Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Funkcja ILE.LICZB wszystko co powinieneś wiedzieć porada 390

W tym poście poznamy wszystko, co musicie wiedzieć o funkcji ILE.LICZB, aby jej swobodnie używać i mieć pewność, że zwraca nam poprawne wyniki. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

Wydawało by się, że to prosta funkcja do obliczania ilości konkretnych liczb w komórkach, ale w Excelu z różnymi liczbami zdarzają się problemy. Na przykład jeśli zapiszemy liczbę z kropką (.), to Excel nie rozpozna tej liczby i potraktuje ją jako tekst. Prawidłowy zapis liczb w polskim Excelu używa przecinka do oddzielenia miejsc dziesiętnych (,). Jeśli za pomocą funkcji PODSTAW zamienimy w tej liczbie kropkę na przecinek, to Excel zapisze tę liczbę prawidłowo, ale nadal będzie traktował ją jako tekst (rys. nr 2). To, że Excel rozpoznaje liczbę jako tekst możemy łatwo rozpoznać, ponieważ wyrównuje ją do lewej strony komórki.

Rys. nr 2 – zamiana kropki na przecinek przy użyciu funkcji PODSTAW

Jeśli zapiszemy funkcję ILE.LICZB dla tego zakresu, nie zwróci ona żadnej wartości (rys. nr 3). Zapis takiej funkcji powinien wyglądać następująco: ILE.LICZB(A2:B2).

Rys. nr 3 – funkcja ILE.LICZB dla tekstu zwraca wartość 0 (zero)

Istotne jest, że wszystkie funkcje tekstowe zwracają tekst, a nie liczbę. Aby uzyskać z tekstu wartość liczbową, musimy wykonać na nim dowolne działanie matematyczne, np. do funkcji PODSTAW dodać wartość zero. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=PODSTAW(A2:B2)+0

Po zatwierdzeniu takiej formuły tekst zostanie zamieniony na liczbę i wtedy funkcja ILE.LICZB zadziała prawidłowo (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – działanie funkcji ILE.LICZB po zamianie tekstu na liczbę

Interesujące jest, że jeśli w argumencie funkcji ILE.LICZB zapiszemy wartość "1" (w podwójnych cudzysłowach), to Excel ją znajdzie, zostanie ona zliczona. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(A2:B2;"1")

Po zatwierdzeniu formuły zwróci nam ona kolejną wartość (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – działanie formuły z zapisem wartości liczbowej jako tekst

W przykładowych danych w wierszu nr 4, mamy zapisane liczby jako tekst (w podwójnych cudzysłowach lub poprzedzone pojedynczym cudzysłowem). Sprawia to, że funkcja ILE.LICZB nie wykrywa żadnych wartości liczbowych i zwraca wartość zero (0). Widać to na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – działanie funkcji ILE.LICZB w stosunku do liczb zapisanych jako tekst

Funkcja ILE.LICZB jest w stanie policzyć daty i czas (wiersz nr 6) w przykładowych danych). Dla Excela data i czas to nic innego jak liczby, co widać na rys. nr 7 po zmianie formatowania z Daty na Ogólne.

Rys. nr 7 – data i czas w postaci liczb i działanie funkcji ILE.LICZB

Kolejny omawiany przykład dotyczy wartości logicznych PRAWDA i FAŁSZ. Funkcja ILE.LICZB nie liczy takich wartości, nie interpretuje tych wartości jako 1 (PRAWDA) i 0 (FAŁSZ). Ale jeżeli wpiszemy wartość logiczną np. PRAWDA, jako jeden z argumentów funkcji, to funkcja go zliczy. Zapis formuły powinien wyglądać następująco: 

=ILE.LICZB(A8:B8;PRAWDA)

Po zatwierdzeniu takiej formuły funkcja ILE.LICZB zwróci nam wartość 1 (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – działanie funkcji ILE.LICZB w odniesieniu do wartości logicznych

Jest to dla nas istotne, ponieważ mamy często do czynienia z funkcjami logicznymi, np. funkcją JEŻELI, która zwraca wartości logiczne (PRAWDA lub FAŁSZ). Zapiszmy jako kolejny argument funkcji ILE.LICZB funkcję JEŻELI dla prostego testu czy 1>2. Jeżeli warunek jest spełniony chcemy aby funkcja zwróciła wartość logiczną Prawda, a jeżeli nie – Fałsz. Zapis formuły powinien wyglądać następująco: 

=ILE.LICZB(A8:B8;PRAWDA;JEŻELI(1>2;Prawda, Fałsz))

Po zatwierdzeniu powyższej formuły funkcja ILE.LICZB zliczy kolejną wartość (rys. nr 9).

Rys. nr 9 – zliczanie wartości logicznej z funkcji JEŻELI

Istotne jest, że z np. funkcji JEŻELI musimy otrzymać pojedynczą wartość, ponieważ funkcja ILE.LICZB nie zlicza tablic. Czyli funkcja liczb zliczy nam wyniki testów logicznych, ale jeżeli zrobimy operację która zamieni zwykły test logiczny na tablicę, to funkcja ILE.LICZB nie zliczy tego wyniku. Zapis takiej formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(A2:B2;{2}>3)

Po zatwierdzeniu takiej formuły otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 10, w których funkcja ILE.LICZB nie zliczyła wyniku testu.

Rys. nr 10 – nie zliczanie tablic przez funkcję ILE.LICZB

Standardowe liczby są zliczanie bezproblemowo przez funkcję ILE.LICZB, co widać na rys. nr 11.

Rys. nr 11 – zliczanie standardowych liczb

W sytuacji, kiedy w danych mamy błędy, to w wyniku funkcji ILE.LICZB są one ignorowane. (rys. nr 12). Ważne jest, że funkcja ta zwraca wartość 0, a nie błąd.

Rys. nr 12 – ignorowanie błędów przez funkcję ILE.LICZB

Analogicznie wygląda sytuacja, kiedy w danych mamy puste komórki. Wtedy funkcja ILE.LICZB je ignoruje i zwraca wartość 0 (rys. nr 13).

Rys. nr 13 – ignorowanie pustych komórek przez funkcję ILE.LICZB

Tak samo zostanie zignorowany pusty ciąg tekstowy zapisany "" (dwoma podwójnymi cudzysłowami). Ale może się zdarzyć sytuacja, że zapiszemy kolejny argument funkcji ILE.LICZB i postawimy znak ; (średnik), a następni8e zamkniemy nawias formuły. Zapis takiej funkcji wyglądałby następująco:

=ILE.LICZB(A14:B14;"";)

Po zatwierdzeniu takiej formuły okaże się, że funkcja ILE.LICZB zliczy nam jedną pustą komórkę, ponieważ zinterpretuje pusty argument jako wartość zero (rys. nr 14).

Rys. nr 14 – zliczenie pustego argumentu przez funkcję ILE.LICZB

Co istotne, funkcja ILE.LICZB może pracować na wielu zakresach. Jeżeli będziemy chcieli zliczyć wszystkie występujące w danych liczby, wystarczy że w argumentach funkcji podamy poszczególne zakresy. Funkcja ta może pracować na 255 zakresach, podobnie jak funkcja SUMA. Zapis takiej formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(A2:B2;A4:B4;A6:B6;A8:B16)

Po zatwierdzeniu powyższej formuły otrzymamy wynik przedstawiony na rys. nr 15.

Rys. nr 15 – zliczanie liczb z wielu zakresów

Funkcja ILE.LICZB nie ma skrótu klawiszowego jak funkcja SUMA, aby policzyć od razu całe zakresy (kolumny i wiersze w tabeli), ale w karcie Narzędzia główne w grupie poleceń autosumowania mamy do niej dostęp. Zaznaczamy zakres tabeli, jaki chcemy zliczyć, rozwijamy polecenie Autosumowanie (punkt 2 na rys. nr 16) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Zliczanie (punkt 3).

Rys. nr 16 – ścieżka dostępu do polecenia Zliczanie

Otrzymamy zliczone liczby w zaznaczonym zakresie danych przedstawione na rys. nr 17.

Rys. nr 17 – zliczone dane

Dzięki wykorzystaniu polecenia Zliczanie, możemy podobnie jak w funkcji SUMA, zliczyć wartości w komórkach, w poszczególnych wierszach i kolumnach. Według naszych danych z rys. nr 17 możemy łatwo sprawdzić ile miesięcy pracuje dla nas np. Ewa (zliczone wiersze) lub ile osób pracowało dla nas w Marcu (zliczone kolumny).

Musimy zwrócić uwagę, na komórkę K14, w której nie zliczamy wszystkich danych, tak jak to robiła funkcja SUMA.  Tutaj funkcja ILE.LICZB patrzy tylko na ostatni wiersz, dlatego mamy wynik 4. Zapis funkcji w tej komórce wygląda następująco:

=ILE.LICZB(G14:J14)

Z tego zapisu wynika, że funkcja podlicza ilość liczb w ostatnim wierszu a nie w całym zakresie. Aby uzyskać informację o ilości liczb w całym zakresie musimy ręcznie zmienić zakres w argumencie funkcji. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(G2:J13)

Po zatwierdzeniu takiej formuły otrzymamy sumaryczną ilość liczb w całym zakresie danych przedstawioną na rys. nr 18.

Rys. nr 18 – zliczona ilość liczb w całym zakresie danych

Na rys. nr 19 mamy przedstawione podsumowanie funkcji ILE.LICZB. Funkcja ta liczy ilość komórek z liczbami w zakresach danych. Potrafi zliczyć liczby, daty, czas. Pomija tekst, liczby zapisane jako tekst, wartości logiczne, błędy oraz puste komórki. Funkcja ta nie ma skrótu klawiszowego, ale można ją znaleźć w grupie poleceń Autosumowanie na karcie Narzędzia główne.

Rys. nr 19 – najważniejsze informacje o funkcji ILE.LICZB


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Generator PESEL NIP i REGON — porada #298

W internecie znajdziesz wiele stron pozwalających wygenerować losowy PESEL. Ponieważ skupiam się na Excelu, dlatego postanowiłem zrobić taki generator w Excelu (przy okazji również generatory NIPREGON).
Żeby wygenerować losowy PESEL musimy znać jego strukturę. Większość z nas wie, że pierwsze 6 cyfr odpowiada za datę urodzenia. Już nie wszyscy wiedzą, że numery miesiąca zmieniają się w zależności od stulecia. Nas interesuje tylko XX wiek – lata 1900–1999 oraz XXI wiek – lata 2000–2099. XX wiek nie zmienia nic w numerowaniu miesięcy, ale XXI wiek dodaje liczbę 20 do numeru miesiąca w roku. Czyli osoba urodzona w 1910-05-23 i 2010-05-23 będzie miała początek PESEL odpowiednio 100523 i 102523. 

Jak to zrobić w Excelu? Przede wszystkim potrzebujemy wylosować datę urodzenia. Świetnie się tu sprawdza funkcja LOS.ZAKR. Której wpisujemy w cudzysłowach daty minimalną i maksymalną pomiędzy którymi chcemy losować:

=LOS.ZAKR("1900–01-01";"2010–01-01")

Porada 298 - Generator PESEL 01

Zanim zaczniemy przekształcać odpowiednio tą datę wylosujmy jeszcze płeć naszego posiadacza PESEL (od tego zależy 10 cyfra PESEL). Posłużymy się tutaj funkcją INDEKS, której na stałe wpiszemy tablicę liter ‘k’ i ‘m’ i będziemy losować albo 1 albo 2 pozycję tablicy (funkcja LOS.ZAKR):

=INDEKS({"k";"m"};LOS.ZAKR(1;2))

Porada 298 - Generator PESEL 02

Teraz zacznijmy przekształcać datę. Będziemy musieli ją podzielić na część odpowiedzialną za rok, miesiąc i dzień. Rok będzie najprostszy, bo wystarczy odpowiednio sformatować wylosowaną datę jako rok za pomocą funkcji TEKST:

=TEKST([Data];"rr")

Porada 298 - Generator PESEL 03

Powyższy zapis wstawia tylko 2 ostatnie cyfry z roku. Teraz przyszła pora na miesiąc. Z nim jest trudniej – możemy wyciągnąć miesiąc z daty za pomocą funkcji MIESIĄC, ale musimy dołożyć mechanizm, który dodawałby 20 dla XXI wieku (inne stulecia poza dwoma wcześniej ustalonymi nas nie interesują). W taki razie wystarczy sprawdzić, czy ROK z daty jest większy od 1999 i jeżeli tak to zwrócić 20, a jeśli nie to 0 za pomocą funkcji JEŻELI. Potrzeba do tego dodać jeszcze numer miesiąca z daty:

JEŻELI(ROK([Data])>1999;20;0)+MIESIĄC([Data])

Niestety to jeszcze nie wystarczy ponieważ dla miesięcy z XX wieku mogą nam wyjść wyniki 1 cyfrowe, a my potrzebujemy mieć zawsze 2 cydry, dlatego powyższą formułę musimy wstawić do funkcji TEKST, która będzie wymuszała wiodące 0. Tak uzyskaną formułę łączymy z cyframi roku:

=TEKST([Data];"rr")&TEKST(JEŻELI(ROK([Data])>1999;20;0)+MIESIĄC([Data]);"00")

Porada 298 - Generator PESEL 04

Potrzebujemy jeszcze dodać 2 cyfry jako dni. Robimy to analogicznie jak rok tylko wpisujemy do funkcji TEKST kod odpowiedzialny za formatowanie dni:

TEKST([Data];"dd")

W ten sposób mamy pełną formułę budującą 6 cyfr numeru PESEL.

=TEKST([Data];"rr")&TEKST(JEŻELI(ROK([Data])>1999;20;0)+MIESIĄC([Data]);"00")&TEKST([Data];"dd")

Porada 298 - Generator PESEL 05

Teraz zajmijmy się wyznaczeniem 4 kolejnych cyfr. Powiedzieliśmy sobie, że 10 cyfra oznacza płeć. Dokładnie liczby {0;2;4;6;8} oznaczają kobietę, a {1;3;5;7;9} mężczyznę. 3 wcześniejsze cyfry to kolejność urodzenia w danym dniu, czyli wystarczy funkcja LOS.ZAKR z odpowiednimi granicami. A musimy pamiętać, że to zawsze muszą być 3 cyfry, więc dodajemy funkcję TEKST, która zapewni ewentualne wiodące zera.

=TEKST(LOS.ZAKR(1;999);"000")

Jak jednak ustalić numer odpowiedzialny za płeć.

Jak się mu przyjrzymy to możemy zobaczyć, że jeśli będziemy losować liczbę z przedziału od 0 do 4 i przemnożymy ją przez 2 to zawsze wyjdzie nam kobieta. W takim razie wystarczy, że sprawdzimy za pomocą funkcji JEŻELI, czy wylosowaliśmy wcześniej kobietę czy mężczyznę i odpowiednio zwracali 0 lub 1 i tą wartość dodali do naszego losowania. 

LOS.ZAKR(0;4)*2+JEŻELI([@Płeć]="k";0;1)

Łącząc powyższe dwie formuły mamy 4 kolejne cyfry numeru PESEL:

=TEKST(LOS.ZAKR(1;999);"000")&LOS.ZAKR(0;4)*2+JEŻELI([@Płeć]="k";0;1)

Porada 298 - Generator PESEL 06

Teraz czeka nas najtrudniejsze zadanie – musimy obliczyć cyfrę kontrolną. Zasada jej obliczania wymaga przemnożenia każdej cyfry przez przypisaną jej wagę, a następnie ich zsumowanie. Wagi możemy zapisać w tablicy {1;3;7;9;1;3;7;9;1;3} ważne, że ta tablica ma w Excelu orientację pionową (każdy średnik oznacza nowy wiersz). 

Już kilka razy wyciągaliśmy pojedyncze znaki z tekstu (np.: porada 295 i 296) z numerem PESEL jest analogicznie, a nawet prościej, bo zawsze mamy 10 cyfr (musimy je tylko połączyć z wcześniejszych obliczeń) i możemy zapisać na stałe tablicę {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} (ta sama orientacja co tablica z wagami, żeby mieć pewność poprawnych wyników). Czyli nasze mnożenie i sumowanie wygląda tak:

=SUMA(FRAGMENT.TEKSTU([@DataP]&[@PłećP];{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10};1)*{1;3;7;9;1;3;7;9;1;3})

To jeszcze nie koniec naszych obliczeń, bo z takiego mnożenia i sumowania (swoją drogą dzięki wpisaniu tablic na stałe możemy zatwierdzać tą formułę normalnie, a nie jako formułę tablicową) daje wynik większy od 1 cyfry. W obliczeniach liczby kontrolnej musimy wyciągnąć resztę dzielenia przez 10 (funkcja MOD) i odjąć ją od 10. Ponieważ czasami wynik może wyjść 10, to jeszcze raz musimy go wstawić do funkcji MOD:

=MOD(10-MOD(SUMA(FRAGMENT.TEKSTU([@DataP]&[@PłećP];{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10};1)*{1;3;7;9;1;3;7;9;1;3});10);10)

Porada 298 - Generator PESEL 07

Uff. Mamy wszystkie elementy teraz musimy tylko połączyć je razem:

=[@DataP]&[@PłećP]&[@Kontrolna]

Porada 298 - Generator PESEL 08

W załączonym pliku znajdziesz jeszcze mechanizmy losujący numery NIPREGON.

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela
Microsoft MVP

Jak wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu — porada #294

Chcemy wyciągnąć liczbę z początku lub końca tekstu. Najpierw zajmiemy się pisaniem formuły do wyciągnięcia liczby z końca tekstu.

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 01

Jednym ze sposobów jest zaczęcie od znalezienie pozycji kolejnych cyfr. Możemy wykorzystać funkcję SZUKAJ.TEKST lub ZNAJDŹ. Obie znajdują pozycję szukanego tekstu (w naszym przykładzie liczby) w przeszukiwanym tekście, ale funkcja SZUKAJ.TEKST nie zwraca uwagi na wielkość liter, a funkcja ZNAJDŹ zwraca uwagę na wielkość liter. Ponieważ szukamy cyfr skorzystamy z funkcji, która ma krótszą nazwę.

Dalej ważne jest, że chcemy znaleźć pierwszą pozycję każdej cyfry. Żeby to zrobić musimy wpisać wszystkie cyfry w nawiasach klamrowych oddzielone slashami

{0\1\2\3\4\5\6\7\8\9}

Można sobie ułatwić życie i stworzyć serię cyfr w wierszu, odwołać się do niej, a następnie zaznaczyć całe odwołanie do tej serii i nacisnąć klawisz F9 – wtedy Excel zamiast odwołania wstawi potrzebną tablicę.

To, że zamiast odwołania do komórek skorzystamy z tablicy wpisanej na stałe (hardkodowej) pozwoli nam zatwierdzać formułę zwyczajnie, a nie jako formułę tablicową (za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter).

=ZNAJDŹ({0\1\2\3\4\5\6\7\8\9}; A2)

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 02

Jednak przy wyszukiwaniu poszczególnych cyfr pojawią się błędy, gdy danej cyfry nie ma w przeszukiwanym tekście.

{10\#ARG!\#ARG!\#ARG!\#ARG!\11\#ARG!\#ARG!\#ARG!\#ARG!}

Obsługa błędów może być kłopotliwa, dlatego skorzystamy ze sztuczki, która ułatwi nam zadanie – do oryginalnego tekstu dołożymy na koniec ciąg wszystkich cyfr.

=ZNAJDŹ({0\1\2\3\4\5\6\7\8\9}; A2&"0123456789")

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 03

Dzięki temu zawsze znajdziemy każdą cyfrę, co najwyżej poza długością przeszukiwanego tekstu.

={10\13\14\15\16\11\18\19\20\21}

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 04

Ponieważ nas interesuje pierwsze wystąpienie jakiejkolwiek cyfry dlatego naszą dotychczasową formułę wstawimy do funkcji MIN.

=MIN(ZNAJDŹ({0\1\2\3\4\5\6\7\8\9}; A2&"0123456789"))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 05

Teraz żeby odnaleźć ile znaków chcemy wyciągnąć z prawej strony tekstu (funkcja PRAWY) wystarczy znalezioną pozycję pierwszej cyfry odjąć od długości całego tekstu i dodać korygującą jedynkę.

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-MIN(ZNAJDŹ({0\1\2\3\4\5\6\7\8\9}; A2&"0123456789"))+1)

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 06

Jak wyciągnęliśmy liczbę z końca tekstu to możemy teraz w łatwy sposób wyciągnąć sam tekst odejmując od długości całego tekstu długość liczby.

=LEWY(A2;DŁ(A2)-DŁ(C2))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 07

Teraz zajmiemy się przypadkiem, gdy nasza liczba jest na początku tekstu. Musimy podejść do tego inaczej. Zaczniemy od tego, że usuniemy z tekstu po kolei każdą cyfrę za pomocą funkcji PODSTAW i pustego ciągu znaków:

=PODSTAW(I2;{0\1\2\3\4\5\6\7\8\9};"")

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 08

Uzyskamy wtedy dziesięć tekstów, w których nie będą się znajdować poszczególne cyfry, czyli w większości będzie to cały tekst, bo danej cyfry już na początku nie będzie w tekście.

={"5 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"0 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"05 Czekoladki"\"05 Czekoladki"}

Tylko, że nam nie są potrzebne same teksty, tylko ich długość, czyli naszą formułę wstawiamy do funkcji . Znowu ponieważ wpisaliśmy na stałe tablicę cyfr (hardkodowanie) nie musimy zatwierdzać naszej formuły jako formuły tablicowej.

=DŁ(PODSTAW(I2;{0\1\2\3\4\5\6\7\8\9};""))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 09

Dzięki temu uzyskamy długość tekstu po usunięciu każdej kolejnej cyfry.

={12\13\13\13\13\12\13\13\13\13}

Czasami widać różnicę, do oryginalnej długości tekstu i właśnie tej różnicy szukamy. Wystarczy, że od długości oryginalnego tekstu odejmiemy te poszczególne długości.

=DŁ(I2)-DŁ(PODSTAW(I2;{0\1\2\3\4\5\6\7\8\9};""))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 10

Wynikiem będzie tablica różnic

={1\0\0\0\0\1\0\0\0\0}

Zostaje nam ją tylko zsumować i mamy długość całej liczby, która znajduje się na początku tekstu.

=SUMA(DŁ(I2)-DŁ(PODSTAW(I2;{0\1\2\3\4\5\6\7\8\9};"")))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 11

Teraz wystarczy, że tą sumę wstawimy do funkcji LEWY i udało nam się wyciągnąć szukaną liczbę na początku tekstu.

=LEWY(I2;SUMA(DŁ(I2)-DŁ(PODSTAW(I2;{0\1\2\3\4\5\6\7\8\9};""))))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 12

Jak już wyciągnęliśmy liczbę, to z łatwością wyciągnąć możemy tekst, ewentualnie usuwając zbędne spacje:

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(PRAWY(I2;DŁ(I2)-DŁ(J2)))

Porada 294 - Jak wyciągnąć liczbę z początka lub końca tekstu 13

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela
Microsoft MVP

Zamiana tekstu z przecinkami na liczby PODSTAW — widzowie #45

Jak zamienić liczbę w formacie tekstowym z przecinkami na poprawną liczbę?


Zamiana tekstu z przecinkami na liczby PODSTAW — widzowie #45

Zamiana tekstu z przecinkami na liczby PODSTAW - widzowie #45

Jak zamienić tekst na liczbę? Jeśli jest to liczba w formacie tekstowym to wystarczy wykonać dowolną operację matematyczną np: dodać zero. Jeśli tak jak w omawianym tu przykładzie, gdzie mogą się pojawić przecinki, które rozdzielają tysiące
1,743,59
94,949,58
1 555,88
ale nie muszą sprawa staje się bardziej skomplikowana.

Ponieważ to zawsze są przecinki możemy je zamienić na pusty ciąg znaków za pomocą funkcji PODSTAW, dodatkowo założymy, że mają też pełną część dziesiętną

=PODSTAW(A2;",";"")/100

niestety to nie rozwiązuje wszystkich sytuacji, bo pojawiają się liczby, które nie mają części dziesiętnej i musimy obsłużyć sytuację, gdy liczba nie ma miejsc dziesiętnych. Najłatwiej to zrobić sprawdzając, czy 3 znak od prawej strony to przecinek, pomoże nam w tym funkcja FRAGMENT.TEKSTU:

=JEŻELI(FRAGMENT.TEKSTU(A2;DŁ(A2)-2;1)=",";PODSTAW(A2;",";"")/100;PODSTAW(A2;",";"")+0)

Zostaje na tu do dołożenia jeszcze tylko sytuacja, gdy nie ma miejsc dziesiętnych i jest mniejsza od stu, czyli funkcja FRAGMENT.TEKSTU będzie próbowała pobrać nieistniejący znak. To wystarczy sprawdzić, czy liczba znaków jest większa od 2 za pomocą funkcji Cała formuła będzie wyglądać tak:

=JEŻELI(DŁ(A2) większe niż 2;JEŻELI(FRAGMENT.TEKSTU(A2;DŁ(A2)-2;1)=",";PODSTAW(A2;",";"")/100;PODSTAW(A2;",";"")+0);A2+0)

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Zamiana tekstu z przecinkami na liczby PODSTAW — widzowie #45

Sumowanie po zakresie miesiąca gdy miesiąc jest tekstem — 2 rozwiązania — porada #94

Jak obliczyć sumę sprzedaży w okresie 1 miesiąca zapisanego jako tekst?


Sumowanie po zakresie miesiąca gdy miesiąc jest tekstem — 2 rozwiązania — porada #94

Sumowanie po zakresie miesiąca gdy miesiąc jest tekstem - 2 rozwiązania - porada #94

W tym filmie czeka nas trudne zadanie ponieważ chcemy sumować wartości sprzedaży po zakresie miesiąca, który jest podany w formie tekstu, czyli czeka nas najpierw zadanie przekształcenia miesiąca w formie tekstu na zrozumiałą dla Excela datę.

Pokarzemy tu 2 możliwe rozwiązania.

Pierwsze wykorzystuje funkcję SUMA.WARUNKÓW, a najtrudniejsze w nim jest zamiana miesiąca tekstowego na datę. Przede wszystkim potrzebujemy 1 danego miesiąca konkretnego roku. Ponieważ są to wartości niezmienne możemy je wpisać na stałe i połączyć ampersandami z miesiącem. Otrzymamy po oszacowaniu formę daty, która wygląda tak:

"1cze2013"

Nie jest to może najelegantszy format daty, ale Excel go rozumie i to nam wystarczy. 

Ostatni dzień miesiąca uzyskamy dzięki wstawieniu tego połączenia do odpowiedniej funkcji:

NR.SER.OST.DN.MIES(1&G$10&2013;0)

Łączymy wszystkie warunki w funkcji SUMA.WARUNKÓW i otrzymujemy następującą formułę:

=SUMA.WARUNKÓW($D$2:$D$325;$B$2:$B$325;$F11;$A$2:$A$325;">=1"&G$10&2013";$A$2:$A$325;"="&NR.SER.OST.DN.MIES(1&G$10&2013;0))

Drugie rozwiązanie wykorzysta funkcję SUMA.ILOCZYNÓW. Jako jeden z argumentów wstawimy cały zakres sprzedaży ($D$2:$D$325), kolejnym będzie sprawdzenie miesiąca, ale podejdziemy do tego inaczej niż w pierwszym rozwiązaniu.

Ponieważ mamy tylko jeden rok możemy sprawdzić, czy zgadza się miesiąc i to wystarczy. Żeby to zrobić wykorzystamy funkcję TEKST i zapis formatowania niestandardowego dla skróconej nazwy miesiąca "mmm".

Musimy to zrobić na całym obszarze i przyrównać do wartości miesiąca z nagłówka.

TEKST($A$2:$A$325;"mmm")=G$1

taka formuła zwróci nam tablicę PRAWDA i FAŁSZ , których niestety funkcja SUMA.ILOCZYNÓW nie rozumie dlatego potrzebujemy zamienić je na 1 i 0. Najszybciej uzyskamy to dzięki podwójnemu znakowi minus (–). Musimy pamiętać o jednym, że zmiana znaków jako operacja matematyczna odbywa się przed porównaniem, więc porównanie musimy wziąć w nawiasy i dopiero przed nimi postawić znaki minus:

–(TEKST($A$2:$A$325;"mmm")=G$1)

Analogicznie robimy dla warunku sprawdzania sprzedawcy:

–($B$2:$B$325=$F2)

łącząc wszystkie argumenty uzyskujemy formułę:

=SUMA.ILOCZYNÓW($D$2:$D$325;–($B$2:$B$325=$F2);–(TEKST($A$2:$A$325;"mmm")=G$1))

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić napisz do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo bezpośrednio. W miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Sumowanie po zakresie miesiąca gdy miesiąc jest tekstem — 2 rozwiązania — porada #94