Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Wykres zgrupowane dane po zespołach — porada 385

W tym poście pokażemy jak zrobić podsumowanie danych na wykresie po wybranych grupach. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W tej poradzie omówimy rozwiązanie prostsze dla podsumowania danych po Sprzedaży i premii dla poszczególnych grup w całości. Otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 2.

Rys. nr 2 – wykres podsumowania Sprzedaży i Premii

W kolejnym poście omówimy rozwiązanie bardziej skomplikowane, a wykres będzie się prezentował jak na rys. nr 3. Na tym wykresie będzie widoczny dodatkowy podział na poszczególnych pracowników.

Rys. nr 3 – wykres podsumowania Sprzedaży i Premii z podziałem na pracowników

W pierwszym etapie musimy sobie podsumować (pogrupować) nasze dane według grup A, B i C. W tym celu stworzymy osobną tabelkę z danymi pomocniczymi. Skorzystamy tutaj z funkcji SUMA.JEŻELI. Pierwszym argumentem funkcji jest zakres, czyli zakres z kolumny B zablokowany bezwzględnie, na podstawie którego będziemy sprawdzać nasze kryterium – nazwę zespołu ($B$2:$B$11). Zakres blokujemy bezwzględnie za pomocą klawisza F4. Kolejnym argumentem funkcji są kryteria, czyli dział, dla którego chcemy uzyskać sumę (komórka $F2, zablokowana bezwzględnie po kolumnie). Trzeci argument to suma_zakres, czyli kolumna z której chcemy zsumować dane. Tę formułę piszemy dla wartości Sprzedaży, więc odpowiednio musimy w tym argumencie zaznaczyć zakres z kolumny C (Sprzedaż). Chcemy napisać formułę, którą będziemy mogli przeciągnąć na wiersze poniżej ale również na kolumnę obok (dla Premii), dlatego zakres ten blokujemy bezwzględnie tylko po wierszach. Zakres ten będzie wyglądał następująco: C$2:C$11. Cała formuła powinna być zapisana w następujący sposób:

=SUMA.JEŻELI($B$2:$B$11;$F2;C$2:C$11)

Po zatwierdzeniu formuły, kopiujemy ją na wiersze poniżej. Otrzymamy wtedy podsumowanie Sprzedaży po poszczególnych działach. Następnie kopiujemy formułę na kolumnę obok. Otrzymamy wtedy podsumowanie Premii po poszczególnych działach (rys. nr 4). Zapis formuły automatycznie zmieni się tak, aby uwzględniał dane z kolumny Premia (zakres D$2:D$11), będzie się on prezentował następująco:

=SUMA.JEŻELI($B$2:$B$11;$F2;D$2:D$11)

Rys. nr 4 – tabelka zsumowanych danych Sprzedaży i Premii dla poszczególnych grup
Rys. nr 4 – tabelka zsumowanych danych Sprzedaży i Premii dla poszczególnych grup

W tym momencie pozostaje nam przedstawić te dane na wykresie. W tym celu zaznaczamy zakres całej tabeli (F1:H4) i rozwijamy ikonkę wykresu kolumnowego z karty Wstawianie, a następnie wybieramy pierwszą ikonkę wykresu z grupy Kolumnowy 2D (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – polecenie wykresu kolumnowy 2D

Otrzymamy automatycznie stworzone wykres przedstawiony na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – automatycznie wstawiony wykres kolumnowy

Teraz zajmiemy się edycją tego wykresu. Musimy zmienić jego tytuł, aby było jasne, czego dotyczy. Klikamy dwukrotnie na pole z Tytułem wykresu i wpisujemy nowy tytuł (Podsumowania Sprzedaży i Premii dla zespołów). Następnie możemy dopracować nasze kolumny na wykresie. Zaznaczamy taką kolumnę na wykresie, następnie za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+1, otwieramy okno Formatowania serii danych. Załóżmy, że chcemy aby Kolumny Sprzedaży stykała się z kolumną Premii. W tym celu w oknie Formatowania serii danych pasek Nakładania serii ustawiamy na 0% (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – ustawienie Nakładania serii

Następnie możemy ustawić Szerokość odstępu, aby poszerzyć nasze kolumny. W naszym przykładzie ustawimy szerokość odstępu na 94% (rys. nr 8).Rys. nr 8 – ustawienie Szerokości odstępuNastępnie możemy ustawić Szerokość odstępu, aby poszerzyć nasze kolumny. W naszym przykładzie ustawimy szerokość odstępu na 94% (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – ustawienie Szerokości odstępu

Po powyższych zmianach otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 9.

