Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Power Query 45 — Ile ciasteczek było w paczkach — wszystkie pary

W dzisiejszym poście nauczymy się jak policzyć wszystkie komórki zawierające konkretny tekst. Naszym zadaniem będzie policzenie ile ciasteczek było w paczkach, oraz wskazanie wszystkich możliwych par.

W Power Query odcinku 43 obliczaliśmy ile produktów w paczkach sprzedał konkretny sprzedawca. Pojawiał się tam taki problem, że mieliśmy np. czterech sprzedawców a tylko trzech z nich sprzedało produkt ciasteczka. W wyniku naszych działań pojawiali się tylko sprzedawcy, którzy dany produkt sprzedali (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Dane ze sprzedawcami i produktami

Naszym zadaniem będzie otrzymanie wyniku, w którym Power Query będzie pokazywał każdą możliwą parę sprzedawca – produkt, również „puste” pary jak na rys. nr 2.

rys. nr 2 — zestawienie danych ze sprzedawcami, którzy nie sprzedali danego produktu

W odcinku Power Query nr 44 omawialiśmy iloczyn kartezjański, który moglibyśmy wykonać ręcznie, chociaż jest to bardzo czaso- i pracochłonne przy większej ilości danych. Zależy nam, aby Power Query sam wyznaczył pary sprzedawca- produkt oraz dodatkowo podliczył ile poszczególnych produktów sprzedał każdy sprzedawca. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 3.

rys. nr 3 — Przykładowe dane

W pierwszym kroku musimy zaczytać nasze przykładowe dane do Power Query. W tym celu wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 4).

rys. nr 4 - polecenie zaczytania danych z tabeli/zakresu
rys. nr 4 — polecenie zaczytania danych z tabeli/zakresu

Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tPaczki. Do dalszej pracy musimy zduplikować nasze zapytanie. Na tych zapytaniach wykonamy różne operacje, których wyniki odpowiednio ze sobą połączymy. Będą nam potrzebne takie dane jak unikatowa lista Produktów, Sprzedawców oraz podsumowane wartości sprzedaży. Musimy wyznaczyć ilość konkretnych produktów sprzedanych przez każdego sprzedawcę. Będziemy potrzebować 3 zapytań z naszymi danymi bazowymi. W panelu bocznym z listą zapytań klikamy na nazwę zapytania tPaczki prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Duplikuj (zaznaczone zieloną strzałką na rys. nr 5). Czynność tę powtarzamy, aby otrzymać trzy jednakowe zapytania.

rys. nr 5 - polecenie Duplikuj zapytanie
rys. nr 5 — polecenie Duplikuj zapytanie

Zaczniemy od grupowania. W tym celu klikamy na zapytanie tPaczki(3) i w panelu bocznym Ustawień zapytania po prawej stronie ekranu zmieniamy jego nazwę na tGrupowanie (rys. nr 6).

rys. nr 6 - Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania
rys. nr 6 — Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania

Nasze dane pogrupujemy po sprzedawcach i produktach, w tym celu musimy najpierw rozdzielić paczki na poszczególne produkty. Zaznaczamy kolumnę Paczki i rozwijamy polecenie Podziel kolumny (punkt 2 na rys. nr 7) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (punkt 3). Należy pamiętać, że nasze dane chcemy rozdzielić na wiersze.

rys. nr 7 - polecenie Podziel kolumny Według ogranicznika
rys. nr 7 — polecenie Podziel kolumny Według ogranicznika

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, gdzie w polu Wybierz lub wprowadź ogranicznik wybieramy typ –Niestandardowe–, a następnie w polu poniżej wpisujemy nasz ogranicznik, czyli przecinek i spacja. Rozwijamy opcje zaawansowane, w których w polu Podziel na, zaznaczamy checkbox Wiersze. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 8).

rys. nr 8 - Okno Dzielenia kolumny według ogranicznika
rys. nr 8 — Okno Dzielenia kolumny według ogranicznika

Otrzymamy podzielone dane przedstawione na rys. nr 9.

rys. nr 9 - Dane podzielone według ogranicznika
rys. nr 9 — Dane podzielone według ogranicznika

Podzielone dane chcemy pogrupować według sprzedawcy, aby mieć jasne wyniki ile dany sprzedawca sprzedał produktów. Zaznaczamy kolumny Sprzedawca oraz Paczka, następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 10).

rys. nr 10 - Polecenie Grupowanie według
rys. nr 10 — Polecenie Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie możemy pozostać przy domyślnych ustawieniach, ponieważ naszym celem jest zliczenie produktów. Domyślne parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 11).

rys. nr 11 - Okno Grupowania według
rys. nr 11 — Okno Grupowania według

Otrzymamy pogrupowane dane przedstawione na rys. nr 12.

rys. nr 12 - Pogrupowane dane
rys. nr 12 — Pogrupowane dane

Teraz przechodzimy do zapytania tPaczki (2), któremu zmieniamy nazwę na tProdukty w Ustawieniach zapytania. Naszym zadaniem w tym zapytaniu jest podzielenie paczek na poszczególne produkty. Inne kolumny są zbędne. Zaznaczamy kolumnę Paczki, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na jej obszarze i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 13).

rys. nr 13 - polecenie Usuń inne kolumny
rys. nr 13 — polecenie Usuń inne kolumny

Otrzymamy kolumnę Paczki przedstawioną na rys. nr 14.

rys. nr 14 - dane po usunięciu niepotrzebnych kolumn
rys. nr 14 — dane po usunięciu niepotrzebnych kolumn

Następnie powyższą kolumnę musimy podzielić według ogranicznika. Rozwijamy polecenie Podziel kolumny z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (tak jak na rys. nr 7).

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, w którym ustawiamy takie same parametry jak dla zapytania tGrupowanie (jak na rys. nr 8). Parametry te zatwierdzamy przyciskiem OK.

Otrzymamy listę wszystkich produktów z poszczególnych paczek przedstawioną na rys. nr 15.

rys. nr 15 - lista produktów z poszczególnych paczek
rys. nr 15 — lista produktów z poszczególnych paczek

Naszym zadaniem jest stworzenie unikatowej listy produktów, więc musimy usunąć powtarzające się dane. Zaznaczamy kolumnę, rozwijamy polecenie Usuń wiersze (punkt 2 na rys. nr 16) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Usuń duplikaty (punkt 3).

rys. nr 16 - polecenie Usuń duplikaty
rys. nr 16 — polecenie Usuń duplikaty

Ponadto posortujemy sobie naszą listę alfabetycznie od A do Z za pomocą polecenia na karcie Narzędzia główne (zaznaczone strzałką na rys. nr 17).

rys. nr 17 - Sortowanie danych od A do Z
rys. nr 17 — Sortowanie danych od A do Z

Otrzymamy posortowaną unikatową listę produktów przedstawioną na rys. nr 18.

rys. nr 18 - posortowana unikatowa lista produktów
rys. nr 18 — posortowana unikatowa lista produktów

Ponadto zmienimy nazwę naszej kolumny na Produkty (rys. nr 19).

rys. nr 19 - Zmiana nazwy kolumny
rys. nr 19 — Zmiana nazwy kolumny

Teraz przechodzimy do naszego zapytania głównego tPaczki. Zmieniamy nazwę zapytania w Ustawieniach zapytania na tPary (rys. nr 20).

rys. nr 20 - Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania
rys. nr 20 — Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania

W pierwszym etapie chcemy uzyskać unikatową listę sprzedawców. Zaznaczamy kolumnę Sprzedawca, klikamy prawym przyciskiem myszy na obszarze kolumny i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 21).

rys. nr 21 - polecenie Usuń inne kolumny
rys. nr 21 — polecenie Usuń inne kolumny

Otrzymamy kolumnę Sprzedawca, z której chcemy usunąć powtarzających się sprzedawców. Rozwijamy polecenie Usuń wiersze z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Usuń duplikaty (tak jak na rys. nr 16).

Uzyskaną listę sortujemy od A do Z za pomocą polecenia z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 17).

Otrzymamy posortowaną unikatową listę sprzedawców przedstawioną na rys nr 22.

rys. nr 22 - posortowana unikatowa lista sprzedawców
rys. nr 22 — posortowana unikatowa lista sprzedawców

Na tym etapie do listy sprzedawców z zapytania tPary chcemy dołożyć listę produktór z zapytania tProdukty. Kopiujemy nazwę zapytania tProdukty za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C. Przechodzimy do zapytania tPary (ważne które zapytanie jest aktywne) i wybieramy polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 23).

rys. nr 23 - polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę
rys. nr 23 — polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, gdzie w polu Nazwa nowej kolumny wpisujemy Produkty oraz w polu Formuła kolumny niestandardowej wklejamy skopiowaną nazwę drugiego zapytania za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V. Zapis powinien wyglądać następująco: =tProdukty (w polu formuły robimy odwołanie do innego zapytania – zaznaczone strzałką na rys. nr 24). Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 24 - parametry kolumny niestandardowej
rys. nr 24 — parametry kolumny niestandardowej

Otrzymamy pary sprzedawca – produkty. W kolumnie Produkty są tabele z listą unikatowych produktów (rys. nr 25).

rys. nr 25 - Pary sprzedawca - produkty
rys. nr 25 — Pary sprzedawca — produkty

Aby rozwinąć te listy produktów musimy kliknąć na ikonkę ze strzałkami przy nazwie kolumny Produkty. Otworzy nam się okienko, gdzie zaznaczamy checkbox przy poleceniu Rozwiń, a następnie odznaczamy checkbox przy poleceniu Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 26).

rys. nr 26 — polecenie Rozwiń

Otrzymaliśmy listę wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt przedstawioną na rys. nr 27.

rys. nr 27 - lista wszystkich możliwych par sprzedawca - produkt
rys. nr 27 — lista wszystkich możliwych par sprzedawca — produkt

Zmieniła się nazwa kolumny z produktami, aby ją zmienić rozwijamy pasek formuły i tam wprowadzamy zmianę (zaznaczone strzałką na rys. nr 28).

rys. nr 28 - zmiana nazwy kolumny w pasku formuły
rys. nr 28 — zmiana nazwy kolumny w pasku formuły

W zapytaniu tPary otrzymaliśmy wszystkie możliwe kombinacje par między sprzedawcą a produktem, natomiast w zapytaniu tGrupowanie mamy listę tych par, które faktycznie istnieją. Z zapytania tGrupowanie będziemy chcieli skorzystać z kolumny Liczność. W tym celu scalimy te zapytania.

Główne zapytanie (tPary) musi być aktywne. Rozwijamy polecenie Scal zapytania (punkt 2 na rys. nr 29) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Scal zapytania (punkt 3).

rys. nr 29 - droga dostępu do polecenia Scal zapytania
rys. nr 29 — droga dostępu do polecenia Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalania, gdzie w drugim polu wybieramy zapytanie tGrupowanie. Zaznaczamy kolumny Sprzedawca i Produkty z pierwszego zapytania przytrzymując klawisz Ctrl a następnie te same kolumny z drugiego zapytania. Wybieramy rodzaj sprzężenia jako Lewe zewnętrzne. Należy zwrócić uwagę, aby zaznaczanie kolumn odbyło się w tej samej kolejności, czyli jeśli w pierwszym zapytaniu najpierw zaznaczymy kolumnę Sprzedawca to w drugim musimy zrobić tak samo. Nazwy kolumn nie muszą się pokrywać. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 30).

rys. nr 30 - Okno Scalania z ustawionymi parametrami
rys. nr 30 — Okno Scalania z ustawionymi parametrami

Otrzymaliśmy listę wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie (rys. nr 31).

rys. nr 31 - lista wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie
rys. nr 31 — lista wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie 

Sprawdzimy teraz co się dzieje w sytuacji sprzedawcy, który nie sprzedał żadnego produktu z listy. Sprzedawca Robert nie sprzedał żadnych ciasteczek, więc jego tabela jest pusta (rys. nr 32).

rys. nr 32 - pusta tabela dla sprzedawcy, który nie sprzedał danego produktu
rys. nr 32 — pusta tabela dla sprzedawcy, który nie sprzedał danego produktu

Na tym etapie musimy rozwinąć kolumnę tGrupowanie, czyli klikamy na ikonkę ze strzałkami przy nazwie kolumny i zaznaczamy polecenie Rozwiń oraz kolumnę, którą chcemy rozwinąć. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 33).

rys. nr 33 - Polecenie Rozwiń
rys. nr 33 — Polecenie Rozwiń

Otrzymamy listę sprzedawców, produktów oraz ilość sprzedanych produktów (rys. nr 34).

rys. nr 34 - rozwinięte dane
rys. nr 34 — rozwinięte dane

Chcemy zmienić nazwę kolumny otrzymanej po rozwinięciu na Ilość, w tym celu zmieniamy nazwę w pasku formuły. Pierwsze wystąpienie nazwy Liczność jest nazwą kolumny, którą rozwijaliśmy, natomiast drugie wystąpienie – nazwą kolumny docelowej (rys. nr 35).

rys. nr 35 - Zmiana nazwy kolumny w pasku formuły
rys. nr 35 — Zmiana nazwy kolumny w pasku formuły

Po zmianie nazwy kolumny otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 36.

rys. nr 36 - Dane po zmianie nazwy kolumny
rys. nr 36 — Dane po zmianie nazwy kolumny

Wartości null w danych po załadowaniu danych do Excela przekształcą się w puste komórki. Jeśli chcemy aby przekształciły się w wartość zero, to musimy przekształcić naszą kolumnę. W tym celu rozwijamy ikonę polecenia Zamieniania (punkt 2 na rys. nr 37) z karty Przekształć (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Zamienianie wartości (punkt 3).

rys. nr 37 - polecenie Zmienianie wartości
rys. nr 37 — polecenie Zmienianie wartości

Otworzy nam się okno Zamieniania wartości, gdzie w polu wartość do znalezienia wpisujemy null, natomiast w polu Zamień na wpisujemy zero (0). Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 38).

rys. nr 38 - okno Zamieniania wartości
rys. nr 38 — okno Zamieniania wartości

Otrzymamy zmienione dane przedstawione na rys. nr 39.

rys. nr 39 - dane ze zmienionymi wartościami null
rys. nr 39 — dane ze zmienionymi wartościami null

Aby dane były bardziej czytelne musimy je posortować za pomocą polecenia na karcie Narzędzia główne. Najpierw sortujemy kolumnę Produkt a następnie kolumnę Sprzedawca. Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 40.

rys. nr 40 - posortowane dane
rys. nr 40 — posortowane dane

Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela. W tym celu wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 41).

rys. nr 41 - polecenie Zamknij i załaduj do
rys. nr 41 — polecenie Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych. Tutaj pojawi się pewien problem, mianowicie stworzyliśmy trzy zapytania, więc nie możemy ich wstawić w konkretną komórkę. Dlatego wybieramy sposób wyświetlania danych w skoroszycie jako Utwórz tylko połączenie (rys. nr 42).

rys. nr 42 - Okno Importowania danych
rys. nr 42 — Okno Importowania danych

Wstawiliśmy dane jako połączenie ponieważ interesuje nas tylko jedno ze stworzonych zapytań. Klikamy prawym przyciskiem myszy na zapytanie tPary i z podręcznego menu wybieramy polecenie Załaduj do (rys. nr 43).

rys. nr 43 - polecenie Załaduj do (ponieważ wstawiliśmy dane jako połączenie)
rys. nr 43 — polecenie Załaduj do (ponieważ wstawiliśmy dane jako połączenie)

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie wybieramy rodzaj wyświetlania danych w skoroszycie jako Tabela, a następnie wskazujemy konkretną komórkę w istniejącym arkuszu, gdzie ma zostać wstawiona. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 44).

rys. nr 44 - ustawienia sposobu wstawienia danych z zapytania
rys. nr 44 — ustawienia sposobu wstawienia danych z zapytania

Otrzymamy wstawione dane do Excela przedstawione na rys. nr 45. Otrzymaliśmy listę par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie.

rys. nr 45 -  lista par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie
rys. nr 45 — lista par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie 

Książka Mistrz Excela reklama

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Power Query 40 Najdłuższy czas operacji i jej opis

W dzisiejszym poście zajmiemy się wyszukiwaniem najdłuższego czasu operacji oraz opisu tej konkretnej operacji. Zakładamy, że mamy linię produkcyjną, na której są wykonywane pewne czynności. Naszym zadaniem jest znalezienie operacji, która zajmuje najwięcej czasu, a następnie uzyskanie opisu nazwy tej operacji. Dodatkowym warunkiem tego zadania jest opcja, że najdłuższy czas operacji może się powtórzyć – uzyskamy wtedy np. dwie operacje w jednym wierszu. Zadanie to wykonamy w Power Query na podstawie przykładowych danych przedstawionych na rysunku nr 1.

rys. nr 1 - Przykładowe dane
rys. nr 1 — Przykładowe dane

Pierwszym krokiem jest zaczytanie danych do Power Query, w tym celu wybieramy polecenie Z tabeli z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 - Z tabeli
rys. nr 2 — Z tabeli

Otworzy nam się edytor zapytań z zaczytaną tabelą z danymi produkcyjnymi (rys. nr 3).

rys. nr 3 - Edytor zapytań
rys. nr 3 — Edytor zapytań

Zaznaczamy kolumnę Produkt ID a następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 4).

rys. nr 4 - Grupowanie według
rys. nr 4 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie możemy ustalić parametry grupowania. Dane grupujemy według kolumny Produkt ID. W polu nazwa nowej kolumny wpisujemy nazwę Najdłuższy czas, a następnie w polu Operacja wybieramy Maksimum. W polu Kolumna wybieramy kolumnę Czas bo na tej kolumnie mają się opierać nasze wyniki. Tak przygotowane parametry grupowania zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 5). 

rys. nr 5 - Parametry grupowania
rys. nr 5 — Parametry grupowania

Otrzymamy pogrupowane dane dla każdego ID produktu z maksymalnym czasem trwania operacji przedstawione na rysunku nr 6.

rys. nr 6 - Pogrupowane dane
rys. nr 6 — Pogrupowane dane

Otrzymaliśmy kolumnę z numerem ID produktów i najdłuższy czas trwania operacji. Potrzebujemy teraz wyciągnąć informację z nazwą tych operacji. Z założenia opis ten pokazany jest w danych krok wcześniej w zastosowanych krokach. Możemy scalić zapytanie z tym samym zapytaniem lecz z innym krokiem. Rozwijamy polecenie Połącz (punkt 2 na rysunku nr 7) z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Scal zapytania (punkt 3).

rys. nr 7 - Scal zapytania
rys. nr 7 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalania danych. Dla tabeli tProdukcja (2) na górze okna zaznaczamy obie kolumny, czyli  Produkt ID oraz Najdłuższy czas. W drugim polu również wybieramy tabelę tProdukcja (2) (bieżący), a następnie w tej samej kolejności co powyżej zaznaczamy obie kolumny z danymi. W polu Rodzaj sprzężenia wybieramy rodzaj operacji, czyli Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej, pasujące z drugiej). Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 8).

rys. nr 8 - Parametry scalania
rys. nr 8 — Parametry scalania

Otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 9, gdzie pod słowem Table ukryta jest tabela z danymi (wynik porównania dwóch tabel).

rys. nr 9 - Scalone dane
rys. nr 9 — Scalone dane

Tabelki te zawierają tylko jeden wiersz ponieważ grupowanie wykonaliśmy po ostatnim kroku zapytania, czyli Pogrupowano wiersze. Naszym zadaniem jest scalenie danych z kroków Pogrupowano wiersze i Zmieniono typ. Klikamy na nazwę kroku Zmieniono typ, następnie przechodzimy w tryb edycji tekstu za pomocą klawisza F2 i kopiujemy nazwę tego kroku za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C.

Sprawdzamy czy mamy widoczny pasek formuły. Jeśli nie to możemy go włączyć na karcie Widok klikając checkbox przy poleceniu Pasek formuły.

Będziemy teraz wprowadzać zmiany zapisie naszej formuły scalania w pasku formuły. Pierwszy krok się zgadza, czyli Pogrupowano wiersze. Drugi krok jest taki sam, więc musimy zaznaczyć nazwę kroku (zaznaczone na niebiesko na rysunku nr 10), a następnie wkleić nazwę skopiowanego wcześniej zapytania (Zmieniono typ) za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V.

rys. nr 10 - Zmiany w formule
rys. nr 10 — Zmiany w formule

Jeśli teraz zatwierdzimy naszą zmianę klawiszem Enter Power Query zwróci nam błąd ponieważ w kroku Zmieniono typ nie było kolumny Najdłuższy czas (rys. nr 11). 

rys. nr 11 - Error
rys. nr 11 — Error

W kroku zmieniono typ mamy natomiast kolumnę Czas [s], której możemy użyć zamiennie. Wystarczy zmienić w zapisie formuły dla tego kroku nazwę Najdłuższy czas na Czas [s].

Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=Table.NestedJoin(#"Pogrupowano wiersze", {"ProduktID", "Najdłuższy czas"}, #"Zmieniono typ", {"ProduktID", "Czas [s]"}, "Pogrupowano wiersze", JoinKind.LeftOuter)

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 12. Mamy tutaj sytuację, że dwie operacje mają taki sam czas. 

rys. nr 12  - dwie operacje z takim samym czasem
rys. nr 12 — dwie operacje z takim samym czasem

Gdybyśmy nie mieli duplikatów w danych, wystarczyło by teraz rozwinąć kolumnę Pogrupowano wiersze po kolumnie Opis operacji (jak pokazano na rys. nr 13).

rys. nr 13 - Rozwiń
rys. nr 13 — Rozwiń

Otrzymalibyśmy wtedy dane przedstawione na rysunku nr 14.

rys. nr 14 - Dane po rozwinięciu
rys. nr 14 — Dane po rozwinięciu

Mamy tutaj dwa wiersze z tym samym czasem, a nam zależy aby były one w jednym wierszu. Usuwamy ostatni krok jaki wykonaliśmy, czyli wracamy do danych z rysunku nr 12.

W kolumnie Pogrupowano dane mamy dane w formie tabeli. Musimy dodać kolumnę niestandardową z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 15).

rys. nr 15 - Kolumna niestandardowa
rys. nr 15 — Kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej. Zmieniamy nazwę nowej kolumny na Opis operacji, a następnie wpisujemy formułę tej kolumny. Będzie się ona opierać na funkcji Table.Column. Pierwszy argument funkcji to miejsce gdzie jest nasza tabela, czyli kolumna Pogrupowano wiersze. Drugi argument  to nazwa kolumny, którą chcemy wyciągnąć, czyli kolumna Opis operacji (rys. nr 16). Zapis będzie wyglądał następująco:

=Table.Column([Pogrupowano wiersze], "Opis operacji")

Powyższe parametry kolumny niestandardowej zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 15 - Parametry kolumny niestandardowej
rys. nr 15 — Parametry kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 17. Dla pierwszego wiersza pod List ukryte są dwie wartości – dwie nazwy operacji.

rys. nr 17 - Dane z nową kolumną
rys. nr 17 — Dane z nową kolumną

W kolejnym kroku usuwamy kolumnę Pogrupowano wiersze. Klikamy na jej nagłówek prawym przyciskiem myszy, a następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 18).

 rys. nr 18 - polecenie Usuń
rys. nr 18 — polecenie Usuń

Następnie klikamy ikonkę strzałek przy nazwie kolumny Opis operacji i wybieramy polecenie Wyodrębnij wartości (rys. nr 19).

rys. nr 19 - Wyodrębnij wartości
rys. nr 19 — Wyodrębnij wartości

Otworzy nam się okno wyodrębniania wartości z listy, gdzie w polu Wybierz ogranicznik, który zostanie użyty do połączenia wartości listy wybieramy Niestandardowe, a następnie w polu poniżej wpisujemy nasz ogranicznik, czyli przecinek i spacja. Powyższe parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 20).

rys. nr 20 - Parametry wyodrębniania wartości
rys. nr 20 — Parametry wyodrębniania wartości

Otrzymamy wyodrębnione dane przedstawione na rysunku nr 21.

rys. nr 21 - Wyodrębnione dane
rys. nr 21 — Wyodrębnione dane

Pozostaje nam wczytać tak przygotowane dane do Excela. W tym celu korzystamy z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 22).

rys. nr 22 - Zamknij i załaduj do
rys. nr 22 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Ładowania do, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela, a następnie miejsce ich wstawienia – Istniejący arkusz oraz wskazujemy konkretną komórkę. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 23).

rys. nr 23 - Parametry ładowania danych
rys. nr 23 — Parametry ładowania danych

Otrzymamy dane zaczytane do Excela przedstawione na rysunku nr 24.

rys. nr 24 - Dane w Excelu
rys. nr 24 — Dane w Excelu

Możemy wprowadzać dowolne zmiany w tabeli z danymi wejściowymi, a następnie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę z naszego zapytania i z podręcznego menu wybrać polecenie Odśwież, aby dane zostały zaktualizowane.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 33 — Cena produktu na podstawie daty zamówienia — funkcjonalności ze wstążki

W dzisiejszym poście nauczymy się jak znaleźć cenę produktu dla konkretnej daty. Pomysł na ten odcinek zaczerpnąłem z Excel Magic Trick nr 1483, gdzie Mike Girvin rozwiązywał podobny problem w Excelu. W danych źródłowych mamy tabelkę  z cenami produktów oraz datami, kiedy te ceny ulegały zmianie (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Według danych bazowych produkt ABC dnia 2018-01-01 kosztował 10zł, następnie cena ta zmieniła się dnia 2018-03-01 na 12zł. Kolejna zmiana ceny miała miejsce 2018-07-15 kiedy spadła na 9zł. Naszym zadaniem jest znaleźć aktualną cenę dla konkretnej daty zamówienia (rys. nr 2). Mike Girvin pokazał różne metody rozwiązania tego problemu w Excelu.

rys. nr 2 — Dane z datą zamówienia

W tym poście pokażemy jak rozwiązać takie zadanie w Power Query za pomocą poleceń ze wstążki. W kolejnym poście (Power Query 34 https://exceliadam.pl/?p=9634 ) omówimy rozwiązanie bardziej eleganckie, o które zapytałem na forum Excela (ponieważ czułem że moje rozwiązanie jest zbyt skomplikowane). Rozwiązanie do kolejnego odcinka podpowiedział mi Bill Szysz – w jego pomyśle wystarczyły trzy kroki aby rozwiązać ten problem.

Przygotowałem odpowiednio tabelki, które wczytamy do Power Query. Pierwsza nazywa się tCeny, a druga tZamówienia. Nazwę tabel możemy sprawdzić w karcie Projektowanie, w grupie poleceń Właściwości (oznaczone zieloną strzałką na rysunku nr 3).

rys. nr 3 — Karta Projektowanie

Aby pobrać tabelę do Power Query zaznaczamy dowolną komórkę w tej tabeli a następnie wybieramy polecenie Z tabeli z karty Dane (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Z tabeli

Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tCeny przedstawioną na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Edytor zapytań

Power Query błędnie zmienił typ danych w kolumnie Data zmiany ceny. Klikamy na ikonkę kalendarza przy nazwie tej kolumny i z podręcznego menu wybieramy polecenie Data (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Format danych Data

Wyświetli nam się komunikat dotyczący zmiany typu kolumny, który musimy zatwierdzić przyciskiem Zamień bieżącą (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Zamień bieżącą

W kolejnym kroku powinniśmy posortować nasze dane w kolumnie Produkt. W tym celu klikamy na ikonkę trójkąta obok nazwy kolumny i z podręcznego menu wybieramy polecenie Sortuj rosnąco (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Sortuj rosnąco

Następnie analogicznie postępujemy dla drugiej kolumny (Data zmiany ceny), korzystając z polecenie Sortuj rosnąco. Ważnym jest, że w Power Query kolejność sortowania działa w odwrotnej kolejności niż w Excelu. Kolejność sortowania jest widoczna w tytułach kolumn (rys. nr 9). W naszym przykładzie dane zostaną najpierw posortowane po produkcie a później po dacie.

rys. nr 9 — Kolejność sortowania kolumn

Dla odmiany w Excelu przy takiej kolejności sortowania jak wyżej, ważniejsza było ostatnie sortowania, czyli najpierw dane zostały by posortowane po dacie a później po produkcie.

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 10.

rys. nr 10 — Posortowane dane

Drugą tabelę przygotowaliśmy wcześniej. Jej wczytywanie do Power Query odbywa się w sposób identyczny jak pierwszej. Mamy dwa zapytania tZamówienia i tCeny (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Lista zapytań

W kolejnym kroku chcemy scalić tabelki z tych dwóch zapytań. Klikamy na zapytanie tZamówienia, potem rozwijamy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 12) z karty Narzędzia główne i polecenie Scal zapytania (punkt nr 3), a następnie wybieramy polecenie Scal zapytania jako nowe (punkt nr 4).

rys. nr 12 — Scal zapytania jako nowe

Otworzy nam się okno Scalania, w którym wybieramy tabele i pasujące kolumny, po których chcemy utworzyć scaloną tabelę (punkt nr 1 i nr 2 na rysunku nr 13). Wybieramy również rodzaj sprzężenia (punkt nr 3) – Lewe zewnętrzne, czyli wszystkie z pierwszej tabeli i pasujące z drugiej tabeli). Wybrane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 13 — Okno Scalania

W ustawieniach zapytania możemy zmienić nazwę scalonych danych na Scalone1 (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Zmiana nazwy zapytania

Otrzymamy scalone dane przedstawione na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Scalone dane

W późniejszym etapie zrobimy kolejne scalanie – będzie to Scalone 2 więc możemy sobie od razu Zduplikować aktualne scalanie i zmienić mu nazwę na docelową. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania i z podręcznego menu wybieramy polecenie Duplikuj (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Duplikuj zapytanie

W ustawieniach zapytania zmieniamy nazwę tego zapytania na Scalone2. W otrzymanych danych pod każdym skrótem Table kryje się tabelka z danymi(rys. nr 17).

rys. nr 17 — Table

W każdym wierszu z Table dla danego produktu, wyciągane są odpowiednie wiersze z tabeli tCena z tym samym produktem. Wartości te są skumulowane w małych tabelkach odpowiadających każdemu wierszowi.

Interesuje nas cena, która jest aktualna dla naszej daty zamówienia. Na przykład w pierwszym wierszu mamy 2018-02-26, data ta jest mniejsza od 2018-03-01, czyli obowiązuje dla tej konkretnej daty pierwsza cena (10 zł). Chcielibyśmy usunąć z tej tabelki pozostałe ceny (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Właściwy wynik

Możemy to zrobić klikając ikonkę ze strzałkami w nazwie kolumny tCeny, a następnie rozwinąć naszą tabelkę. Potrzebujemy z tej tabelki Datę zmiany ceny i Ceny, nie potrzebujemy natomiast Produktu (rys. nr 19). Parametry rozwijania danych zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 19 — filtrowanie danych

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Przefiltrowane dane

Mamy liczbę porządkową zamówienia, do każdej daty zamówienia mamy przypisane daty ze zmianą ceny oraz z ceny. Cofniemy poprzedni krok za pomocą ikonki koła zębatego przy nazwie kroku, aby nie dodawał nam się prefiks – usuwamy zawartość pola Domyślny prefiks nazwy kolumny (rys. nr 21).

rys. nr 21 — Rozwijanie danych

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 22.

rys. nr 22 — rozwinięte dane

Interesuje nas maksymalna data poniżej daty zamówienia. Musimy dodać kolumnę warunkową. Wybieramy polecenie Kolumna warunkowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 23).

rys. nr 23 — Kolumna warunkowa

Otworzy nam się okno Dodawania kolumny warunkowej, w którym określamy nazwę nowej kolumny (punkt nr 1 na rysunku nr 24 – nazwa Daty) i warunek jaki musi spełnić jej wynik. Nasz warunek będzie wyglądał następująco: Jeśli Data zmiany ceny (pole nr 2) jest przed lub równa (pole nr 3) wartości z kolumny Data zamówienia (punkt nr 4), to chcemy zwrócić wartość z kolumny Data zmiany ceny (punkt nr 5). W przeciwnym wypadku chcemy otrzymać wartość null (punkt nr 6). Wybraliśmy wartość null ponieważ później możemy łatwo odfiltrować dane po tej wartości. Powyższe parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 24 — Parametry kolumny warunkowej

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 25.

rys. nr 25 — Dane z kolumną warunkową

Możemy łatwo zauważyć dla pierwszego wiersza, że mamy już podany wynik. Prawidłowa cena to 10, ponieważ dla innych wartość mamy wartości null (rys. nr 26).

rys. nr 26 — właściwy wynik

Natomiast dla np. wiersza piątego mamy dwie daty, co może być mylące (rys. nr 27). Z tych danych interesuje nas cena, która jest przy starszej dacie.

rys. nr 27 dwa wyniki spełniające dany warunek

Przede wszystkim musimy odfiltrować nasze dane po wartościach null. Klikamy na ikonkę trójkącika przy nagłówku kolumny Daty i podręcznym menu odznaczamy checkbox przy wartości null (rys. nr 28). Nałożony filtr zatwierdzamy przyciskiem OK

rys. nr 28 — Odfiltrowanie danych po wartości null

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 29.

rys. nr 29 — Aktualne dane

W następnej kolejności musimy zgrupować nasze dane. Wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 30)

rys. nr 30 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie ustawiamy grupowanie zaawansowane (punkt nr 1 na rysunku nr 31) i trzy grupy po których chcemy pogrupować dane (L.p., Data zamówienia i Produkt – punkt nr 2 na rysunku nr 31)). W punkcie oznaczonym numerem 3 na rysunku nr 31 wybieramy rodzaj operacji – Maksimum z kolumny Daty. Zmieniamy nazwę nowej kolumny na Najnowsza cena. Ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 31 — Parametry grupowania

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 32, czyli najnowsze daty z tabeli tCena.

rys. nr 32 — Pogrupowane dane

Kiedy mamy już wyznaczone te daty, brakuje nam wartości ceny dla tych dat. Rozwijamy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 33) z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Scal zapytania (punkt nr 3).

rys. nr 33 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalania, gdzie wybieramy tabele i pasujące w nich kolumny (zaznaczamy dwie kolumny przytrzymując klawisz Ctrl). Interesują nas kolumny Produkt i Data. Wybieramy rodzaj sprzężenia Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej i pasujące z drugiej). Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 34).

rys. nr 34 — Parametry scalania

Otrzymamy dane z kolumną tCeny, w której dane są ukryte pod postacią tablic. Klikamy ikonkę ze strzałkami przy nazwie kolumny tCeny a następnie wybieramy z podręcznego menu polecenie Rozwiń i zaznaczamy checkbox przy wartości Cena. Odznaczamy opcję Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu i zatwierdzamy przyciskiem OK. (rys. nr 35). 

rys. nr 35 — Rozwiń dane

Otrzymamy dane, z których usuwamy kolumnę najnowsza data ponieważ jest niepotrzebna (rys. nr 36).

rys. nr 36 — Rozwinięte dane

Tak przygotowane dane możemy wczytać do Excela. Rozwijamy polecenie Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do (rys. nr 37).

rys. nr 37 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się w Excelu okno Ładowania do, gdzie ustawiamy sposób wyświetlania danych jako Utwórz tylko połączenie i zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 38).

rys. nr 38 — Parametry ładowania danych

W oknie Zapytania dotyczące skoroszytu wybieramy zapytanie, które chcemy wstawić do arkusza (Scalone1), a następnie wybieramy polecenie Pokaż zapytania z karty Dane (rys. nr 39).

rys. nr 39 — Załadowane dane do Excela

Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania Scalone1 i z podręcznego menu wybieramy polecenie Załaduj do (rys. nr 40).

rys. nr 40 — Załaduj do

Otworzy nam się okno Ładowania do, gdzie wybieramy wstawienie danych jako tabela w istniejącym arkuszu, a następnie wskazujemy konkretną komórkę (rys. nr 41). Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj.

rys. nr 41 — Parametry ładowania danych

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 42

rys. nr 42 — Dane w Excelu

Zapomnieliśmy posortować dane po liczbie porządkowej, więc klikamy dwukrotnie na nazwę naszego zapytania Scalone1 i przechodzimy do Edytora zapytań Power Query. Klikamy na ikonkę trójkącika przy nazwie kolumny L.p. i w menu wybieramy polecenie Sortuj rosnąco (rys. nr 43).

rys. nr 43 — Sortuj rosnąco

Klikamy polecenie Zamknij załaduj z karty Narzędzia główne. Po powrocie do Excela otrzymujemy prawidłowe, posortowane dane przedstawione na rysunku nr 44.

rys. nr 44 — Prawidłowe dane w Excelu

Podsumowując przedstawione rozwiązanie było długie i nazbyt skomplikowane, ale najważniejsze, że działa prawidłowo. Co ważne w tym zadaniu korzystaliśmy tylko z poleceń, które są na wstążce. W kolejnym odcinku przedstawimy szybsze rozwiązanie, ale będziemy musieli w nim skorzystać z funkcji języka M.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #22 — Filtrowanie po liście wartości

W dzisiejszym poście nauczymy się jak filtrować dane po liście wartości. Zagadnienie to omówimy no podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W danych mamy podaną tabelę z listą sprzedawców i wartości sprzedaży im przypisaną. W naszym zadaniu chcemy wyciągnąć z tej tabeli listę tylko tych sprzedawców, którzy należą do grupy A (druga tabelka). Możemy to zadanie zrobić w Power Query. Przede wszystkim musimy te tabelki załadować do Power Query. Wybieramy polecenie Z tabeli (punkt nr 2 na rysunku nr 2) z karty Dane.

rys. nr 2 — Z tabeli

Wczytujemy sobie najpierw mniejsza tabelkę, czyli ze sprzedawcami z grupy A. Otworzy nam się okno Edytor zapytań z wczytaną tabelą tGrupa. Chcemy ją mieć tylko w pamięci, więc od razu, za pomocą polecenia Zamknij i załaduj do (punkt nr 2 na rysunku nr 3) z karty Narzędzia główne, przenosimy do Excela.

rys. nr 3 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się w Excelu okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy parametry naszej nowej tabeli – ustawiamy opcję Utwórz tylko połączenie i zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Okno Ładowanie do

Teraz ustawiamy aktywną komórkę w obszarze pierwszej tabelki ze sprzedawcami i jak wyżej korzystając z polecenie Z tabeli z karty Dane, wczytujemy tabelę do Power Query. Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tSprzedaż. Aby móc wyciągnąć tylko tych sprzedawców którzy znajdują się w grupie sprzedawców A musimy scalić nasze dane. Wybieramy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 5) z karty Narzędzia główne, a następnie Scal zapytania (punkt nr 3 na rysunku nr 5).

rys. nr 5 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. W punkcie nr 1 oznaczonym na rysunku nr 7 wybieramy kolumnę, po której będziemy scalać dane – Sprzedawca. W punkcie oznaczonym numerem 2 na rysunku nr 7 wybieramy z listy rozwijanej zapytanie tGrupa. Następnie w punkcie oznaczonym numerem 3 na rysunku nr 7 wybieramy rodzaj sprzężenia. Musimy pamiętać, że w scalaniu tabelka u góry jest traktowana jako lewa (oznaczona na rysunku nr 6 strzałką czerwoną, a tabelka na dole jako prawa (strzałka niebieska). 

rys. nr 6 — Okno scalanie

Wybieramy sprzężenie Prawe zewnętrzne, czyli wszystkie z drugiej tabeli i pasujące z pierwszej. Nasze ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7). 

rys. nr 7

Otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 8.

rys. nr 8 — Scalone dane

Kolumnę tGrupa możemy sobie rozwinąć klikając na strzałki oznaczone na rysunku nr 9 zieloną strzałką. Zatwierdzamy Przyciskiem OK.

rys. nr 9 — Rozwiń

W wyniku rozwinięcia kolumny tGrupa otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 10.

rys. nr 10 — rozwinięte dane

Są to ci sami sprzedawcy co w pierwszej kolumnie, więc możemy sobie usunąć ten krok z bocznego panelu Zastosowane kroki i usunąć całkowicie tą kolumnę za pomocą polecenia Usuń z podręcznego menu (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Usuń kolumnę

Otrzymaliśmy wynik jaki nas interesuje, więc musimy go załadować do Excela. Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do (punkt nr 2 na rysunku nr 12).

rys. nr 12 — Zamknij i załaduj do

Otworzy się w Excelu okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy parametry ładowanych danych i zatwierdzamy przyciskiem Załaduj. Dane wstawione jako tabela w istniejącym arkuszu, w konkretnej komórce (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Okno Ładowanie do

Nasze dane w Excelu pokazane zostały na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — Dane zaczytane do Excela

Co jest ciekawego w naszych działaniach w scalaniu – jeśli wyznaczyliśmy wszystkich sprzedawców, którzy są na liście grupy A, to możemy w bardzo łatwy sposób wyznaczyć tych, których na tej liście nie ma. Wystarczy wrócić do Power Query i zmienić typ scalania. Aby nie stracić aktualnych wyników, skopiujemy je za pomocą polecenia Duplikuj z podręcznego menu (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Duplikuj

W ustawieniach zapytania w Zastosowanych krokach musimy wrócić do kroku Scalanie zapytania i kliknąć w koło zębate przy nazwie tego zapytania. Otworzy nam się okno Scalanie, gdzie możemy zmienić (w miejscu oznaczonym zieloną strzałką na rysunku nr 16) rodzaj sprzężenia. Chcemy wyrzucić te elementy które są w prawej kolumnie (tGrupa),  a zachować tylko te, których tam nie ma, więc musimy wybrać Lewe anty (wiersze tylko w pierwszej).

rys. nr 16 — Lewe anty

Po usunięciu dodatkowej kolumny (tak jak w poprzednim scalaniu) otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 17.

rys. nr 17

Następnie wybieramy polecenie Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne (jak na rysunku nr 12). Otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy wstawiane dane jako tabela oraz miejsce wstawienia danych – konkretna komórka w istniejącym arkuszu (analogicznie jak na rysunku nr 13). Zatwierdzamy te parametry przyciskiem Załaduj i otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 18.

rys. nr 18

Innym sposobem rozwiązania tego zagadnienia jest użycie filtrów. Po raz kolejny wczytujemy dane z tabeli do Power Query. Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tSprzedaż(3). Rozwijamy podręczne menu za pomocą ikonki z boku nazwy kolumny Sprzedawca i wybieramy polecenie Filtry tekstu, a następnie Zawiera (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Filtry tekstu

Otworzy nam się okno Filtrowanie wierszy, w którym wpisujemy jakiś ciąg znaków (bez znaczenia bo później go zmodyfikujemy) i zatwierdzamy OK (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Filtrowanie wierszy

Otrzymamy pustą tabele przedstawioną na rysunku nr 21. Jest pusta ponieważ żadne ze sprzedawców nie zawiera ciągu liter asd, jakie wpisaliśmy.

rys. nr 21 — pusta tabela

Została tu użyta funkcja Text.Contains, która ma zwrócić każdy wiersz, który zawiera ciąg znaków. My chcemy aby funkcja zwróciła nam tabelę więc użyjemy następującej formuły:

List.ContainsAny(tGrupa[Grupa A],[{Sprzedawca}])

Możemy tę funkcje przetłumaczyć na przypadek, jeśli lista zawiera którąkolwiek z wartości. Tą formułę musimy wkleić w pasek formuły zamiast funkcji Text.Contains. Zapis formuły oraz jej wyniki zostały przedstawione na rysunku nr 22.

rys. nr 22

Otrzymany wynik jest identyczny z tym otrzymanym przez scalanie. Moim zdaniem dużo bardziej skomplikowany i przeznaczony dla osób bardziej zaawansowanych w Power Query. Ważną informacją do zapamiętania jest to, że Power Query nie obsługuje symboli wieloznacznych, takich jak np. * czy ?. Formuły wtedy nie zadziałają. Najlepiej korzystać z tego rozwiązania, które rozumiemy i potrafimy go używać, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, że nie popełnimy błędu. Jeśli użyjemy rozwiązania, które sprawia nam trudności i jest nie do końca zrozumiałe, może się zdarzyć że otrzymamy błędne wyniki.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #19 — Scalanie tego samego zapytania

W dzisiejszym poście zajmiemy się tematem scalania tego samego zapytania w Power Query. Zagadnienie to omówimy na podstawie danych z poprzedniego postu przedstawionych na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Poprzedni post dotyczył wyciągania pierwszych i ostatnich wierszy po unikatowych wartościach z kolumn Data i Firma. Stworzyliśmy dwa zapytania i scaliliśmy je ze sobą. Tym razem chcemy mieć jedno zapytanie. Zagadnienie to jest wstępem do języka zapytań M, czyli kulis zapytań Power Query. Pozwoli nam to w miarę naszego rozwoju nie korzystać tylko z gotowych rozwiązań tego dodatku do Excela.

Pierwszym krokiem jest wczytanie naszych danych z tabeli do Power Query. Musimy w tym celu użyć polecenia Z tabeli z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Pobieranie danych zewnętrznych

Tak jak w poprzednim poście dane zostały wczytane w innym formacie więc musimy dla kolumny Data i Czas zmienić typ kolumny na bieżącą – klikamy prawym przyciskiem myszy na tytuł kolumn Data i analogicznie Czas, następnie wybieramy polecenie Data lub dla drugiej kolumny Godzina i na komunikacie, który się wyświetli klikamy przycisk Zamień bieżącą (zaznaczono zieloną strzałką na rysunku nr 3). Celem tych działań jest to, żeby Power Query odpowiednio interpretował te dane.

rys. nr 3 — Zmiana typu kolumny

Na karcie Widok musimy mieć włączony Pasek formuły (rys. nr 4). Będziemy robić na nim drobne zmiany w kodzie.

rys. nr 4 — Pasek formuły

Wczytane dane przedstawione zostały na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Wczytane dane

Kolejnym krokiem jest posortowanie danych. Klikamy prawym przyciskiem myszki na trójkącik przy tytule kolumny Data i wybieramy polecenie Sortuj rosnąco (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Sortuj rosnąco

Te same działania musimy powtórzyć dla kolumny Czas. Klikamy prawym przyciskiem myszki na trójkącik przy tytule kolumny Czas i wybieramy polecenie Sortuj rosnąco. Z boku ekranu w Ustawieniach zapytania mamy wpisane kroki, które wykonaliśmy na naszych danych (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Ustawienia zapytania

Możemy zmienić nazwę tego kroku, aby w każdym momencie działań widzieć co konkretnie zrobiliśmy. Naciskamy klawisz F2 i zmieniamy nazwę na Posortowano Asc (nie napisałem rosnąco, bo ze względu na język programowania staram się nie używać polskich znaków) – rys. nr 8.

rys. nr 8 — Zmiana nazwy kroku

Teraz tak jak w poprzednim poście musimy usunąć duplikaty po kolumnach Data i Firma. Zaznaczamy kolumny Data i Firma, a następnie wybieramy z karty Narzędzia główne polecenie Usuń wiersze (punkt nr 2 na rysunku nr 9), a potem Usuń duplikaty (punkt nr 3 na rysunku nr 9).

rys. nr 8 — Usuń duplikaty

Otrzymamy wyciągnięte pierwsze wiersze po unikatowych wartościach. Zostały one przedstawione na rysunku nr 10.

rys. nr 10 — Pierwsze wiersze po unikatowych wartościach

Analogicznie jak dla poprzedniego etapu zmieniamy nazwę zastosowanego kroku w Ustawieniach zapytania za pomocą klawisza F2 z Usunięto duplikaty na Pierwsze.

Chcemy aby teraz kolejny krok jaki wykonamy nie był zależny od kroku Pierwsze tylko od wcześniejszego czyli Posortowano Asc. Klikamy na krok Posortowano Asc i kopiujemy formułę z paska formuły za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C. Następnie przechodzimy do ostatniego naszego kroku, czyli Pierwsze i na pasku formuły kliknąć przycisk funkcyjny fx – dodać krok niestandardowy i wkleić (Ctrl+V lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać polecenie Wklej) w pasek formuły skopiowaną wcześniej formułę z kroku Posortowano Asc.

Musimy zmienić część wklejonej formuły, bo chcemy aby kolumna Czas była posortowana malejąco. Najprościej wystarczyło by zmienić rodzaj sortowania klikając na znaczek sortowania przy nazwie kolumny Czas (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Sortuj malejąco po kolumnie Czas

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników jest inny sposób. Wystarczy zmienić w formule dla kolumny czas sortowanie z Ascending na Descending, co zostało pokazane na rysunku nr 13.

rys. nr 13 — Zmiana na pasku formuły

Oba sposoby zadziałają w ten sam sposób. Zmieniamy nazwę kroku Niestandardowe 1 za pomocą klawisza F2 na Posortowano Desc. Musimy pamiętać, że Power Query ma problem z tym, że dane nie zostały wczytane od nowa, pamięta wcześniejszy bufor więc jak w poprzednim poście musimy dodać kolumnę indeksu. Z karty Dodaj kolumnę wybieramy polecenie Kolumna indeksu (punkt nr 2 na rysunku nr 14) a następnie Od 0 (punkt nr 3 na rysunku nr 14). Nie ma znaczenia jaki typ kolumny indeksu wybierzemy bo jest to kolumna pomocnicza i w późniejszym etapie ją usuniemy.

rys. nr 14 — Kolumna indeksu

Power Query dzięki dodaniu dodatkowej kolumny od nowa zaczyta dane i zapamięta kolejność z odwrotnym sortowaniem. Zaznaczamy kolumny Data i Firma i z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Usuń wiersze a następnie Usuń duplikaty (analogicznie jak na rysunku nr 9 dla pierwszych wierszy). Otrzymamy ostatnie wiersze dla unikatowych wartości przedstawione na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Ostatnie wiersze dla unikatowych wartości

Zaznaczamy kolumnę Czas i Indeks i usuwamy za pomocą polecenia Usuń kolumny z podręcznego menu (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Usuń kolumny

W poprzednim poście te same wyniki otrzymaliśmy w dwóch osobnych zapytaniach. W tym poście otrzymaliśmy takie same wyniki w jednym zapytaniu tylko w innych krokach. Pierwsze wiersze są w kroku Pierwsze, a ostatnie wiersze są w kroku Usunięto kolumny. Zmienimy jeszcze nazwę ostatniego kroku za pomocą klawisza F2 na Ostatnie (rys. nr 17). Teraz wiemy, które kroki chcemy połączyć. 

rys. nr 17 — Kroki które trzeba połączyć

Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 18), a następnie Scal zapytania (punkt nr 3 na rysunku nr 18).

rys. nr 18 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. Scalać będziemy to samo zapytanie, czyli wybierzemy tNotowania i w drugim okienku tNotowania (bieżący). Zaznaczamy w obu zapytaniach kolumny Data i Firma. One są na razie identyczne. W kolejnym kroku zrobimy pewną zmianę. Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Okno scalanie

W tym kroku bardzo ważne jest, że widzimy pasek formuły, bo mamy tam podane, na którym kroku wykonujemy dane zadanie (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Pasek formuły

W naszej formule powinniśmy zmienić pierwsze wystąpienie słowa Ostanie na słowo Pierwsze (nazwy kroków zapytania). Aby otrzymać prawidłowe dane formuła na pasku formuły powinna wyglądać jak na rysunku nr 21.

rys. nr 21 — Zmiana nazwy kroku w formule

W formule powyżej mamy informację, że chcemy połączyć dane z dwóch kroków w tym samym zapytaniu – krok Pierwsze i krok Ostatnie.

Z naszej tabeli musimy się pozbyć kolumny Czas za pomocą polecenie Usuń kolumnę z podręcznego menu. Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 22.

rys. nr 22 — Usuń kolumnę

Następnie rozwijamy kolumnę Ostatnie (strzałki w prawym roku nazwy kolumny), odznaczamy Datę i Firmę, a zostawiamy tylko Cenę. Nie chcemy używać oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu i na koniec zatwierdzamy nasze ustawienia przyciskiem OK (rys. nr 23).

rys. nr 23

W otrzymanych danych zmienimy nazwę dwóch ostatnich kolumn z Cenami na Pierwsze i Ostatnie. Otrzymamy końcowe dane dla pierwszych i ostatnich wierszy unikatowych wartości przedstawione na rysunku nr 24.

rys. nr 24 — Pierwsze i ostatnie wiersze dla unikatowych wartości

Są to dane uzyskane w jednym zapytaniu, włącznie ze scalaniem. Był to wstęp do zagłębiania się w język M, aby poznać lepiej formuły i możliwości jakie nam dają. Ostatnim krokiem jest załadowanie danych do Excela za pomocą polecenia Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Zamknij i załaduj

W Excelu otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela i miejsce załadowania danych jako Istniejący arkusz (konkretną komórkę). Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 26).

rys. nr 26 — Okno Ładowanie do

Dane wklejone do Excela prezentują się jak na rysunku nr 27.

Dane wklejone do Excela

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama