Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Power Query #19 — Scalanie tego samego zapytania

W dzisiejszym poście zajmiemy się tematem scalania tego samego zapytania w Power Query. Zagadnienie to omówimy na podstawie danych z poprzedniego postu przedstawionych na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Poprzedni post dotyczył wyciągania pierwszych i ostatnich wierszy po unikatowych wartościach z kolumn Data i Firma. Stworzyliśmy dwa zapytania i scaliliśmy je ze sobą. Tym razem chcemy mieć jedno zapytanie. Zagadnienie to jest wstępem do języka zapytań M, czyli kulis zapytań Power Query. Pozwoli nam to w miarę naszego rozwoju nie korzystać tylko z gotowych rozwiązań tego dodatku do Excela.

Pierwszym krokiem jest wczytanie naszych danych z tabeli do Power Query. Musimy w tym celu użyć polecenia Z tabeli z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Pobieranie danych zewnętrznych

Tak jak w poprzednim poście dane zostały wczytane w innym formacie więc musimy dla kolumny Data i Czas zmienić typ kolumny na bieżącą – klikamy prawym przyciskiem myszy na tytuł kolumn Data i analogicznie Czas, następnie wybieramy polecenie Data lub dla drugiej kolumny Godzina i na komunikacie, który się wyświetli klikamy przycisk Zamień bieżącą (zaznaczono zieloną strzałką na rysunku nr 3). Celem tych działań jest to, żeby Power Query odpowiednio interpretował te dane.

rys. nr 3 — Zmiana typu kolumny

Na karcie Widok musimy mieć włączony Pasek formuły (rys. nr 4). Będziemy robić na nim drobne zmiany w kodzie.

rys. nr 4 — Pasek formuły

Wczytane dane przedstawione zostały na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Wczytane dane

Kolejnym krokiem jest posortowanie danych. Klikamy prawym przyciskiem myszki na trójkącik przy tytule kolumny Data i wybieramy polecenie Sortuj rosnąco (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Sortuj rosnąco

Te same działania musimy powtórzyć dla kolumny Czas. Klikamy prawym przyciskiem myszki na trójkącik przy tytule kolumny Czas i wybieramy polecenie Sortuj rosnąco. Z boku ekranu w Ustawieniach zapytania mamy wpisane kroki, które wykonaliśmy na naszych danych (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Ustawienia zapytania

Możemy zmienić nazwę tego kroku, aby w każdym momencie działań widzieć co konkretnie zrobiliśmy. Naciskamy klawisz F2 i zmieniamy nazwę na Posortowano Asc (nie napisałem rosnąco, bo ze względu na język programowania staram się nie używać polskich znaków) – rys. nr 8.

rys. nr 8 — Zmiana nazwy kroku

Teraz tak jak w poprzednim poście musimy usunąć duplikaty po kolumnach Data i Firma. Zaznaczamy kolumny Data i Firma, a następnie wybieramy z karty Narzędzia główne polecenie Usuń wiersze (punkt nr 2 na rysunku nr 9), a potem Usuń duplikaty (punkt nr 3 na rysunku nr 9).

rys. nr 8 — Usuń duplikaty

Otrzymamy wyciągnięte pierwsze wiersze po unikatowych wartościach. Zostały one przedstawione na rysunku nr 10.

rys. nr 10 — Pierwsze wiersze po unikatowych wartościach

Analogicznie jak dla poprzedniego etapu zmieniamy nazwę zastosowanego kroku w Ustawieniach zapytania za pomocą klawisza F2 z Usunięto duplikaty na Pierwsze.

Chcemy aby teraz kolejny krok jaki wykonamy nie był zależny od kroku Pierwsze tylko od wcześniejszego czyli Posortowano Asc. Klikamy na krok Posortowano Asc i kopiujemy formułę z paska formuły za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C. Następnie przechodzimy do ostatniego naszego kroku, czyli Pierwsze i na pasku formuły kliknąć przycisk funkcyjny fx – dodać krok niestandardowy i wkleić (Ctrl+V lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać polecenie Wklej) w pasek formuły skopiowaną wcześniej formułę z kroku Posortowano Asc.

Musimy zmienić część wklejonej formuły, bo chcemy aby kolumna Czas była posortowana malejąco. Najprościej wystarczyło by zmienić rodzaj sortowania klikając na znaczek sortowania przy nazwie kolumny Czas (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Sortuj malejąco po kolumnie Czas

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników jest inny sposób. Wystarczy zmienić w formule dla kolumny czas sortowanie z Ascending na Descending, co zostało pokazane na rysunku nr 13.

rys. nr 13 — Zmiana na pasku formuły

Oba sposoby zadziałają w ten sam sposób. Zmieniamy nazwę kroku Niestandardowe 1 za pomocą klawisza F2 na Posortowano Desc. Musimy pamiętać, że Power Query ma problem z tym, że dane nie zostały wczytane od nowa, pamięta wcześniejszy bufor więc jak w poprzednim poście musimy dodać kolumnę indeksu. Z karty Dodaj kolumnę wybieramy polecenie Kolumna indeksu (punkt nr 2 na rysunku nr 14) a następnie Od 0 (punkt nr 3 na rysunku nr 14). Nie ma znaczenia jaki typ kolumny indeksu wybierzemy bo jest to kolumna pomocnicza i w późniejszym etapie ją usuniemy.

rys. nr 14 — Kolumna indeksu

Power Query dzięki dodaniu dodatkowej kolumny od nowa zaczyta dane i zapamięta kolejność z odwrotnym sortowaniem. Zaznaczamy kolumny Data i Firma i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze a następnie Usuń duplikaty (analogicznie jak na rysunku nr 9 dla pierwszych wierszy). Otrzymamy ostatnie wiersze dla unikatowych wartości przedstawione na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Ostatnie wiersze dla unikatowych wartości

Zaznaczamy kolumnę Czas i Indeks i usuwamy za pomocą polecenia Usuń kolumny z podręcznego menu (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Usuń kolumny

W poprzednim poście te same wyniki otrzymaliśmy w dwóch osobnych zapytaniach. W tym poście otrzymaliśmy takie same wyniki w jednym zapytaniu tylko w innych krokach. Pierwsze wiersze są w kroku Pierwsze, a ostatnie wiersze są w kroku Usunięto kolumny. Zmienimy jeszcze nazwę ostatniego kroku za pomocą klawisza F2 na Ostatnie (rys. nr 17). Teraz wiemy, które kroki chcemy połączyć. 

rys. nr 17 — Kroki które trzeba połączyć

Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 18), a następnie Scal zapytania (punkt nr 3 na rysunku nr 18).

rys. nr 18 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. Scalać będziemy to samo zapytanie, czyli wybierzemy tNotowania i w drugim okienku tNotowania (bieżący). Zaznaczamy w obu zapytaniach kolumny Data i Firma. One są na razie identyczne. W kolejnym kroku zrobimy pewną zmianę. Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Okno scalanie

W tym kroku bardzo ważne jest, że widzimy pasek formuły, bo mamy tam podane, na którym kroku wykonujemy dane zadanie (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Pasek formuły

W naszej formule powinniśmy zmienić pierwsze wystąpienie słowa Ostanie na słowo Pierwsze (nazwy kroków zapytania). Aby otrzymać prawidłowe dane formuła na pasku formuły powinna wyglądać jak na rysunku nr 21.

rys. nr 21 — Zmiana nazwy kroku w formule

W formule powyżej mamy informację, że chcemy połączyć dane z dwóch kroków w tym samym zapytaniu – krok Pierwsze i krok Ostatnie.

Z naszej tabeli musimy się pozbyć kolumny Czas za pomocą polecenie Usuń kolumnę z podręcznego menu. Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 22.

rys. nr 22 — Usuń kolumnę

Następnie rozwijamy kolumnę Ostatnie (strzałki w prawym roku nazwy kolumny), odznaczamy Datę i Firmę, a zostawiamy tylko Cenę. Nie chcemy używać oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu i na koniec zatwierdzamy nasze ustawienia przyciskiem OK (rys. nr 23).

rys. nr 23

W otrzymanych danych zmienimy nazwę dwóch ostatnich kolumn z Cenami na Pierwsze i Ostatnie. Otrzymamy końcowe dane dla pierwszych i ostatnich wierszy unikatowych wartości przedstawione na rysunku nr 24.

rys. nr 24 — Pierwsze i ostatnie wiersze dla unikatowych wartości

Są to dane uzyskane w jednym zapytaniu, włącznie ze scalaniem. Był to wstęp do zagłębiania się w język M, aby poznać lepiej formuły i możliwości jakie nam dają. Ostatnim krokiem jest załadowanie danych do Excela za pomocą polecenia Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Zamknij i załaduj

W Excelu otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela i miejsce załadowania danych jako Istniejący arkusz (konkretną komórkę). Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 26).

rys. nr 26 — Okno Ładowanie do

Dane wklejone do Excela prezentują się jak na rysunku nr 27.