Rys. nr 9 – wykres Podsumowania Sprzedaży i Premii dla zespołów

Podsumowując, jeśli mamy zrobić wykres podsumowania Sprzedaży i Premii jako całość dla poszczególnych grup, to wystarczy stworzyć tabelę pomocniczą z sumą tych danych, uzyskanych przy użyciu funkcji SUMA.JEŻELI.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 53 — Matura z informatyki 2018 — Zestawienie łączne po miesiącach zad 5.3

W dzisiejszym poście kontynuujemy rozwiązywanie zadań z Matury z informatyki 2018, zajmiemy się rozwiązaniem zadania nr 5.3 w Power Query. Treść zadania została przedstawiona na rys. nr 1.

rys. nr 1 - treść zadania 5.3 z informatyki z Matury 2018
rys. nr 1 — treść zadania 5.3 z informatyki z Matury 2018

Zadanie polega na stworzeniu zostawienia wpływów wody do zbiornika retencyjnego w kolejnych miesiącach roku 2008. Zaczynamy od włączenia sobie okna Zapytania i połączenia, aby mieć dostęp do wcześniej wczytanych danych (które załadowaliśmy sobie do rozwiązania poprzednich zadań). Rys. nr 2.

rys. nr 2 - polecenie Zapytania i połączenia
rys. nr 2 — polecenie Zapytania i połączenia

Klikamy na nazwę zapytania Woda, gdzie mamy wczytane dane z pliku tekstowego zawierającego ilości dopływającej wody do zbiornika retencyjnego. Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi, przedstawionymi na rys. nr 3.

rys. nr 3 - edytor zapytań z wczytanymi danymi
rys. nr 3 — edytor zapytań z wczytanymi danymi

Po raz kolejny będziemy się odwoływać do danych z tego zapytania, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania Woda a następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Odwołanie (rys. nr 4).

rys. nr 4 - ścieżka dostępu do polecenia Odwołanie
rys. nr 4 — ścieżka dostępu do polecenia Odwołanie

Będziemy pracować na zapytaniu woda(2). Interesuje nas konkretny rok (2008) i podział na miesiące. W pierwszej kolejności wyciągniemy numer miesiąca z daty, czyli rozwijamy polecenie Data (punkt 2 na rys. nr 5) z karty Dodaj kolumnę (punkt 1), następnie rozwijamy polecenie Miesiąc (punkt 3) i wybieramy polecenie Miesiąc (punkt 4).

rys. nr 5 - ścieżka dostępu do polecenia Miesiąc
rys. nr 5 — ścieżka dostępu do polecenia Miesiąc

Otrzymamy dane z nową kolumną zawierającą numer miesiąca w roku przedstawione na rys. nr 6.

rys. nr 6 - Tabela z nową kolumną z numerem miesiąca
rys. nr 6 — Tabela z nową kolumną z numerem miesiąca

W kolejnym etapie interesuje nas rok – potrzebujemy danych tylko z roku 2008. W tym celu rozwijamy polecenie Data (punkt 2 na rys. nr 7) z karty Przekształć (punkt 1), a następnie rozwijamy polecenie Rok (punkt 3) i wybieramy polecenie Rok (punkt 4).

rys. nr 7 - ścieżka dostępu do polecenia Rok
rys. nr 7 — ścieżka dostępu do polecenia Rok

Otrzymamy przekształcone dane w kolumnie Data przedstawione na rys. nr 8.

rys. nr 8 - Dane z przekształconą kolumną Data
rys. nr 8 — Dane z przekształconą kolumną Data

Na tym etapie możemy przefiltrować dane w kolumnie Data. Klikamy ikonkę z trójkącikiem przy nazwie kolumny Data, a następnie zaznaczamy checkbox przy roku 2008. Tak ustawiony parametr filtru zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 - filtrowanie danych w kolumnie Data
rys. nr 9 — filtrowanie danych w kolumnie Data

Otrzymamy dane zawierające tylko rok 2008. Możemy ponadto zmienić kolejność kolumn, czyli przeciągnąć nową kolumnę o nazwie Miesiąc w miejsce za kolumną Data. Otrzymamy uporządkowane dane przedstawione na rys. nr 10.

rys. nr 10 - uporządkowane dane
rys. nr 10 — uporządkowane dane

Ponadto zmieniamy nazwę kolumny Data na Rok. Kolejny etap będzie polegał na pogrupowaniu danych miesiącami. Dodatkowo potrzebujemy wiersza z podsumowaniem, co w Power Query jest trudniejsze niż standardowo w Excelu. Aby ułatwić sobie zadanie zduplikujemy to, co do tej pory zrobiliśmy, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania woda(2) i z podręcznego menu wybieramy polecenie Duplikuj (rys. nr 11).

rys. nr 11 - polecenie Duplikuj
rys. nr 11 — polecenie Duplikuj

Otrzymamy kolejne zapytanie o nazwie woda(3). W zapytaniu woda (2) zrobimy grupowanie po kolumnach Rok i Miesiąc. W tym celu zaznaczamy kolumny Rok i Miesiąc przytrzymując klawisz Ctrl, następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 12).

rys. nr 12 - ścieżka dostępu do polecenia Grupowanie według
rys. nr 12 — ścieżka dostępu do polecenia Grupowanie według

Otworzy nam się okno grupowania według, gdzie dzięki temu że zaznaczyliśmy dwie kolumny mamy od razu grupowanie zaawansowane. W polu Operacja wybieramy polecenie Suma, w polu Kolumna wybieramy Woda m3, natomiast w polu Nazwa nowej kolumny wpisujemy Przypływy. Tak ustawione parametry grupowania zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 13).

rys. nr 13 - parametry Grupowania danych
rys. nr 13 — parametry Grupowania danych

Otrzymamy pogrupowane (zsumowane) dane według miesięcy przedstawione na rys. nr 14. Tabela zawiera w kolumnie Przypływy ilość wody jaka wpływa do zbiornika retencyjnego w poszczególnych miesiącach roku 2008.

rys. nr 14 - Pogrupowane dane w kolumnie Przypływy
rys. nr 14 — Pogrupowane dane w kolumnie Przypływy

Analogiczne działanie wykonamy w zapytaniu woda(3), ale tutaj zrobimy podsumowanie po całym roku. Zaznaczamy tylko kolumnę Rok, następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 12).

Otworzy nam się okno Grupowania według z typem grupowania podstawowym. W polu Operacja wybieramy Sumę, w polu Kolumna wybieramy kolumnę Woda m3, natomiast w polu Nazwa Nowej kolumny wpisujemy Przypływy. Tak ustawione parametry grupowania zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 15).

rys. nr 15 - parametry Grupowania według
rys. nr 15 — parametry Grupowania według

W zapytaniu woda(3) otrzymamy podsumowane dane po cały roku 2008 przedstawione na rys. nr 16.

rys. nr 16 - dane pogrupowane według roku (zsumowane)
rys. nr 16 — dane pogrupowane według roku (zsumowane)

Teraz możemy sobie dołączyć zapytania, w tym celu wybieramy polecenie Dołącz zapytania z karty Narzędzia główne (rys. nr 17).

rys. nr 17 - ścieżka dostępu do polecenia Dołącz zapytania
rys. nr 17 — ścieżka dostępu do polecenia Dołącz zapytania

Do zapytania z podsumowaniem po roku i miesiącach (woda(2)) dołączamy zapytanie z podsumowaniem po roku (woda(3)). Otworzy nam się okno Dołączanie, gdzie w polu Tabela do dołączenia wybieramy zapytanie woda(3). Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 18).

rys. nr 18 - okno dołączania zapytań
rys. nr 18 — okno dołączania zapytań

Dzięki temu, że w obu zapytaniach nazwaliśmy tak samo kolumnę z podsumowaniem (Przypływy) to Power Query automatycznie połączył te kolumny w jedną. Otrzymamy połączone zapytania przedstawione na rys. nr 19.

rys. nr 19 - połączone dane z dwóch zapytań
rys. nr 19 — połączone dane z dwóch zapytań

W kolumnie Miesiąc dla podsumowania po roku otrzymaliśmy wartość null, ponieważ tej kolumny nie było w naszym podsumowaniu w zapytaniu woda (3).

Dobrze byłoby zamiast wartości null wpisać np. wartość tekstową suma. W Power Query pojawia się problem, ponieważ dane w kolumnie Miesiąc zostały określone jako typ liczbowy i kiedy podejmiemy próbę wpisania tekstu to Power Query będzie zgłaszał sprzeciw. W cely wyjaśnienia problemu wybieramy polecenie  Zamienianie wartości  z karty Narzędzia główne (rys. nr 20).

rys. nr 20 - ścieżka dostępu do polecenia Zamienianie wartości
rys. nr 20 — ścieżka dostępu do polecenia Zamienianie wartości

Otworzy nam się okno Zamieniania wartości, gdzie w polu Wartość do znalezienia wpisujemy null, natomiast w polu Zamień na wpisujemy Suma. Jeśli spróbujemy zatwierdzić tę zmianę przyciskiem OK, Power Query zaprotestuje, co widać na rys. nr 21.

rys. nr 21 - parametry zamieniania wartości
rys. nr 21 — parametry zamieniania wartości

Musimy anulować okno Zamieniania wartości. Poradzić sobie tutaj możemy zmieniając typ danych w kolumnie Miesiąc, czyli klikamy na ikonkę 123 przy nazwie kolumny Miesiąc i wybieramy typ danych Tekst (rys. nr 22).

rys. nr 22 - zmiana typu danych na tekst
rys. nr 22 — zmiana typu danych na tekst

Po takiej zmianie po raz kolejny wybieramy polecenie  Zamienianie wartości  z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 20). Otworzy nam się okno Zamieniania wartości, gdzie już bez problemu możemy wpisać parametry jak na rys. nr 21 i zatwierdzić je przyciskiem OK. Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 23.

rys. nr 23 - zamienione wartości w danych
rys. nr 23 — zamienione wartości w danych

Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela, w tym celu wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 24).

rys. nr 24 - polecenie Zamknij i załaduj do
rys. nr 24 — polecenie Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych w Excelu. Ponieważ mamy dwa zapytania nie możemy ich od razu wstawić do Istniejącego arkusza, dlatego wybieramy opcję Utwórz tylko połączenie i zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK (rys. nr 25).

rys. nr 25 - okno Importowania danych
rys. nr 25 — okno Importowania danych

W panelu bocznym Zapytania i połączenia mamy wszystkie zapytania wczytane jako połączenie. Aby wiedzieć, które zapytanie jest tym właściwym klikamy na zapytanie woda (2) i przechodzimy do edytora zapytań Power Query, gdzie zmieniamy jego nazwę w polu Nazwa na Woda 5_3. Następnie kolejny raz musimy załadować dane do Excela za pomocą polecenia Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne. Zapytanie załaduje się jako połączenie. Na tym etapie z okienka Zapytań i połączeń możemy załadować to konkretne zapytanie klikając na mnie prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać polecenie Załaduj do (rys. nr 26).

rys. nr 26 - polecenie Załaduj do
rys. nr 26 — polecenie Załaduj do

Otworzy nam się po raz kolejny okno Importowania danych, gdzie tym razem możemy wybrać sposób wyświetlania danych w skoroszycie jako Tabela oraz wskazać konkretną komórkę w istniejącym arkuszu. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 27).

rys. nr 27 - okno Importowania danych
rys. nr 27 — okno Importowania danych

Otrzymamy dane wczytane do Excela przedstawione na rys. nr 28. 

rys. nr 28 - Dane wczytane do Excela
rys. nr 28 — Dane wczytane do Excela

Dla lepszej prezentacji danych możemy zmienić formatowanie w kolumnie Przypływy. Korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1 otwieramy okno Formatowania komórek. Przechodzimy na Kategorię Liczbowe, a następnie ustawiamy 0 miejsc po przecinku i zaznaczamy checkbox przy opcji Użyj separatora. Tak ustawione parametry formatowania zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 29).

rys. nr 29 - Formatowanie komórek
rys. nr 29 — Formatowanie komórek

Kolejnym etapem zadania jest stworzenie wykresu przypływów wody do zbiornika retencyjnego. Zaznaczamy dane z kolumny Przypływy, ale bez komórki podsumowującej dla całego roku a następnie wybieramy wykres kolumnowy z karty Wstawianie (rys. nr 30).

rys. nr 30 - ścieżka dostępu do polecenia wykres kolumnowy
rys. nr 30 — ścieżka dostępu do polecenia wykres kolumnowy

Pierwszą rzeczą jaką poprawimy na standardowym wykresie, będzie pogrubienie kolumn. Zaznaczamy serie na wykresie, a następnie korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1, otworzymy panel Formatowania serii danych, gdzie możemy zmienić szerokość odstępu między seriami (rys. nr 31).

rys. nr 31 - Formatowanie serii danych
rys. nr 31 — Formatowanie serii danych

W kolejnym etapie musimy zmienić tytuł wykresu, czyli klikamy dwukrotnie na napis Tytuł wykresu i zmieniamy jego nazwę na Przypkywy Wirki w roku 2008 [m3]. Aby w Excelu uzyskać indeks górny musimy napisać normalną 3, następnie ją zaznaczyć i korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1, otworzyć okno Czcionki, gdzie zaznaczmy check box przy opcji Indeks górny (rys. nr 32).

rys. nr 32 - indeks górny w oknie czcionka
rys. nr 32 — indeks górny w oknie czcionka

Ponadto potrzebujemy na wykresie zamieścić informacje przy osiach (co przedstawiają dane osie). Od Excela 2013 klikamy na ikonę + w rogu wykresu i zaznaczamy checkbox przy opcji Tytuły osi (rys. nr 33).

rys. nr 33 - Elementy wykresu (tytuły osi)
rys. nr 33 — Elementy wykresu (tytuły osi)

Tytuły osi wstawiają się jako domyślne, czyli musimy je sami odpowiednio zmienić. Klikamy dwukrotnie na tytuł osi i wpisujemy dla osi pionowej Woda m3, natomiast dla osi poziomej Nr miesiąca. Otrzymamy poprawny wykres przedstawiony na rys. nr 34

rys. nr 34 - poprawiony wykres Przypływów do zbiornika retencyjnego
rys. nr 34 — poprawiony wykres Przypływów do zbiornika retencyjnego

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Matura z informatyki 2018 — Zestawienie łączne po miesiącu zad 5.3 — porada #366

Kontynuujemy rozwiązywanie zadań z matury 2018 z informatyki dotyczącej zbiornika retencyjnego i przepływów na rzece Wirka. W dzisiejszym poście omówimy rozwiązanie zadania nr 5.3 (rys. nr 1)

rys. nr 1 — Treść zadania z matury 2018

Naszym zadaniem jest stworzenie zestawienia przepływów miesiąc po miesiącu w roku 2008 a następnie wykresu kolumnowego na podstawie tego zostawienia. Zakładamy, że już pobraliśmy sobie dane do tego zadania i stworzyliśmy z nich tabelę. Na ich podstawie musimy stworzyć sobie tabelę przestawną, bo za jej pomocą najłatwiej jest zrobić podsumowanie.

Zaznaczamy pojedynczą komórkę w tabeli z danymi, a następnie z karty Wstawianie wybieramy polecenie Tabela przestawna (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Tabela przestawna

W oknie Tworzenie tabeli przestawnej wybieramy komórkę w której chcemy wstawić tabelę przestawną i zaznaczamy, że chcemy ją wstawić w istniejącym arkuszu. Następnie przeciągamy pole Data do obszaru etykiet wierszy. Excel sam domyślnie nie grupuje nam danych, więc klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolną datę w tabeli przestawnej i wybieramy polecenie Grupuj (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Grupuj

Otworzy nam się okno Grupowanie. Chcemy pogrupować nasze dane po miesiącach i po datach, zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Okno Grupowanie

Otrzymaliśmy układ tabelaryczny, gdzie Excel po grupowaniu stworzył 3 rodzaje dat (rys. nr 5)

rys. nr 5 — pola tabeli przestawnej

My nie potrzebujemy zwykłej daty, czyli dni więc musimy odznaczyć checkbox zaznaczony strzałką na rysunku powyżej. Otrzymamy daty przedstawione na rysunku nr 6.

rys. nr 6 — Pogrupowane daty

Nas interesuje jeden konkretny rok (2008), więc musimy przefiltrować nasze dane. Rozwijamy menu przy Lata (Data) i odznaczamy wszystkie lata a następnie zaznaczamy tylko 2008 i zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7)

rys. nr 7 — Filtrowanie daty

W karcie Projektowanie wybieramy polecenie Układ raportu, a następnie Pokaż w formie kompaktowej

rys. nr 8 — Układ raportu

Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 9.

rys. nr 9 — Tabela przestawna dla roku 2008

Teraz kiedy mamy pogrupowane dane i przefiltrowane, aby otrzymać tylko rok 2008, możemy Pole Woda m3 przeciągnąć do obszaru podsumowań wartości. Otrzymamy dane pogrupowane miesiącami w roku 2008 z zsumowanymi przepływami w danych miesiącach. Nie chcemy mieć podanych sum wartości końcowych i częściowych więc w karcie Projektowanie w Sumach częściowych wybieramy polecenie Nie pokazuj sum częściowych i w Sumach końcowych opcję Wyłącz dla wierszy i kolumn (rys. nr 10). 

rys. nr 10 — Tabela przestawna z podsumowanymi wartościami przepływów

Mamy podsumowane dane więc możemy się zając tworzeniem wykresu. Zanim jednak to nastąpi powinniśmy zmienić sobie formatowanie liczb, klikamy na dowolną komórkę z liczbą prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Format liczby. Zmieniamy Formatowanie na liczbowe, ustawiamy zero miejsc po przecinku i zaznaczamy opcję Używaj separatora (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Formatowanie liczbowe

Jeśli mamy dane w tabeli przestawnej, to wystarczy zaznaczyć dowolną komórkę i wybrać polecenie wykres kolumnowy (punkt 2 na rysunku nr 12) z karty Wstawianie i Excel sam pobierze wszystkie wartości z naszej tabeli i stworzy wykres.

rys. nr 12 — Wstawianie wykresu

Excel automatycznie wstawił legendę do wykresu, ale mamy tylko jeden rodzaj danych więc legenda nie jest potrzebna (rys. nr 13). Z tego wykresu należy usunąć legendę.

rys. nr 13 — Wykres z legendą

Możemy zaznaczyć na wykresie serię i nacisnąć skrót klawiszowy Ctrl+1, uruchomi nam się panel boczny Formatowanie serii danych. W opcjach serii zmniejszamy szerokość odstępu między seriami, aby nasze kolumny były szersze i bardziej wyraźne (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Szerokość odstępu między seriami

Nie chcemy mieć dodatkowych przycisków na wykresie, które służą do filtrowania naszych danych. Na dowolny z nich klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy z podręcznego menu opcję Ukryj wszystkie przyciski pól na wykresie (rys. nr 15)

rys. nr 15 — Ukryj wszystkie przyciski pól na wykresie

Kolejnym krokiem jest zmiana tytułu wykresu na np. Przepływy rzeki Wirki w roku 2008 [m3], ponieważ zadanie zakładało jasną i przejrzystą prezentację danych na wykresie. Aby w Excelu w tytule wykresu zmienić m3 na metry sześcienne (indeks górny), zaznaczamy cyfrę 3 i wciskamy skrót klawiszowy Ctrl+1. Otworzy nam się okno Czcionka, gdzie zaznaczamy opcję indeks górny, zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 16).

rys. nr 16 — Indeks górny

Musimy jeszcze zmienić opis osi. Od Excela 2013 wystarczy kliknąć znak plus w prawym górnym roku wykresu. Rozwija się podręczne menu, gdzie możemy wybrać tytuły osi i rodzaj osi jaka nas interesuje – my chcemy opisać tylko oś główną pionową (rys. nr 17)

rys. nr 17 — Tytuł głównej pionowej osi

Kolejnym krokiem jest zmiana nazwy osi na Woda m3, analogicznie jak w tytule wykresu. Otrzymaliśmy podsumowane dane i wykres wykonany na ich podstawie (rys. nr 18).

rys. nr 18 — zakończony wykres

Pozostają tylko drobne poprawki upiększające. Można założyć, że zdałbym maturę na 5 🙂


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Grafika pokazująca postęp pracy — Porada #309

W tym poście nauczymy się jak stworzyć grafikę pokazującą postęp pracy, czyli taką która będzie się zmieniać w zależności od procentowego postępu pracy. Są na to różne sposoby. Pierwszym etapem jest wybranie jakiegoś kształtu, na którym pokażemy ten postęp. Aby wybrać symbol wybieramy polecenie Symbol z zakładki Wstawianie (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Wstawianie symbolu

Pojawi nam się okno Symbol, wybieramy serduszko z okazji niedawnych walentynek. Znajdziemy je w Czcionce Webdings, następnie zatwierdzamy wybór klikając przycisk Wstaw (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Okno Symbol

Kolejnym krokiem jest skopiowanie komórki, w której wstawiliśmy serduszko i korzystając z prawego przycisku myszy, z podręcznego menu wybieramy polecenie Wklej specjalnie, a następnie z Innych opcji wklejania wybieramy Obraz połączony (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wklejanie Obrazu połączonego

Możemy wtedy powiększyć nasz symbol. Musimy zmienić wypełnienie na np. kolor szary, żebyśmy widzieli, że mamy również tło (w zakładce Narzędzia główne – rys. nr 4)

rys. nr 4 — Zmiana koloru wypełnienia

Problematyczne jest wyrównywanie symboli wstawionych w Excelu. Możemy to zrobić za pomocą polecenia Przytnij w zakładce Formatowanie (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Polecenie przytnij

Otrzymujemy przycięty obraz tak, aby z każdej strony pozostawało mało miejsca. W zakładce Formatowanie mamy interesującą nas opcję – Ustaw kolor przezroczysty (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Polecenie
Ustaw kolor przezroczysty 

Klikamy na czarny obszar serduszka i w efekcie otrzymujemy puste tło. Drugim etapem jest wykonanie wykresu. Zaznaczamy naszą wartość procentową, a następnie z zakładki Wstawianie wybieramy Wykres i wstawiamy zwykły wykres kolumnowy (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Wstawianie wykresu kolumnowego

W otrzymanym wykresie musimy zmienić parametry osi y. Zaznaczmy ją a następnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl+1, otworzy nam się panel boczny Formatowanie osi. Ustawiamy minimum 0, a maksimum 1, aby Excel wiedział że te wartości mają być na stałe, żeby nie zostały zmienione (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Formatowanie osi

Kolejnym etapem formatowania wykresu jest zwiększenie szerokości naszej kolumny. Klikamy na Serię (prostokąt wykresu) następnie używając skrótu klawiszowego Ctrl+1, otwieramy okno Formatowania serii danych. Ustawiamy Szerokość odstępu na wartość 0 (rys. nr 9). Ponadto usuwamy tytuł wykresu.

rys. nr 9 — Formatowanie serii danych

Nie potrzebujemy linii na obszarze kreślenia, czyli klikamy na obszar kreślenia i z zakładki Formatowanie wybieramy polecenie Wypełnienie kształtu i wybieramy Brak wypełnienia lub zmieniamy kolor wypełnienia na biały (rys. nr 10). Usuwamy również oś.

rys. nr 10 — Ustawienie koloru wypełnienia

Ustawiamy jak największy obszar kreślenia, aby zajmował jak największą powierzchnię wykresu. Dopasowujemy wielkość naszego wykresu do wcześniej przygotowanego serduszka. Nakładamy wykres na serduszko i w następnej kolejności musimy zmienić w zakładce Formatowanie kolejność, czyli opcja Przesuń do przodu sprawi, że na wierzchu będzie nasze serduszko (rys. nr 11). 

rys. nr 11 — Opcja Przesuń do przodu

Kolejnym etapem jest dopasowanie wielkości serduszka, aby przy danych 100% było całe zamalowane, a przy wartości 0, było puste.

Podsumowując w zależności od wartości procentowej wypełnia się wykres z tyłu, a my widzimy wypełniający się kształt na przodzie.

Ostatnim etapem jest zaznaczenie tych dwóch elementów i zgrupowanie ich razem, co może być trudne. W karcie Narzędzia główne, wybieramy opcję Znajdź i zaznacz, a następnie Okienko zaznaczenia (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Okienko zaznaczenia

Otworzy nam się panel boczny Zaznaczenie, w którym przytrzymując przycisk Ctrl klikamy na Obraz 2 i Wykres 3. Zaznaczymy w ten sposób wykres i nasze serduszko (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Panel boczny Zaznaczenie

Następnie w zakładce Formatowanie wybieramy polecenie Grupuj (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Polecenie Grupuj

Dzięki tej czynności nie będzie już problemu z przesuwaniem naszego wykresu, będzie się przesuwała całość (wykres i obraz serduszka). Gdybyśmy chcieli, aby na wykresie wyświetlała się wartość procentowa musimy wstawić Pole tekstowe (w zakładce Wstawianie polecenie Tekst, a następnie Pole tekstowe). Ustawiamy wielkość czcionki w polu tekstowym i przyrównujemy to pole do wartości w komórce C2 (=$C$2), czyli aby wyświetlała nam się wartość z tej komórki. Analogicznie można takie wykresy robić na dowolnych obrazkach (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Przykładowe zastosowanie wykresów

Ważne jest, aby pamiętać o stworzeniu tła w tych obrazkach, bo jeśli zmienimy kolor wypełnienia na biały, to nie widzimy konturu naszego obrazka w miejscu powyżej aktualnego poziomu pracy zaznaczonego na jakiś kolor. Możemy to natomiast łatwo zrobić w Power Point. Zaczynamy od wstawienia pola tekstowego, czyli z zakładki Wstawianie wybieramy polecenie Pole tekstowe, ustawiamy wielkość czcionki i w to pole tekstowe wstawiamy symbol (zakładka Wstawianie, a następnie Symbol – kształt kobiety). Kolejnym krokiem jest wstawienie kształtu – prostokąta, który będzie swoją powierzchnią obejmował kształt kobiety (zakładka Wstawianie, potem Kształty).

Następnie z zakładki Narzędzia główne wybieramy polecenie Zaznacz, a potem Okienko zaznaczenia. Przytrzymujemy klawisz Ctrl i zaznaczamy Prostokąt 7 i Pole tekstowe 6. W programie Power Point jest dodatkowa opcja, której nie ma w Excelu, mianowicie scalanie elementów. Z zakładki Formatowanie wybieramy polecenie Scal kształty, a następnie Połącz lub Odejmij (rys. nr 16)

rys. nr 16 — Polecenie Odejmij lub Połącz w Power Point

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama