Macierz odwrotna do macierzy A — porada #117

Jak stworzyć macierz odwrotną w Excelu? Macierz odwrotna do macierzy A — porada #117 Żeby stworzyć macierz odwrotną do macierzy A w Excelu trzeba wykorzystać funkcję MACIERZ.ODW. Wystarczy zaznaczyć obszar macierzy głównej i funkcję zatwierdzić Ctrl + Shift...