Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Procent i działania z procentami — porada 20

Procent i działania z procentami w Excelu 2010Excel 2010 — Procent i działania z procentami — porada 20

Procent to bardzo ważna rzecz w obliczeniach matematycznych i tym samym jest on bardzo ważny w Excelu. Można przyjąć, że 1% = 0,01. Taką dokładnie wartość przyjmuje Excel. Mimo, że nawet w pasku formuły pokazywana jest wartość w procentach, to w rzeczywistości znajduje się tam odpowiedni ułamek. 

O tym należy pamiętać, mimo że widzisz 10%, 15%, 66% czy 100% czy jakąkolwiek inną wartość, to jest wynik formatowania, a w komórce w rzeczywistości przechowywany jest odpowiadający mu ułamek. 

W wideo powyżej możesz zobaczyć jak w Excelu wykonać podstawowe działania z procentami:

  Obliczanie wartości, jeśli są znane suma i procent

 • Do tego wystarczy proste mnożenie. Mnożysz wartość procentu (pamiętaj, żeby był on odpowiednio opisany, czyli najlepiej, żeby było ustawione formatowanie procentowe) przez sumę i dostajesz wynik w postaci wartości. Czyli np:, że 15% z 200 = 30.
 • Obliczanie procentu, jeśli są znane suma i wartość. W tej sytuacji wykonujesz dzielenie. Dzielisz wartość przez sumę, a następnie mnożysz przez 100… Czekaj to nie tak. Nie możesz przemnożyć przez 100 ponieważ wtedy uzyskasz inną wartość, ta wartość będzie 100 razy większa od prawidłowego wyniku. W takiej sytuacji powinieneś nadać formatowanie procentowe. Wynik będzie wyświetlał się w poprawnych %, ale też będzie przechowywana odpowiednia wartość w komórce.
 • Obliczanie sumy, jeśli są znane poszczególne wartość i procent całości jakie one stanowią. W tym przypadku wykonujesz kilka mnożeń i jednocześnie sumujesz wyniki. Excel dodatkowo daje Ci funkcję, która jeszcze łatwiej pozwoli Ci wykonać to obliczenie. Zamiast mnożenia pojedynczych komórek jedna przez drugą, a następnie ich dodawania zaznaczasz do funkcji od razu jeden obszar, a następnie odpowiadający mu drugi obszar, a całą resztę obliczeń wykonuje za Ciebie funkcja.
 • Obliczanie różnicy procentowej między dwoma liczbami, to może być trochę trudniejsze, ale wystarczy wiedzieć jak działa procent i co chcesz obliczyć. Chcesz obliczyć różnicę procentową i wiedzieć jaką cześć całości stanowi ta różnica. Czyli wystarczy, że od 2 wartości odejmiesz pierwszą, włożysz to w nawiasy, a następnie podzielisz przez pierwszą wartość:

  (wartość2 — wartość1)/wartość1

  albo upraszczając

  wartość2/wartość1 — 1 

 • Zmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową, to proste mnożenie, tylko trzeba pamiętać o całości, jeśli chcesz cenę obniżyć o 15% to możesz to wykonać za pomocą działania:

  wartość * (100% — 15%)

  a jeśli chcesz zwiększyć to:

  wartość * (100% + 15%)

Bardzo często przy tych obliczeniach odpowiednie zastosowanie jest stosowanie odwołanie względne i odwołanie bezwzględne, żeby przyspieszyć obliczanie wielu wyników. 

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — 
Excel 2010 — Procent i działania z procentami — porada 20