formatowanie osi. Zaznaczamy w Położeniu osi polecenie Kategorie w kolejności odwrotnej i w Przecięciu z osią poziomą polecenie Przy kategorii maksymalnej (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Opcje osi

Zmieniamy sobie tytuł wykresu na Upłynęło zadań. Następnie musimy dodać kolejne serie do wykresu, czyli z karty Projektowanie wybieramy polecenie Zaznacz dane (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Polecenie Zaznacz dane

Otworzy nam się okno Wybieranie źródła danych, gdzie wciskamy polecenie Dodaj (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Dodawanie danych

W oknie Edytowanie serii zaznaczamy Nazwę serii (tytuł) i Wartości serii. Zatwierdzamy klikając OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Edytowanie serii

Analogicznie dodajemy serię czerwoną. Mamy teraz trzy serie o różnych kolorach (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Wybieranie źródła danych

Zatwierdzamy przyciskiem OK. Otrzymaliśmy wykres ale w innych kolorach niż założyliśmy. Zmieniamy kolory poszczególnych serii zmieniając kolor wypełnienia w karcie Narzędzia główne (rys. nr 11).

Rys. nr 11 — Wykres po zmianie kolorów wypełnienia

W czasie różnych zmian zepsuło nam się procentowe formatowanie osi. Naciskamy skrót klawiszowy Ctrl+1, otworzy nam się panel boczny Formatowanie osi. Musimy przejść do zakładki Liczby i zmienić kod formatu na 0% (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Formatowanie osi — Liczby

Następnie w zakładce Opcje osi ustawić maksimum na 100%, czyli wpisać wartość 1 (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Formatowanie osi — Maksimum

Następnie w opcjach serii ustawić szerokość odstępów między seriami, chcemy zmniejszyć tą odległość, czyli żeby nasze słupki były szersze (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Odległość między seriami

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama