Ile grup jest powyżej progu — porada #304

Dzisiaj chce porozmawiać o problemie zliczania grup powyżej progu. Żeby lepiej zobrazować problem pokaże dane sformatowane warunkowo (komórki wypełnione na żółto) i ich prezentację na wykresie z linią progu. Najlepiej można zobaczyć grupy (góry), które wyrastają...