Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147

Jak szybko debugować formuły za pomocą klawisza F9? Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147 Żeby szybko sprawdzić wynik części formuły, argumentu funkcji lub nawet całej formuły wystarczy klawisz F9. Pozwala on szybko debugować formuły, które źle działają,...