Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Tabela Przestawna przygotowanie danych — porada 388

W tym poście nauczymy się jak przygotować dane do tabeli przestawnej. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W przygotowaniu danych do tabeli przestawnej przede wszystkim musimy zadbać o to, aby wszystkie kolumny miały nagłówki. Jak widać na rysunku powyżej kolumna E nie ma takiego nagłówka. Spróbujemy teraz wstawić tabelę przestawną, zaznaczamy cały zakres danych i wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – polecenie Tabela przestawna

Otworzy nam się okno Tworzenia tabeli przestawnej, w którym wybieramy miejsce jej wstawienia – Nowy arkusz i zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 3).

Rys. nr 3 – okno Tworzenia tabeli przestawnej

Excel wyświetli nam komunikat z informacją, że nazwa pola jest nieprawidłowa. Wynika to z faktu, że jedna z kolumn nie ma nagłówka (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – komunikat Excela

Musimy zadbać, aby wszystkie kolumny miały wypełniony nagłówek. W nagłówku kolumny E wpisujemy nazwę Ilość. Po tej zmianie nagłówki zostały przedstawione na rys. nr 5.

Rys. nr 5 – prawidłowo wypełnione nagłówki kolumn

Dodatkowo, jeśli w naszych danych będziemy mieli jakąś pustą kolumnę, to ponownie Excel nie pozwoli nam wstawić tabeli przestawnej.

Istotne jest, że możemy wstawiać puste wiersze. Z tym Excel nie robi problemów. Problem pojawi się jednak przy zaznaczeniu całych danych, ponieważ jeśli użyjemy sobie standardowego skrótu klawiszowego za zaznaczania całych danych Ctrl+A, to Excel zaznaczy dane tylko do pierwszego pustego wiersza (rys. nr 6). Jeśli pustych wierszy było by dużo więcej, ciężko takie dane byłoby nam zaznaczyć.

Rys. nr 6 – zaznaczenie danych tylko do pierwszego pustego wiersza

W takim przypadku możemy zaznaczyć całość danych (do ostatniej komórki) za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+End, ale wtedy Excel zaznaczy dane o jedną kolumnę więcej, czyli do kolumny H, a kolumna H jest pusta. Możemy przesunąć takie zaznaczenie za pomocą kolejnego skrótu klawiszowego – Shift+strzałka w lewo.

Po takim zaznaczeniu danych (z pustym wierszem), wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (jak na rys. nr 2). Otworzy nam się okno Tworzenia tabeli przestawnej, gdzie określamy miejsce wstawienia tabeli – Nowy arkusz. Zatwierdzamy Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą przycisku OK (jak na rys. nr 3).

Otworzy nam się nowy arkusz Excela, gdzie możemy zająć się tworzeniem tabeli. Pole Sprzedawca przeciągamy do obszaru etykiet wierszy (zaznaczone strzałką na rys. nr 7).

Rys. nr 7 – przeciąganie pola Sprzedawca do obszaru etykiet wierszy

Otrzymamy tabelę przestawną, gdzie jak widać mamy uwzględnione dane z pustego wiersza (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – pusty wiersz uwzględniony w tabeli przestawnej

Z tego względu przy tworzeniu tabeli przestawnej musimy unikać pustych wierszy. Najlepiej żeby dane do tabeli przestawnej nie zawierały pustych komórek.

Usuwamy pusty wiersz z danych – zaznaczamy cały wiersz, następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 9).

Rys. nr 9 – polecenie Usuń

Teraz przechodzimy na arkusz z tabelą przestawną, klikamy w jej obszarze prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Odśwież (rys. nr 10).

Rys. nr 10 – polecenie Odśwież

Teraz możemy dokończyć naszą tabelę przestawną. Przeciągamy pole Wartość do obszaru Podsumowań wartości (zaznaczone strzałką na rys. nr 11).

Rys. nr 11 – przeciąganie pola Wartość do obszaru podsumowań

Otrzymamy prostą tabele przestawną podsumowującą wyniki sprzedaży poszczególnych sprzedawców przedstawiona na rys. nr 12.

Rys. nr 12 – tabela przestawna

Podsumowując, do stworzenia tabeli przestawnej potrzebujemy spójnych danych, bez pustych komórek, wierszy czy kolumn. Istotne jeszcze jest, że w każdej kolumnie musi być odrębny typ danych, aby wyniki dało się łatwo zinterpretować.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Zestawy w Tabelach Przestawnych (Excel 2013) — porada #371

W dzisiejszym poście nauczymy się jak dodać Zestawy w tabelach przestawnych. Zestawy to nic innego jak zbiory elementów, które później łatwo możemy dodawać do tabel przestawnych. W naszym przykładzie stworzymy zestawy zawierające tylko owoce lub tylko warzywa (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Stworzone przykładowe zestawy w tabelach przestawnych

Zagadnienie to omówimy sobie na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Przykładowe dane

Przede wszystkim musimy sobie stworzyć tabelę przestawną, czyli zaznaczamy pojedynczą komórkę w tabeli (lub cały zakres danych) i wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wstawianie tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej, zaznaczamy, że chcemy stworzyć tabelę przestawną w istniejącym arkuszu (punkt 1) i wskazujemy komórkę (punkt 2), gdzie ma zostać wstawiona. Najważniejsza sprawa tutaj, żeby mieć dostęp do Zestawów, musimy mieć przynajmniej Excela 2013, żeby w Oknie Tworzenie tabeli przestawnej mieć możliwość zaznaczenia checboxa Dodaj te dane do modelu danych (punkt nr 3 na rysunku nr 4). Polecenie to jest związane z dodatkiem do Excela – Power Pivot, skorzystamy tutaj z jego elementów. Parametry nowej tabeli przestawnej zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 4 — Parametry nowej tabeli

Otworzy nam się okno Pola tabeli przestawnej, gdzie przeciągamy pole Produkt do obszaru etykiet wierszy i pole Wartość do obszaru podsumowań wartości. Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Pola tabeli przestawnej

Aby mieć bardziej czytelne dane, sformatujemy sobie kolumnę Suma wartości, naciskamy prawym przyciskiem myszy na dowolną wartość z tej kolumny i za pomocą polecenia Format liczby z podręcznego menu, otworzymy okno Formatowanie komórek. Wybieramy formatowanie walutowe i zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Formatowanie walutowe

Otrzymamy dane sformatowane wyrażone w złotówkach. W naszych danych mamy zarówno owoce jak i warzywa, a chcielibyśmy je mieć w osobnych zestawach. Musimy rozwinąć polecenie Pola, elementy i zestawy(punkt 2 na rysunku nr 7) z karty Analiza (punkt 1 na rysunku nr 7), a następnie wybrać polecenie Utwórz zestaw na podstawie elementów z wiersza (punkt 3). Ponieważ jesteśmy w modelu danych (zaznaczyliśmy ten checkbox przy tworzeniu tabeli przestawnej) nie będziemy mieć dostępu do poleceń dotyczących pól i elementów. Będziemy mieć natomiast dostęp do zestawów. Możemy utworzyć zestawy z elementów w wierszach które potem w tabeli przestawnej trafią do obszaru etykiet wiersza. Analogicznie zadziała polecenie dla kolumn, jeśli będziemy mieć jakieś elementy w tabeli przestawnej w obszarze etykiet kolumn.

rys. nr 7 — Polecenie Utwórz zestaw

W poleceniu Utwórz zestaw na podstawie elementów z wiersza, tworzymy zestaw na podstawie danych, gdzie mamy tylko jedno pole wstawione do obszaru etykiet wierszy, bo przy większej ilości pól staje się to dużo bardziej skomplikowane. Otworzy nam się okno Nowy zestaw (rys. nr 8). W pierwszym kroku musimy nazwać nasz zestaw – w naszym przykładzie zestaw będzie się nazywał Owoce (punkt nr 1 na rysunku poniżej). Następnie musimy zająć się produktami w tym zestawie. Przy każdym produkcie jest lista rozwijana ze wszystkimi elementami dostępnymi dla pola Produkt. Oprócz wymienionych elementów zawierających się w polu Produkt mamy Wszystko, czyli podsumowanie po wszystkich wartościach. Z listy usuwamy wszystkie warzywa za pomocą przycisku Usuń wiersz (punkt 2).

rys. nr 8 — Nowy zestaw

Zostawiamy wiersz Wszystko, ponieważ zawiera on cenę całkowitą. Kiedy zatwierdzimy Nowy zestaw przyciskiem OK otrzymamy tabelę przestawną zawierającą tylko owoce, ale suma końcowa nam się nie zmieni (będzie zawierać ceny owoców i warzyw, mimo, że wyświetlać się będą tylko owoce) – rys. nr 9.

rys. nr 9 — Zestaw Owoce 2 z sumą wszystkich produktów

Zostawiony w zestawie element Wszystko zawsze będzie pokazywać cenę całkowitą (razem warzyw i owoców), więc usuniemy go sobie, żeby nie przeszkadzał nam w obliczeniach. Wybieramy polecenie Zarządzaj zestawami z karty Analiza (rys. nr 10).

rys. nr 10 Zarządzaj zestawami

Otworzy nam się okno Menedżer zestawów, w którym zaznaczamy interesujący nas zestaw i klikamy przycisk Edytuj (oznaczony strzałką na rysunku nr 11).

rys. nr 11 — Menedżer zestawów

Otworzy się okno Modyfikuj zestaw, gdzie musimy usnąć wiersz Wszystko, wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 12)

rys. nr 12 — modyfikuj zestaw

Otrzymamy tabelę przestawną z samymi owocami, co jest ważne wybraliśmy tutaj zestaw Owoce a nie produkt, więc Excel sam podstawi nam ten zestaw do obszaru etykiet wierszy (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Pola tabeli przestawnej z zestawem Owoce2

Analogicznie możemy stworzyć zestaw dla warzyw. Możemy to zrobić na tej samej tabeli przestawnej, zaznaczamy dowolną komórkę w tabeli, wybieramy polecenie Utwórz zestaw na podstawie elementów z wiersza z karty Analiza, ale wyświetli nam się komunikat, Excel nie pozwoli nam stworzyć zestawu na innym zestawie. Musimy najpierw usunąć istniejący zestaw z tabeli przestawnej (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Komunikat Excela

Najłatwiej skopiować sobie tabele przestawną i w oknie Pola tabeli przestawnej odznaczyć Zestaw Owoce2, a następnie przeciągnąć pole Produkt do obszaru etykiet wierszy (jak przy tworzeniu tabeli przestawnej od nowa). Teraz na podstawie dowolnej komórki w kolumnie Produkt możemy sobie stworzyć nowy Zestaw. Kolejno karta Analiza, potem Pola, elementy i zestawy, a następnie Utwórz zestaw na podstawie elementów wiersza (jak na rysunku nr 7)

W oknie Nowy zestaw usuwamy wszystkie owoce z listy i wiersz Wszystko analogicznie jak na rysunku nr 8. Zmieniamy nazwę zestawu na Warzywa2 i zatwierdzamy przyciskiem OK. Otrzymamy tabelę przestawną z zestawem Warzywa2 (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Tabela przestawna z zestawem Warzywa2

Mamy teraz 2 osobne tabele przestawne, górna z zestawem Owoce2 i dolna z zestawem Warzywa2.

Załóżmy że chcemy tym razem podsumować dane w tabeli dla województw. Skopiujemy tabelę przestawną z owocami i wyłączymy zestaw owoce w oknie Pola tabeli przestawnej. Następnie przeciągniemy pole Województwa do obszaru etykiet wierszy to otrzymamy tabelę przedstawioną na rysunku nr 16.

rys. nr 16 — Tabela przestawna podsumowująca według województw

Teraz chcemy podsumować dane dla województw po sprzedaży owoców. Dzięki temu że mamy stworzony zestaw Owoce2, to nie musimy przeciągać pola Produkt a następnie przefiltrowywać tabeli po tych produktach, które nie są owocami, wystarczy że przeciągniemy sobie do obszaru etykiet wierszy pole Owoce2. Wtedy automatycznie powstanie tabela przestawna przedstawiająca sprzedaż owoców w danych województwach (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Tabela przestawna dla województw i zestawu Owoce2

Analogicznie dla podsumowania po województwach pod kątem sprzedaży warzyw. Odznaczamy zestaw Owoce2 i zaznaczamy Warzywa2, Excel automatycznie stworzy nam odpowiednią tabelę (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Tabela przestawna dla województw i zestawu Warzywa2

Podsumowując, jeśli często działamy na tabelach przestawnych, możemy oszczędzić dużo czasu. Wystarczy stworzyć zestawy danych, których później możemy używać do podsumowywania danych. Tak jak wspominałem wcześniej możemy tworzyć zestawy dla 2 pól z obszaru etykiet wierszy, ale wtedy w oknie Nowy zestaw mamy bardzo dużo elementów (rys. nr 19)

rys. nr 19 — Wiele możliwości stworzenia nowego zestawu

Na koniec ciekawostka, jeśli zależy nam na innej kolejności elementów w danych zestawach to w oknie Modyfikuj zestaw możemy zmieniać tą kolejność za pomocą strzałek oznaczonych na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Zmiana kolejności danych w zestawie

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Matura z informatyki 2018 — Największe zasilenie zad 5.1- porada #364

W dzisiejszym poście pokażemy jak rozwiązać zadanie nr 5.1 z matury 2018 z informatyki. Treść zadania i dane zostały przedstawione na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Zadanie z matury z informatyki 2018

Zadanie polega na wyznaczeniu roku, w którym zbiornik retencyjny został zasilony największą ilością wody. Pierwszy etapem pracy jest pobranie danych do Excela. Dane te są w pliku tekstowym rozdzielone znakiem tabulacji, przedstawiają daty oraz ilość wody (m3), jaka zasiliła zbiornik retencyjny w danym dniu. W Excelu 2010 dane te możemy pobrać za pomocą polecenia Z tekstu z karty Dane, punkt 2 na rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Dane zewnętrzne

W nowszym Excelu np. Excelu 365 te polecenia zniknęły ze wstążki, ponieważ większość miejsca zajmują polecenia związane z Power Query. Polecenia te są wyłączone, więc musimy je włączyć w Opcjach w menu Plik. Otworzy nam się okno Opcje programu Excel, gdzie w zakładce Dane musimy zaznaczyć checboxy przy poleceniach Pokaż kreatory importu starszych danych i zatwierdzić przyciskiem OK (rys. nr 3).

rys. nr 3 — pokaż kreatory importu starszych danych

Polecenia te są ukryte pod poleceniem Pobierz dane w zakładce Dane. Wybieramy polecenie Starsze kreatory a następnie Z pliku tekstowego (starsza wersja) – punkt 4 na rysunku nr 4.

rys. nr 4 — Starsze kreatory

Następnie musimy znaleźć lokalizacje pliku Woda.txt, który pobraliśmy, zaznaczyć go i zatwierdzić klikając Importuj (rys. nr 5).

rys. nr 5 — import danych z pliku tekstowego

Pokaże nam się okno Kreator importu tekstu, w którym w trzech krokach zaimportujemy nasze dane. Przede wszystkim musimy zdecydować czy nasz test będziemy rozdzielać czy ma mieć stałą szerokość (punkt 1 na rysunku nr 6). Wybieramy tekst rozdzielany, bo mamy rozdzielenie znakiem tabulacji. Następnie musimy się upewnić czy jest zaznaczone prawidłowe pochodzenie pliku – środkowoeuropejski (punkt 2). Nasze dane nie mają nagłówków, więc checbox oznaczony na rysunku punktem 3 ma pozostać niezaznaczony. Następnie klikamy przycisk Dalej.

rys. nr 6 — Kreator importu tekstu — krok 1

W drugim kroku musimy zaznaczyć checbox przy odpowiednim ograniczniku – w naszym zadaniu jest to Tabulator, dzięki temu nasze dane zostaną rozdzielone na dwie kolumny. Następnie klikamy przycisk Dalej (rys. nr 7).


rys. nr 7 — Kreator importu tekstu — krok 2 

W trzecim kroku wybieramy format danych w kolumnach, w pierwszej kolumnie Data (RMD) pokazane na rysunku nr 8, w drugiej kolumnie wybieramy formatowanie ogólne bo są to liczby całkowite. Na koniec zatwierdzamy przyciskiem Zakończ.


rys. nr 8 — Kreator importu tekstu — krok 3 

Pojawi nam się okienko Importowanie danych, gdzie musimy zdecydować gdzie nasze dane mają zostać wstawione – wybieramy komórkę A1, następnie zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Okno importowanie danych

Nasze dane zostały pobrane z pliku tekstowego do Excela co widać na rysunku nr 10.


rys. nr 10 — Pobrane dane

Wstawione dane są połączone z plikiem z którego zostały zaimportowane. Możemy to sprawdzić za pomocą polecenie Zapytania i połączenia w karcie Dane (punkt nr 2 na rysunku nr 11). Otworzy nam się okienko z zapytaniami i połączeniami.

rys. nr 11 — Zapytania i połączenia

Naszym danym brakuje nagłówków, możemy je dodać za pomocą skrótów klawiszowych: pierwszy Shift+Space w celu zaznaczenia wiersza z aktywną komórką, a następnie Ctrl+Shift+Plus w celu dodania wiersza powyżej. Wpisujemy nagłówki w wolne komórki.

Wygodniej jest zamienić nasze dane na tabelę w rozumieniu Excela. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+T otwieramy okno Tworzenie tabeli, gdzie Excel domyślnie zaznacza dane, ale bez nagłówków. Dzieje się tak dlatego że Excel zaznacza dokładnie te dane, które zostały zaimportowane. My chcemy aby nagłówki zostały uwzględnione więc ręcznie zamieniamy w zakresie danych numer komórki z $A$2 na $A$1 (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Tworzenie tabeli

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK wyświetli nam się komunikat, że jeśli zamienimy te dane na tabelę to stracą one połączenie z danymi zewnętrznymi (z plikiem, z którego je zaimportowaliśmy). Potrzebowaliśmy te dane pobrać raz, więc możemy zatwierdzić ten komunikat (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Komunikat Excela

Innym sposobem na zaimportowanie danych jest po prostu skopiowanie ich, czyli zaznaczamy wszystkie dane w pliku tekstowym za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+A, a następnie kopiujemy za pomocą Ctrl+C. Następnie wklejamy w Excelu Ctrl+V i te dane wkleją nam się w osobne komórki. Dane te nie są połączone z plikiem wyjściowym, inaczej niż w poprzednim przypadku.

Najlepiej importować dane za pomocą Power Query. Microsoft się z tym zgadza, dlatego właśnie ukrył te starsze polecenia importu zewnętrznych danych. Kiedy mamy już zaimportowane dane, możemy sprawdzić, w którym roku do zbiornika retencyjnego wpłynęło najwięcej wody. Zrobimy to za pomocą tabel przestawnych. Wybieramy dowolną komórkę w naszej tabeli, a następnie wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 14). 

rys. nr 14 — Tabela przestawna

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej. Zakres domyślnie zawiera całą tabelę, wybieramy wstawienie w istniejącym arkuszu (komórka D1) i zatwierdzamy przyciskiem OK. W oknie tabeli przestawnej przeciągamy Datę do obszaru etykiet wierszy, a następnie klikamy na dowolną datę prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Grupuj. W oknie Grupowanie zaznaczamy grupowanie po latach, bo Excel sam domyślnie nie zgrupuje danych. Zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Grupowanie wg lat

Otrzymamy daty zgrupowane latami (rys. nr 16)

rys. nr 16 — Pogrupowane dane

Kiedy mamy tak pogrupowane dane, wystarczy przeciągnąć pole Woda do obszaru sumy wartości i ona automatycznie nam się zsumuje dla każdego roku (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Pola tabeli przestawnej

Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na któryś z tych podsumowań, aby zmienić Format liczby (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Format liczby

W oknie Formatowanie komórek zmieniamy formatowanie na liczbowe, zero miejsc po przecinku i zaznaczamy checkbox Użyj separatora, żeby liczby były bardziej czytelne (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Formatowanie liczbowe

Aby znaleźć największą wartość możemy posortować nasze dane od Z do A za pomocą polecenia Sortuj na karcie Dane. Wtedy największy wynik będzie na początku tabeli (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Posortowane dane

Innym sposobem jest założenie filtra. Rozwijamy sobie filtr dla kolumny Data, wybieramy Filtry wartości, a następnie Pierwsze 10 – punkt 3 na rysunku nr 21.

rys. nr 21 — Filtry wartości

Otworzy nam się okno Filtr 10 pierwszych wartości, gdzie wpisujemy w miejscu oznaczonym zieloną strzałką, że interesuje nas tylko jedna wartość i zatwierdzamy OK (rys. nr 22).

rys. nr 22 — Okno Filtra 10 pierwszych wartości

Otrzymujemy jeden interesujący nas wynik (rys. nr 23).

rys. nr 23 — Największy wynik

Nasza tabela przestawna zawiera sumę końcową, która nie jest nam tu potrzebna, więc możemy ją wyłączyć za pomocą polecenia Wyłącz dla wierszy i kolumn (punkt nr 3 na rysunku nr 24) z Sum końcowych na karcie Projektowanie.

rys. nr 24 — Sumy końcowe

Ostatecznie otrzymujemy jedną datę (rok) i sumę m3 wody, jakie wpłynęły w danym roku do zbiornika retencyjnego (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Odpowiedź na zadanie z matury

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Filtrowanie tabeli przestawnej po podsumowanych wartościach — porada #362

W dzisiejszym poście omówimy filtrowanie tabeli przestawnej po podsumowanych wartościach. Zagadnienie to omówimy na podstawie przykładowych danych sprzedażowych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Dla podanych danych stworzyliśmy tabelę przestawną (rys. nr 2). W naszym przykładzie chodziło o to by stworzyć tabelę przestawną tylko  z tymi miastami, których podsumowanie po polu (kolumnie) Zysk/strata daje wartość ujemną.

rys. nr 2 — Pola tabeli przestawnej

Rozpatrzyliśmy konkretny przykład, ale możemy to rozwiązanie przenosić na wiele innych filtrów. Aby stworzyć tabelę przestawną, zaznaczamy pojedyncza komórkę w danych, następnie wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wstawianie tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej. Zaznaczamy tabelę – zakres (punkt nr 1 na rysunku nr 4) i wybieramy gdzie chcemy stworzyć tabelę przestawną – w naszym przykładzie w nowym arkuszu (punkt 2 na rysunku poniżej). Zatwierdzamy klikając OK.

rys. nr 4 — Tworzenie tabeli przestawnej

Przeciągamy Miasto do obszaru etykiet wierszy, natomiast Zysk/ Strata do obszaru podsumowań wartości (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Obszary etykiet

Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na pierwszą wartość i z podręcznego menu wybieramy polecenie Format liczby (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Format liczby

Otworzy nam się okno Formatowania. Wybieramy Kategorię formatowania Walutowe (punkt nr 1 na rysunku poniżej) oraz typ z wartościami ujemnymi (punkt 2) i ustawiamy brak miejsc po przecinku – patrz punkt 3 na rysunku nr 7. Zatwierdzamy klikając przycisk OK.

rys. nr 7 — Okno formatowania

W wyniku naszych działań mamy wartości ujemne i dodatnie w zależności od miast, czyli widzimy w których miastach mieliśmy zysk, a w których straty (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Tabela przestawna

Nas interesują tylko te miasta, które przyniosły straty, czyli te z wartością ujemną po podsumowaniu w kolumnie Zysk/Strata. Tabela przestawna nie daje standardowo takich możliwości filtrowania, abyśmy uzyskali tylko miasta z wartościami ujemnymi, ale możemy przefiltrować tabelę po miastach. Jeżeli nie chcemy aby w naszej tabeli pojawiły się przykładowo miasta takie jak Białystok, Bielsko Biała i Częstochowa to wystarczy, że odznaczymy checboxy obok ich nazw i zatwierdzimy klikając OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Filtrowanie po miastach

Te miasta nie będą już wyświetlane w tabeli przestawnej, zostały przefiltrowane na jej poziomie. Nam chodzi o filtr, który zwróci nam miasta z ujemną wartością. Musimy wyczyścić poprzedni filtr za pomocą polecenie Wyczyść filtr z „Miasto” (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Wyczyść filtr

Sposobu na filtrowanie po wartościach w kolumnie Suma z Zysk/Strata nauczyłem się od Billa Jelena. Zaznaczamy komórkę obok nagłówka kolumny Suma z Zysk/Strata, następnie wciskamy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+L, czyli nakładamy filtr z karty Dane (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Polecenie Filtruj

Teraz możemy filtrować po kolumnie Suma z Zysk/Strata. Wybieramy Filtry liczb a następnie Mniejsze lub równe (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Filtry liczb

Otworzy nam się okno Autofiltr niestandardowy. Wpisujemy obok pola jest mniejsze niż lub równe wartość 0, zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Autofiltr niestandardowy

Otrzymamy przefiltrowane dane przedstawione na rysunku nr 14. Co warto zauważyć to nasz filtr nałożyliśmy na cały arkusz a nie na samą tabelę przestawną, a możemy to rozpoznać przez to, że pokazują nam się kolorowe numery wierszy, a niektórych wierszy w ogóle brakuje.

rys. nr 14 — Filtr nałożony na arkusz

Możemy sobie nałożyć dodatkowe dane, tzn. do obszaru etykiet kolumn przeciągnąć Datę. Domyślnie Excel automatycznie nie grupuje po datach, więc klikamy prawym przyciskiem myszki na jakąś datę, a następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Grupuj. W oknie Grupowanie, zaznaczamy grupowanie po miesiącach, zatwierdzamy klikając OK (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Grupowanie

Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 16.

rys. nr 16 — Tabela przestawna pogrupowana po miesiącach

Musimy wyłączyć poprzedni filtr za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+L, ponieważ wychodzi on w środku nowej tabeli. Ponownie ustawiamy aktywną komórkę obok nagłówka miesiąca tabeli przestawnej i włączamy filtr po całości za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+L. Teraz możemy filtrować dane w tabeli przestawnej po dowolnej kolumnie. Rozpatrzymy filtrowanie dla Stycznia. Klikamy trójkącik przy styczniu (na rysunku oznaczony zieloną strzałką), a następnie wybieramy polecenie Filtry liczb i Mniejsze lub równe (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Filtry liczb

Dalej analogicznie jak dla poprzedniego przypadku (patrz rys. 13), w oknie Autofiltr niestandardowy wpisujemy Mniejsze lub równe 0. Zatwierdzamy OK. Otrzymamy przefiltrowane dane ale tylko w miesiącu styczeń (rys. 18).

rys. nr 18 — Tabela przestawna z filtrem

Podsumowując nakładanie takich filtrów w tabeli przestawnej nie jest możliwe. My nakładamy filtr na cały arkusz, dzięki temu możemy nakładać ten filtr arkusza na tabelę przestawną. Na tabelę przestawną możemy tylko nałożyć filtry po miastach lub po datach, czyli te filtry działają zanim te dane zostaną wyświetlone w arkuszu. Możemy rozpoznać, że filtry zostały nałożone na arkusz a nie bezpośrednio na tabelę przestawną po tym, że Excel zaczyna kolorować numery wierszy oraz części z nich brakuje.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Licz unikatowe wartości za pomocą tabeli przestawnej — porada 326

W tym poście zajmiemy się liczeniem wartości unikatowych za pomocą tabeli przestawnej.

Będziemy działać na przykładowych danych, zawierających transakcje i klientów w skali roku. (Rys. nr 1)

Rys. nr 1 — Przykładowe dane

W celu wyznaczenia wartości unikatowych, musimy stworzyć tabelę przestawną. Wybieramy z karty Wstawianie Tabelę przestawną. (Rys. nr 2)

Rys. nr 2 — Wstawianie tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej. Zaznaczamy zakres danych, czyli naszą tabelę z klientami. Wybieramy, gdzie chcemy wstawić tabelę – w naszym przypadku istniejący arkusz i wskazujemy konkretną komórkę – u nas $E$1. (Rys. nr 3) Następnie dodajemy naszą tabelę do modelu danych. Ważne jest, że ta możliwość istnieje dopiero od Excela 2013 i pozwala nam ona policzyć ilość unikatowych wartości. Zatwierdzamy wpisane w okno Tworzenia tabeli przestawnej wartości przyciskiem OK.

Rys. nr 3 — Okno tworzenia tabeli przestawnej

W efekcie otrzymujemy puste okno tabeli przestawnej, w której trzeba wybrać pola z listy Pól tabeli przestawnej. Pole Data przeciągamy do obszaru etykiet wierszy tabeli przestawnej. (Rys. nr 4)

Rys. nr 4 — Pola tabeli przestawnej

Ze względu na ustawienia mojego Excela daty w Tabeli Przestawnej są automatycznie grupowane po miesiącach (Rys. nr 5)

Rys. nr 5 — Grupowanie po miesiącach w tabeli przestawnej

Jeśli wyświetlą się Ci całe daty, to kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną z dat i wybierz polecenie Grupuj. Rozwinie nam się okno, gdzie możemy wybrać kryterium grupowania. Wybieramy Miesiące i zatwierdzamy przyciskiem OK. (Rys. nr 6)

Rys. nr 6 — Okno Grupowanie

Nie chcemy mieć przy nazwach miesięcy plusów (+) do rozwijania dat, więc musimy usunąć niższy poziom hierarchii, czyli dni spod miesięcy. W tym celu odznaczamy pole/kolumnę Data, a zostawiamy Data (miesiące). (Rys. nr 7) 

Rys. nr 7 — Usunięcie niższego poziomu hierarchii

Następnie pole Klienci przeciągamy 2 razy do obszaru Wartości/Podsumowań tabeli przestawnej (Rys. nr 8). Pierwsze (domyślne) obliczenie to zliczenie wszystkich transakcji w danym miesiącu. Drugiego obliczenia użyjemy do obliczenia ilości unikatowych klientów, czyli chcemy zliczyć konkretnego klienta tylko raz. 

Rys. nr 8 — Wartości tabeli przestawnej

W celu wyznaczenia unikatowych wartości klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolną komórkę z podsumowaniem wartości w drugiej kolumnie i z podręcznego menu wybieramy opcję Ustawienia pola wartości. (Rys nr 9)

Rys. nr 9 — Podręczne menu — Ustawienia pola wartości

Otworzy nam się okno Ustawienia pola wartości.  Jeśli mamy Excela 2013 lub nowszego możemy wybrać z listy typów obliczeń (na samym końcu) Liczność unikatowych wartości i zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK. (Rys. nr 10)

Rys. nr 10 —
Liczność unikatowych wartości 

W efekcie naszych działań, otrzymujemy tabelę przestawną z podliczonymi unikatowymi klientami w danym miesiącu. (Rys. nr 11)

Rys. nr 11 — Tabela przestawna z unikatowymi wartościami

Na koniec możemy sprawdzić działanie naszej tabeli przestawnej. Jeśli zmienimy np. u klienta Eliza Dudek datę z marca na kwiecień i odświeżymy naszą tabelę przestawną  (klikamy prawym przyciskiem myszy w tabelę przestawną i z podręcznego menu wybieramy opcję Odśwież), to dane ulegną ponownemu przeliczeniu.

Podsumowując obliczenia będą dopasowywać się do kształtu (filtrów) w tabeli przestawnej.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama