Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Funkcja ILE.LICZB wszystko co powinieneś wiedzieć porada 390

W tym poście poznamy wszystko, co musicie wiedzieć o funkcji ILE.LICZB, aby jej swobodnie używać i mieć pewność, że zwraca nam poprawne wyniki. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

Wydawało by się, że to prosta funkcja do obliczania ilości konkretnych liczb w komórkach, ale w Excelu z różnymi liczbami zdarzają się problemy. Na przykład jeśli zapiszemy liczbę z kropką (.), to Excel nie rozpozna tej liczby i potraktuje ją jako tekst. Prawidłowy zapis liczb w polskim Excelu używa przecinka do oddzielenia miejsc dziesiętnych (,). Jeśli za pomocą funkcji PODSTAW zamienimy w tej liczbie kropkę na przecinek, to Excel zapisze tę liczbę prawidłowo, ale nadal będzie traktował ją jako tekst (rys. nr 2). To, że Excel rozpoznaje liczbę jako tekst możemy łatwo rozpoznać, ponieważ wyrównuje ją do lewej strony komórki.

Rys. nr 2 – zamiana kropki na przecinek przy użyciu funkcji PODSTAW

Jeśli zapiszemy funkcję ILE.LICZB dla tego zakresu, nie zwróci ona żadnej wartości (rys. nr 3). Zapis takiej funkcji powinien wyglądać następująco: ILE.LICZB(A2:B2).

Rys. nr 3 – funkcja ILE.LICZB dla tekstu zwraca wartość 0 (zero)

Istotne jest, że wszystkie funkcje tekstowe zwracają tekst, a nie liczbę. Aby uzyskać z tekstu wartość liczbową, musimy wykonać na nim dowolne działanie matematyczne, np. do funkcji PODSTAW dodać wartość zero. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=PODSTAW(A2:B2)+0

Po zatwierdzeniu takiej formuły tekst zostanie zamieniony na liczbę i wtedy funkcja ILE.LICZB zadziała prawidłowo (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – działanie funkcji ILE.LICZB po zamianie tekstu na liczbę

Interesujące jest, że jeśli w argumencie funkcji ILE.LICZB zapiszemy wartość "1" (w podwójnych cudzysłowach), to Excel ją znajdzie, zostanie ona zliczona. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(A2:B2;"1")

Po zatwierdzeniu formuły zwróci nam ona kolejną wartość (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – działanie formuły z zapisem wartości liczbowej jako tekst

W przykładowych danych w wierszu nr 4, mamy zapisane liczby jako tekst (w podwójnych cudzysłowach lub poprzedzone pojedynczym cudzysłowem). Sprawia to, że funkcja ILE.LICZB nie wykrywa żadnych wartości liczbowych i zwraca wartość zero (0). Widać to na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – działanie funkcji ILE.LICZB w stosunku do liczb zapisanych jako tekst

Funkcja ILE.LICZB jest w stanie policzyć daty i czas (wiersz nr 6) w przykładowych danych). Dla Excela data i czas to nic innego jak liczby, co widać na rys. nr 7 po zmianie formatowania z Daty na Ogólne.

Rys. nr 7 – data i czas w postaci liczb i działanie funkcji ILE.LICZB

Kolejny omawiany przykład dotyczy wartości logicznych PRAWDA i FAŁSZ. Funkcja ILE.LICZB nie liczy takich wartości, nie interpretuje tych wartości jako 1 (PRAWDA) i 0 (FAŁSZ). Ale jeżeli wpiszemy wartość logiczną np. PRAWDA, jako jeden z argumentów funkcji, to funkcja go zliczy. Zapis formuły powinien wyglądać następująco: 

=ILE.LICZB(A8:B8;PRAWDA)

Po zatwierdzeniu takiej formuły funkcja ILE.LICZB zwróci nam wartość 1 (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – działanie funkcji ILE.LICZB w odniesieniu do wartości logicznych

Jest to dla nas istotne, ponieważ mamy często do czynienia z funkcjami logicznymi, np. funkcją JEŻELI, która zwraca wartości logiczne (PRAWDA lub FAŁSZ). Zapiszmy jako kolejny argument funkcji ILE.LICZB funkcję JEŻELI dla prostego testu czy 1>2. Jeżeli warunek jest spełniony chcemy aby funkcja zwróciła wartość logiczną Prawda, a jeżeli nie – Fałsz. Zapis formuły powinien wyglądać następująco: 

=ILE.LICZB(A8:B8;PRAWDA;JEŻELI(1>2;Prawda, Fałsz))

Po zatwierdzeniu powyższej formuły funkcja ILE.LICZB zliczy kolejną wartość (rys. nr 9).

Rys. nr 9 – zliczanie wartości logicznej z funkcji JEŻELI

Istotne jest, że z np. funkcji JEŻELI musimy otrzymać pojedynczą wartość, ponieważ funkcja ILE.LICZB nie zlicza tablic. Czyli funkcja liczb zliczy nam wyniki testów logicznych, ale jeżeli zrobimy operację która zamieni zwykły test logiczny na tablicę, to funkcja ILE.LICZB nie zliczy tego wyniku. Zapis takiej formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(A2:B2;{2}>3)

Po zatwierdzeniu takiej formuły otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 10, w których funkcja ILE.LICZB nie zliczyła wyniku testu.

Rys. nr 10 – nie zliczanie tablic przez funkcję ILE.LICZB

Standardowe liczby są zliczanie bezproblemowo przez funkcję ILE.LICZB, co widać na rys. nr 11.

Rys. nr 11 – zliczanie standardowych liczb

W sytuacji, kiedy w danych mamy błędy, to w wyniku funkcji ILE.LICZB są one ignorowane. (rys. nr 12). Ważne jest, że funkcja ta zwraca wartość 0, a nie błąd.

Rys. nr 12 – ignorowanie błędów przez funkcję ILE.LICZB

Analogicznie wygląda sytuacja, kiedy w danych mamy puste komórki. Wtedy funkcja ILE.LICZB je ignoruje i zwraca wartość 0 (rys. nr 13).

Rys. nr 13 – ignorowanie pustych komórek przez funkcję ILE.LICZB

Tak samo zostanie zignorowany pusty ciąg tekstowy zapisany "" (dwoma podwójnymi cudzysłowami). Ale może się zdarzyć sytuacja, że zapiszemy kolejny argument funkcji ILE.LICZB i postawimy znak ; (średnik), a następni8e zamkniemy nawias formuły. Zapis takiej funkcji wyglądałby następująco:

=ILE.LICZB(A14:B14;"";)

Po zatwierdzeniu takiej formuły okaże się, że funkcja ILE.LICZB zliczy nam jedną pustą komórkę, ponieważ zinterpretuje pusty argument jako wartość zero (rys. nr 14).

Rys. nr 14 – zliczenie pustego argumentu przez funkcję ILE.LICZB

Co istotne, funkcja ILE.LICZB może pracować na wielu zakresach. Jeżeli będziemy chcieli zliczyć wszystkie występujące w danych liczby, wystarczy że w argumentach funkcji podamy poszczególne zakresy. Funkcja ta może pracować na 255 zakresach, podobnie jak funkcja SUMA. Zapis takiej formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(A2:B2;A4:B4;A6:B6;A8:B16)

Po zatwierdzeniu powyższej formuły otrzymamy wynik przedstawiony na rys. nr 15.

Rys. nr 15 – zliczanie liczb z wielu zakresów

Funkcja ILE.LICZB nie ma skrótu klawiszowego jak funkcja SUMA, aby policzyć od razu całe zakresy (kolumny i wiersze w tabeli), ale w karcie Narzędzia główne w grupie poleceń autosumowania mamy do niej dostęp. Zaznaczamy zakres tabeli, jaki chcemy zliczyć, rozwijamy polecenie Autosumowanie (punkt 2 na rys. nr 16) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Zliczanie (punkt 3).

Rys. nr 16 – ścieżka dostępu do polecenia Zliczanie

Otrzymamy zliczone liczby w zaznaczonym zakresie danych przedstawione na rys. nr 17.

Rys. nr 17 – zliczone dane

Dzięki wykorzystaniu polecenia Zliczanie, możemy podobnie jak w funkcji SUMA, zliczyć wartości w komórkach, w poszczególnych wierszach i kolumnach. Według naszych danych z rys. nr 17 możemy łatwo sprawdzić ile miesięcy pracuje dla nas np. Ewa (zliczone wiersze) lub ile osób pracowało dla nas w Marcu (zliczone kolumny).

Musimy zwrócić uwagę, na komórkę K14, w której nie zliczamy wszystkich danych, tak jak to robiła funkcja SUMA.  Tutaj funkcja ILE.LICZB patrzy tylko na ostatni wiersz, dlatego mamy wynik 4. Zapis funkcji w tej komórce wygląda następująco:

=ILE.LICZB(G14:J14)

Z tego zapisu wynika, że funkcja podlicza ilość liczb w ostatnim wierszu a nie w całym zakresie. Aby uzyskać informację o ilości liczb w całym zakresie musimy ręcznie zmienić zakres w argumencie funkcji. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.LICZB(G2:J13)

Po zatwierdzeniu takiej formuły otrzymamy sumaryczną ilość liczb w całym zakresie danych przedstawioną na rys. nr 18.

Rys. nr 18 – zliczona ilość liczb w całym zakresie danych

Na rys. nr 19 mamy przedstawione podsumowanie funkcji ILE.LICZB. Funkcja ta liczy ilość komórek z liczbami w zakresach danych. Potrafi zliczyć liczby, daty, czas. Pomija tekst, liczby zapisane jako tekst, wartości logiczne, błędy oraz puste komórki. Funkcja ta nie ma skrótu klawiszowego, ale można ją znaleźć w grupie poleceń Autosumowanie na karcie Narzędzia główne.

Rys. nr 19 – najważniejsze informacje o funkcji ILE.LICZB


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel Funkcja PODSTAW zmienianie tekstu porada 339

W tym poście zajmiemy się funkcją PODSTAW, której zadaniem jest zmiana części tekstu w dłuższym tekście. Ogólnie mówiąc, możemy zmienić powtarzające się w tekście fragmenty tekstu na inne, jak również tylko jeden konkretny znak z serii oraz usunąć jakiś element. Działanie tej funkcji omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W naszym przykładzie chcemy zmienić wszystkie znaki ”–” na znaki ”_”. Działanie funkcji PODSTAW wymaga od nas podania zakresu, na jakim ma działać funkcja, następnie elementu, który chcemy zmienić oraz elementu docelowego. Zatwierdzamy przyciskiem Enter (rys. nr 2). U nas funkcja będzie wyglądała następująco: =PODSTAW(A2; "-"; "_")

rys. nr 2 — Funkcja PODSTAW wszystkie

Jeśli naszą formułę przeciągniemy na pozostałe wiersze to otrzymamy wyniki jak na rysunku nr 3. Excel zwróci nam wyniki, gdzie wszystkie znaki myślnik zostały zastąpione znakami podkreślenie.

rsy. nr 3 — Wynik działania Funkcji PODSTAW

Jeśli chcielibyśmy zmienić konkretne wystąpienie znaku -, czy też każdego innego elementu występującego w tekście, to należy wypełnić czwarty argument funkcji PODSTAW. Wstawiamy funkcję PODSTAW, jako pierwszy argument podajemy odwołanie do tekstu, który chcemy zmodyfikować. Drugi argument to znak jaki chcemy zmienić, trzeci zaś to znak (lub ciąg znaków) jaki chcemy wstawić w miejsce podmienianego tekstu. Wszystkie elementy musimy rozdzielić średnikiem. Na koniec podajemy, które wystąpienie myślnika chcemy zamienić.  W naszym przykładzie drugie (więc liczbę 2 wpisujemy jako czwarty argument funkcji)., Cała funkcja będzie wyglądać następująco(rys. nr 4): 
=PODSTAW(A2; "-"; "_";2)

rys. nr 4 — Miejsce działania naszej funkcji PODSTAW

Załóżmy, że chcemy zmienić kilka myślników, to będziemy musieli użyć funkcji podstaw kilka razy. My chcemy wymienić pierwszy i drugi myślnik, więc zapis funkcji będzie wyglądał następująco: 
=PODSTAW(PODSTAW(A2; "-"; "_";2); "-"; "_";1)
Otrzymany wynik przeciągamy na wiersze poniżej i otrzymujemy wyniki pokazane na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Wynik działania funkcji PODSTAW konkretny

Funkcji PODSTAW możemy również użyć do usuwania tekstu. Ważne jest, że funkcja PODSTAW jest case sensitive, czyli zwraca uwagę na wielkość liter, dlatego wpisując tekst, który chcemy usunąć musi on być identyczny z tym z zaznaczonego zakresu. Kiedy chcemy, żeby Excel usunął konkretny fragment tekstu z dłuższego ciągu, to w trzeci argument funkcji PODSTAW wpisujemy pusty ciąg tekstowy, czyli dwa podwójne cudzysłowy. Zatem nasza formuła będzie wyglądała następująco: 

=PODSTAW(A10; "MS-"; "") W wyniku takiej formuły otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 6. 

rys. nr 6 — Wynik działania funkcji PODSTAW usuń

Podsumowując, dzięki funkcji PODSTAW możemy podmieniać wszystkie fragmenty tekstu występujący w dłuższym tekście lub tylko konkretne wystąpienie szukanego fragmentu tekstu. Możemy również usuwać wybrane fragmenty tekstu z dłuższego ciągu tekstowego. 

Uwaga! Pamiętaj, że funkcja PODSTAW zwraca uwagę na wielkość liter. 


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Jak policzyć ilość wielkiej litery U w komórkach — porada #287

Załóżmy taką sytuację, że musisz zliczyć ilość wszystkich wystąpień wielkiej litery U w zakresie komórek. To zadanie jest relatywnie proste 😉

Porada 287 - Jak policzyć ilość wielkiej litery U w komórkach 02

Zacznijmy od tego, że będzie nam potrzebna funkcja PODSTAW, która w danym ciągu tekstowym (nawet w zakresie komórek) zamieni dany ciąg tekstowy na inny ciąg tekstowy. W naszym przykładzie ważne jest to, że rozróżnia ona wielkość liter, czyli jeśli każemy jej zmienić wielką literę U, to podmieni tylko ją, a małej litery u nie ruszy. W naszej sytuacji, będziemy chcieli usunąć literę/ciąg, więc będziemy chcieli ją zamienić na pusty ciąg tekstowy (dwa podwójne cudzysłowy ) np:

=PODSTAW(B2;"U";"")

Ale zanim będziemy podstawiać litery, musimy najpierw policzyć długość wszystkich ciągów w naszym zakresie komórek. Wystarczy, że skorzystamy z funkcji po tym zakresie. Excel policzy nam długość ciągów tekstowych w poszczególnych komórkach:

=DŁ(A2:B10) -> {3\3;2\3;3\2;3\2;3\2;3\4;3\3;3\3;3\3}

Porada 287 - Jak policzyć ilość wielkiej litery U w komórkach 02

Tylko zanim te wartości zsumujemy będziemy chcieli odjąć od nich długość ciągów tekstowych z usuniętą wielką literą U.

=DŁ(A2:B10)-DŁ(PODSTAW(A2:B10;"U";"")) -> {0\1;1\1;0\1;2\0;0\0;0\2;1\1;0\1;0\1}

Porada 287 - Jak policzyć ilość wielkiej litery U w komórkach 03

Teraz wystarczy zsumować wynikową tablicę wartości. Żebyś nie musiał zatwierdzać formuły jako tablicową kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, to wstawimy naszą formułę do funkcji SUMA.ILOCZYNÓW i już mamy interesujący nas wynik

=SUMA.ILOCZYNÓW(DŁ(A2:B10)-DŁ(PODSTAW(A2:B10;"U";"")))

Porada 287 - Jak policzyć ilość wielkiej litery U w komórkach 04

Żeby w analogiczny sposób obliczyć ilość wystąpień ciągu tekstowego, musisz tylko podmieniać zmieniany tekst i podzielić formułę przez długość tego tekstu np:

=SUMA.ILOCZYNÓW(DŁ(A2:B10)-DŁ(PODSTAW(A2:B10;"WU";"")))/DŁ("WU")

Porada 287 - Jak policzyć ilość wielkiej litery U w komórkach 05

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Jak wyciągnąć tekst pomiędzy ostatnim a przedostatnim backslashem — widzowie #104

Szef zlecił Ci zadanie (może ma na imię Robert ;)), żeby wyciągnąć tekst, który się znajduje pomiędzy przedostatnim, a ostatnim backslashem (\). To zadanie wymaga trochę pracy. Żeby było łatwiejsze podzielimy je sobie na trzy części. Najpierw znajdziemy pozycję przedostatniego i ostatniego backslasha, a potem już łatwo wyciągniemy tekst pomiędzy nimi.
Żeby odnaleźć pozycję przedostatniego i ostatniego backslasha najpierw będziemy potrzebować policzyć ile ich jest. Zrobimy to podmieniając wszystkie backslashe w tekście na pusty ciąg tekstowy, czyli po prostu usuniemy je. To uzyskamy za pomocą funkcji PODSTAW:

=PODSTAW(A2;"\";"")

Kolejnym krokiem będzie obliczenie długości tekstu/ścieżki, po usunięciu backslashy, to da nam funkcja DŁ, a żeby uzyskać liczbę backslashy potrzebujemy odjąć tą długość od faktycznej długości tekstu:

=DŁ(A2)-DŁ(PODSTAW(A2;"\";""))

widzowie-104-jak-wyciagnac-tekst-pomiedzy-ostatnim-a-przedostatnim-backslash-01
Założyliśmy sobie, że najpierw odszukamy pozycję przedostatniego backslasha, więc musimy tu jeszcze odjąć jedynkę. Teraz możemy, ten konkretny numer znaku zastąpić takim ciągiem tekstowym, który na pewno nie powtórzy się w przeszukiwanym tekście np.: #@, to znów będzie funkcja PODSTAW:

=PODSTAW(A2;"\";"#@";DŁ(A2)-DŁ(PODSTAW(A2;"\";""))-1)

widzowie-104-jak-wyciagnac-tekst-pomiedzy-ostatnim-a-przedostatnim-backslash-02

Teraz wystarczy, że odnajdziesz pozycję tego nietypowego ciągu znaków (funkcja ZNAJDŹ) i masz pozycję przedostatniego backslasha:

=ZNAJDŹ("#@";PODSTAW(A2;"\";"#@";DŁ(A2)-DŁ(PODSTAW(A2;"\";""))-1))

widzowie-104-jak-wyciagnac-tekst-pomiedzy-ostatnim-a-przedostatnim-backslash-03
Pozycję ostatniego znaku odnajdziesz po prostu nie odejmując jedynki:

=ZNAJDŹ("#@";PODSTAW(A2;"\";"#@";DŁ(A2)-DŁ(PODSTAW(A2;"\";""))))

widzowie-104-jak-wyciagnac-tekst-pomiedzy-ostatnim-a-przedostatnim-backslash-04
Teraz jak mamy już pozycję ostatniego i przedostatniego znaku to łatwo wyciągnąć to co jest pomiędzy nimi za pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU. Trzeba tylko pamiętać dodać i odjąć jeden, żeby nie wyciągnąć również backslashy:

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;C2+1;D2-C2‑1)

widzowie-104-jak-wyciagnac-tekst-pomiedzy-ostatnim-a-przedostatnim-backslash-05

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Porównywanie rejestracji samochodowych różne zapisy bez pomocniczej — widzowie #53

Jak porównać różnie zapisane numery rejestracyjne w jednej formule?

Porównywanie rejestracji samochodowych różne zapisy bez pomocniczej — widzowie #53 Porównywanie rejestracji samochodowych różne zapisy bez pomocniczej - widzowie #53

Kontynuujemy to co robiliśmy w pytaniu od widzów 52, czyli porównywanie rejestracji samochodów, ale tym razem chcemy to zrobić bez kolumn pomocniczych. Żeby to zrobić potrzebujemy połączyć wszystkie formuły w jedną. Jednym ze sposobów jest kopiowanie od końca i podmienianie poszczególnych elementów. Końcowy wynik wygląda tak:

=PODAJ.POZYCJĘ(PODSTAW(C2;" ";"");PODSTAW($A$2:$A$40;" ";"");0)

Trzeba tylko pamiętać, że w argumencie tekst funkcji PODSTAW wstawiamy, zamiast pojedynczego tekstu, cały zakres tekstów. To prowadzi do tego, że jest to formuła tablicowa, którą trzeba zatwierdzić kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, żeby poprawnie zadziałała.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Porównywanie rejestracji samochodowych różne zapisy bez pomocniczej — widzowie #53