Dane wklejone do Excela

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #18 — Ostatnia i pierwsza wartość dla unikalnych wierszy

W dzisiejszym poście nauczymy się jak wyciągnąć wartości z ostatniego i pierwszego wiersza po unikatowych wierszach (wartościach) w Power Query. Jest to kontynuacja tematów z porad o numerach 307 i 308. Zagadnienie to omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Wykorzystamy tutaj metodę, której użyliśmy w poradzie 307 w Excelu, ale tym razem w Power Query. Pierwszym krokiem jest wczytanie danych z Excela. Wybieramy polecenie Z tabeli (punkt nr 2 na rysunku nr 2) na karcie Dane (punkt 1).

rys. nr 2 — Pobieranie danych zewnętrznych z tabeli

Otworzy nam się Okno – Edytor zapytań, a w nim dane z tabeli tNotowania (rysunek nr 3).

rys. nr 3 — Edytor zapytań

Power Query niepotrzebnie  do daty dodaje czas, więc klikamy na ikonkę kolumny Data, a następnie wybieramy polecenie Data (tylko data) z podręcznego menu (punkt nr 2 na rysunku nr 4).

rys. nr 4

Pojawi nam się komunikat dotyczący zmiany typu kolumny. Klikamy przycisk Zamień bieżącą (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Komunikat o zmianie typu kolumny

Power Query nie rozpoznał poprawnie czasu, więc analogicznie klikamy na ikonkę na kolumnie Czas i wybieramy polecenie Godzina z podręcznego menu (rys. nr 6).

rys. nr 6

Pojawi się taki sam komunikat jak dla Czasu. Klikamy przycisk Zamień bieżącą. Otrzymamy wtedy odpowiednio przedstawione dane z rysunku nr 7.

rys. nr 7

Mając tak posortowane dane , chcemy teraz wyciągnąć pierwsze i ostatnie wiersze. Klikamy znak < zaznaczony na rysunku nr 7 zieloną strzałką. Nasze zapytanie nazywa się tNotowania. Potrzebujemy 2 razy tego zapytania, ponieważ raz chcemy wyciągnąć pierwsze wiersze, a za drugim razem ostatnie wiersze. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania tNotowania i z podręcznego menu wybieramy polecenie Duplikuj (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Polecenie Duplikuj

Klikamy na tNotowania i zaznaczamy sobie kolumny dla których chcemy wyciągnąć unikatowe wartości, czyli kolumny Data i Firma (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Zaznaczone kolumny Data i Firma

W pierwszym kroku tak jak w poradzie 307 musimy usunąć duplikujące się wartości. Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze (punkt nr 2 na rysunku nr 10), a następnie polecenie Usuń duplikaty (punkt nr 3).

rys. nr 10 — Usuń duplikaty

W wyniku usunięcia duplikatów otrzymamy pierwsze wiersze przedstawione na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Pierwsze wiersze

Analogicznie zaczniemy działać dla zapytania tNotowania2. W pierwszej kolejności powinniśmy posortować dane w kolumnie Data. Użyjemy do tego polecenia Sortuj rosnąco pokazanego na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — Sortuj rosnąco

A następnie musimy posortować kolumnę Czas w odwrotnej kolejności, czyli polecenie Sortuj malejąco. Posortowanie w ten sposób danych sprawiło, że na początku danych mamy ostatnie wiersze. Teraz wystarczy usunąć duplikaty. Zaznaczamy kolumny Data i Firma i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze, a następnie polecenie Usuń duplikaty (identycznie jak na rysunku nr 10). Otrzymamy ostatnie wiersze przedstawione na rysunku nr 13.

s. nr 13 — Błędne ostatnie wiersze

Od razu widać że są to takie same wartości jak dla pierwszych wierszy w zapytaniu tNotowania. Z Power Query jest taki problem, że nie odświeża sobie bufora danych i działa na pierwszym zaczytaniu.  Nie uwzględnia sortowania. Możemy obejść ten błąd. Przed usunięciem duplikatów musimy wykonać operację która każe Powe Query ponownie zaczytać dane, stworzyć ich nowy układ. Rozwiązanie to podpowiedział mi Bill Szysz. Najprostszą operacją jest dodawanie kolumny indeksu. Z karty Dodaj kolumnę, wybieramy polecenie Kolumna indeksu (punkt 2 na rysunku nr 14), a następnie Od 1 (punkt 3).

rys. nr 14 — Kolumna indeksu

Nie ma znaczenia czy dodamy Kolumnę indeksu od 0 czy od 1 bo chodzi tylko o ponowne wczytanie danych przez program Power Query. Zaznaczamy kolumny Data i Firma a następnie wybieramy polecenie Usuń duplikaty z karty Narzędzia główne (rys. nr 10 wyżej). Teraz otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Ostatnie wiersze

Tym razem dane są poprawne, możemy to zauważyć między innymi po numerze kolumny indeksu (numery są nie po kolei). Kolumna Indeks i Czas są nam niepotrzebne. Zaznaczamy je, klikamy prawym przyciskiem myszki i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń kolumny (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Usuń kolumny

Otrzymamy dane dla zapytania tNotowania2 przedstawione na rysunku nr 17.

rys. nr 17 — Dane dla zapytania tNotowania2

Analogicznie dla zapytania tNotowania usuwamy kolumnę Czas i otrzymujemy wyniki przedstawione na rysunku nr 18.

rys. nr 18 — Dane po usunięciu kolumny Czas

W kolejnym kroku musimy scalić te zapytania. Zaznaczamy zapytanie tNotowania i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Połącz, potem Scal zapytania (polecenia oznaczone kolejno na rysunku nr 19).

rys. nr 19 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. Musimy pamiętać, aby dla zapytania tNotowania (punkt nr 1 na rysunku nr 20) przy użyciu przycisku Ctrl zaznaczyć kolumny Data i Firma, bo po tych kolumnach mamy wyznaczone niepowtarzalność wiersza. Analogicznie dla zapytania tNotowania2 (punkt nr 2 na rysunku nr 20) zaznaczamy kolumny Data i Firma. Następnie w punkcie oznaczony numerem 3 na rysunku poniżej wybrać Rodzaj sprzężenia, czyli Lewe zewnętrzne.

rys. nr 20 — Scalanie

Zatwierdzamy opcje scalania przyciskiem OK i mamy dołożone do naszego zapytania tNotowania wyniki zapytania tNotowania2 (rys. nr 21).

rys. nr 21 — Scalone dane dla dwóch zapytań

Na razie wyniki drugiego zapytania są w formie tabeli. A wyniki poszczególnych wierszy przedstawione są poniżej (miejsce zaznaczone zieloną strzałką na rysunku nr 22)

rys. nr 22

Z tych wartości potrzebujemy wyciągnąć tylko cenę bo inne wartości już mamy. Klikamy ikonkę dwóch strzałek przy nazwie tNotowania2 i zaznaczamy opcję Rozwiń, następnie zaznaczamy tylko kolumnę Cena i odznaczamy checkbox  przy poleceniu Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu (polecenia kolejno oznaczone numerami od do 3 na rysunku nr 23).

rys. nr 23

Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK i otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 24, zawierające ceny z obu zapytań. Możemy pozmieniać nazwy kolumn na Pierwsza cena i Ostatnia cena.

rys. nr 24 — Dane z obu zapytań

Tak przygotowane dane możemy zamknąć i załadować do Excela. Polecenie Zamknij i załaduj do na karcie Narzędzia główne (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Zamknij i załaduj

W Excelu wyświetli nam się okno Ładowanie do. Wybieramy sposób wyświetlania danych jako Utwórz tylko połączenie, a następnie lokalizację wstawienia danych jako Nowy arkusz i Zatwierdzamy nasz wybór klikając przycisk OK (rys. nr 26).

rys. nr 26 — Ładowanie do

Rozwijamy po prawej stronie okienko Zapytania do. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tNotowania i z podręcznego menu wybieramy polecenie Załaduj do (rys. nr 27).

rys. nr 27 — Załaduj do

Pokaże się nam okno ładowanie do, w którym wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela i lokalizację ich wyświetlenia w Istniejącym arkuszu, następnie klikamy przycisk Załaduj (rys. nr 28).

rys. nr 28 — przycisk Załaduj

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 29.

rys. nr 29 — Końcowe dane

Power Query sprawdza się przy wyznaczaniu wartości z pierwszego i ostatniego wiersza, ale zdarzają się zgrzyty przy usuwaniu duplikatów. Wynika to z tego, że Power Query potrzebuje przeczyszczenia buforu danych, ponownego załadowania danych.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama