Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Power Query 54 — Matura z informatyki 2018 — Cykl pracy zbiornika zad 5.4

W dzisiejszym poście będziemy kontynuować rozwiązywanie zadań z Matury z informatyki 2018. Dziś rozwiążemy zadanie nr 5.4 w Power Query. Rozwiązanie tego zadania pomogł mi znaleźć Bill Szysz. Był on w stanie rozwiązać całe zadanie w jednym zapytaniu, lecz okazało się to bardzo skomplikowane. W jego rozwiązaniu część zadania wykonano w Power Query a wyciągnięcie samych wyników nastąpiło w Excelu. Nam zależy aby całe zadanie rozwiązać w Power Query. Rozbijemy zadanie na kilka zapytań, aby łatwiej znaleźć rozwiązanie.

Zadanie nr 5.4 opiera się o cykl pracy zbiornika retencyjnego. W pierwszym kroku zaczytamy dane z tabeli w Excelu. Wybieramy polecenie Z tabeli/ zakresu z karty Dane (rys. nr 1). 

rys. nr 1 - polecenie Z tabeli/zakresu
rys. nr 1 — polecenie Z tabeli/zakresu

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi z tabeli przedstawiony na rys. nr 2.

rys. nr 2 - Edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi
rys. nr 2 — Edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi

Dane te musimy odpowiednio przekształcić. W pierwszym kroku musimy zmienić typ danych, możemy to zrobić usuwając słowo time z formuły w pasku formuły (zaznaczone na niebiesko na rys. nr 3). Power Query automatycznie wybrał typ danych data i czas, a nam czas nie jest potrzebny, interesuje nas tylko data.

rys. nr 3 - Zmiana w formule - usunięcie czasu z daty
rys. nr 3 — Zmiana w formule — usunięcie czasu z daty

Otrzymamy dane ze zmienionym typem danych w kolumnie Data przedstawione na rys. nr 4.

rys. nr 4 - zmieniony typ danych w kolumnie Data
rys. nr 4 — zmieniony typ danych w kolumnie Data

Nas interesuje tylko kolumna Woda m3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tytuł kolumny Woda m3 i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 5).

rys. nr 5 - polecenie Usuń inne kolumny
rys. nr 5 — polecenie Usuń inne kolumny

Jeśli skorzystamy z powyższego polecenia Power Query użyje funkcji Table.SelectColumn, która zwraca nam tabelę. Nasze zapytanie nazywa się tDane6, zmienimy jego nazwę w Ustawieniach zapytania na tWoda (rys. nr 6).

rys. nr 6 - zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania
rys. nr 6 — zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania

Ikonka przy nazwie zapytania oznaczona strzałką na rys. nr 7 wskazuje nam, że nasze dane mają formę tabeli.

rys. nr 7 - dane w formie tabeli
rys. nr 7 — dane w formie tabeli

My nie potrzebujemy tabeli, więc musimy zmienić użytą formułę, czyli zamiast funkcji Table.SelectColumns powinniśmy użyć funkcji Table.Column. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=Table.Column (#"Zmieniono typ", "Woda m3")

Otrzymamy dane w postaci listy przedstawione na rys. nr 8.

rys. nr 8 - dane w postaci listy
rys. nr 8 — dane w postaci listy

Aby mieć pewność, że ta lista się zmieni, tzn. nie zmieni się kolejność elementów musimy dołożyć dodatkową funkcję o nazwie List.Buffer. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=List.Buffer(Table.Column (#"Zmieniono typ", "Woda m3"))

Funkcja List.Buffer sprawia, że nasza lista nie ulegnie zmianie, tzn. że w tej liście mamy ilość wody wpływającej do zbiornika każdego kolejnego dnia i kolejność wpływów wody nie może ulec zmianie. Aby mieć jasne informacje, że dany krok odpowiada za przekształcenie danych z tabeli w listę, zmieniamy sobie nazwę kroku Usunięto inne kolumny na LWoda w Ustawieniach zapytania za pomocą klawisza F2 (rys. nr 9).

rys. nr 9 - zmiana nazwy kroku
rys. nr 9 — zmiana nazwy kroku

Zmieniamy nazwę kroku, ponieważ w późniejszym etapie będziemy się do niego odwoływać.

Kolejnym krokiem jest policzenie ilości wierszy w danych. Ze względu na to iż zmieniliśmy typ danych (nasze dane już nie są tabelą), nie możemy korzystać z operacji przekształcania danych na karcie Przekształć. Musimy dodać kolejny krok za pomocą ikonki fx przy pasku formuły, ponadto ten krok musimy napisać samodzielnie. Skorzystamy tutaj z funkcji Table.RowCount, pamiętając o użyciu odpowiedniej wielkości liter, ponieważ Power Query jest case sensitive. W funkcji tej musimy się odwołać do kroku, w którym mamy jeszcze cała tabelę, czyli u nas do kroku Zmieniono typ. Klikamy na nazwę kroku, przechodzimy do edycji nazwy kroku za pomocą klawisza F2 a następnie kopiujemy jego nazwę za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C. Należy pamiętać, aby przed wklejeniem nazwy kroku wpisać znak hashtag (#) ponieważ w nazwie kroku występuje spacja. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=Table.RowCount (#"Zmieniono typ")

Otrzymamy ilość wierszy w naszych danych przedstawioną na rys. nr 10.

rys. nr 10 - ilość wierszy w danych
rys. nr 10 — ilość wierszy w danych

Ilość wierszy będzie nam potrzebna do następnego, najtrudniejszego kroku, gdzie za pomocą funkcji List.Generate wyznaczymy listę rekordów. Funkcja ta ma 4 argumenty, więcej szczegółów na temat funkcji przedstawia rys. nr 11.

rys. nr 11 - informacje o funkcji List.Generate
rys. nr 11 — informacje o funkcji List.Generate

Pierwszym argumentem są wartości początkowe, czyli wartość z pierwszego wiersza, drugi argument to warunek, przy którym zatrzymujemy generowanie listy, a trzeci to sposób w jaki przekształcimy dane aby otrzymać kolejne wartości. Działanie funkcji wyjaśnimy na prostym przykładzie przedstawionym na rys. nr 12.

rys. nr 12 - przykładowe argumenty funkcji List.Generate
rys. nr 12 — przykładowe argumenty funkcji List.Generate

Zaczynami liczenie od wartości 10, czyli początkową wartością jest liczba 10. Pierwszy warunek jest taki, że wykonujemy obliczenia dopóki ta wartość jest większa od 0, drugi warunek to odjęcie wartości 1 na każdym kroku. Taka formuła funkcji generuje listę wartości od 10 do 1 (rys. nr 13).

rys. nr 13 - wynik działania przykładowej funkcji z rysunku powyżej
rys. nr 13 — wynik działania przykładowej funkcji z rysunku powyżej

W naszym zadaniu będziemy korzystać z dużo bardziej skomplikowanej formuły, ponieważ musimy wygenerować dużo więcej danych, które muszą spełnić określone warunki (rys. nr 14).

rys. nr 14 - zapis funkcji do zadania 5.4
rys. nr 14 — zapis funkcji do zadania 5.4

Pierwsze dwie linijki formuły z rysunku nr 14 to pierwszy argument funkcji, czyli wartości początkowe. Zapis w nawiasach kwadratowych oznacza, że mamy do czynienia z rekordem. Odwołujemy się do poszczególnych kolumn, najpierw do kolumny Data (początkowa data to 31.12.2007), której odpowiada wartość z kolumny Woda m3, czyli wartość 0 dla tej daty. Stan= 500000 to stan wody w zbiorniku na początku obliczeń. W danych do zadania mamy informację, że należy wylać ze zbiornika 2% stanu wody z dnia mierzenia, stąd wartość Wylać=10000. Są to podstawowe kolumny, których potrzebujemy. Druga linijka (wartości _2) to informacje do rozwiązania trzeciego podpunktu zadania 5.4 z matury z informatyki. Wartość i jest wartością pomocniczą, zliczającą w którym aktualnie jesteśmy wierszu. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=List.Generate (()=> [Date=#date(2007,12,31), #Woda m3=0, Stan=500000, Wylać=10000, Stan_2=Stan, Wylać_2=Wylać, I=0]

Musimy zmienić nazwę kroku Niestandardowe 1, w którym obliczaliśmy ilość wierszy, na RowCount (Ustawienia zapytania) – rys. nr 15.

rys. nr 15 - zmiana nazwy kroku
rys. nr 15 — zmiana nazwy kroku

Jest to warunek, że tworzymy listę dopóki nie wygenerujemy wszystkich wartości z kroku RowCount, czyli wszystkich dni. Ma zostać spełniony warunek, że i jest mniejsze od ilości wierszy +1. Jest to nasz drugi argument funkcji. Warunek powinien wyglądać następująco:

each [i] < RowCount+1

Trzeci argument funkcji obejmuje wszystkie obliczenia jakie musimy wykonać w zadaniu. W kolejnym kroku wartość z kolumny Date jest równa wartości z kolumny Date z poprzedniego wiersza powiększona o 1. Korzystamy tutaj z funkcji Date.AddDays, czyli dodajemy dni do wiersza powyżej. Wartość w kolumnie Woda m3 jest równa wartości z kroku LWoda dla określonego wiersza i. Stan wody jest równy stanowi wody z wcześniejszego kroku pomniejszony o ilość wody, którą należało wylać oraz powiększony o ilość dowy jaka włynęła w danym dniu (Woda m3).

Warunek ilości wylewanej wody polega na tym, że jeśli stan zbiornika przekracza 1000000 m³ wody to trzeba wylać tą nadwyżkę (ilość która przekracza 1000000 m³), a następnego dnia rano wylać dodatkowo 2% stanu w momencie pomiaru. W przeciwnej sytuacji, czyli kiedy zbiornik nie jest przepełniony to należy wylać tylko 2% stanu zbiornika z momentu pomiaru. Wartości te mają być zaokrąglone w górę, czyli użyjemy tutaj funkcji Number.RoundUp.

Podobne obliczenia wykonamy dla Stanu_2, gdzie nie wylewamy wody jeśli przekroczymy 1000000 m³ wody w zbiorniku, ale zawsze wylewamy te 2% stanu z czasu pomiaru. Cały drugi warunek powinien wyglądać następująco:

each [

            Date=Date.AddDays ([Date], 1),

            # "Woda m3" = LWoda { [i] },

            Stan = [Stan] – [Wylać] + # "Woda m3",

            Wylać = if Stan > 1000000 then (Stan – 1000000) + Number.RoundUp (0,02* ([Stan] – [Wylać] + # "Woda m3")) else Number.RoundUp (0,02* ([Stan] – [Wylać] + # "Woda m3")),

            Stan_2 = [Stan_2] — [Wylać] + # "Woda m3",

Wylać_2 = Number.RoundUp (0,02* ([Stan_2] – [Wylać_2] + # "Woda m3")),

i = [i] +1

]

Całą formułę przedstawioną na rys. nr 14 zaznaczamy i kopiujemy za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C, a następnie w Power Query dodajemy nowy krok za pomocą ikonki fx i wklejamy skopiowaną formułę do paska formuły za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V. Zatwierdzamy przyciskiem Enter i otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 16.

rys. nr 16 lista rekordów
rys. nr 16 lista rekordów

Otrzymaliśmy listę rekordów, zawierającą informacje o dacie, stanie wody danego dnia, ilości wody jaką musimy wylać itd., przedstawioną na rys. nr 17

rys. nr 17 - każdy rekord zawiera szczegółowe dane
rys. nr 17 — każdy rekord zawiera szczegółowe dane

W kolejnym kroku musimy przekształcić nasze dane z listy na tabelę, skorzystamy tutaj z polecenia Do tabeli z karty Przekształć (rys. nr 18).

rys. nr 18 - konwertowanie listy do tabeli
rys. nr 18 — konwertowanie listy do tabeli

Otworzy nam się okno Do tabeli, gdzie musimy wybrać ogranicznik, jakim mają być oddzielone dane (wybieramy Brak) oraz w polu Sposób obsługi dodatkowych kolumn wybieramy opcję Pokaż jako błędy. Tak ustawione parametry konwertowania danych do tabeli zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 19).

rys. nr 19 - okno Do tabeli - parametry konwertowania
rys. nr 19 — okno Do tabeli — parametry konwertowania

Otrzymamy listę rekordów przekonwertowaną na tabelę co widać na rys. nr 20.

rys. nr 20 - tabela z rekordami
rys. nr 20 — tabela z rekordami

Nasze rekordy dalej wyglądają po rozwinięciu tak samo jak dla listy ale tym razem zapisane są w formie tabeli. Dzięki zmianie typu danych na tabelę możemy rozwinąć te dane. Klikamy na ikonkę ze strzałkami obok nazwy kolumny Column1, zaznaczamy wszystkie kolumny (oprócz kolumny i, która była tylko kolumną pomocniczą) i odznaczamy opcję Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu, następnie zatwierdzamy rozwijanie danych przyciskiem OK (rys. nr 21).

rys. nr 21 - rozwijanie rekordów tabeli
rys. nr 21 — rozwijanie rekordów tabeli

Otrzymamy rozwinięte dane w postaci tabeli przedstawione na rys. nr 22.

rys. nr 22 - rozwinięte dane w tabeli
rys. nr 22 — rozwinięte dane w tabeli

Kolumny Stan i Wylać są nam potrzebne do rozwiązania podpunktu a i b z zadania a kolumny Stan_2 i Wylać_2 do rozwiązania podpunktu c. Ostatnim etapem pracy nad danymi w Power Query jest dopasowanie typu danych. Kolumna Date powinna być typu Data, a pozostałe kolumny typu Liczba całkowita (rys. nr 23).

rys. nr 23 - zmiana typu danych w poszczególnych kolumnach
rys. nr 23 — zmiana typu danych w poszczególnych kolumnach

Dla każdej części zadania zrobimy sobie osobne zapytanie, bo uda nam się wykorzystać proste polecenia ze wstążki. Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela, korzystając z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 24).

rys. nr 24 - polecenie Zamknij i załaduj do
rys. nr 24 — polecenie Zamknij i załaduj do

W Excelu otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela oraz wskazujemy miejsce wstawienia danych – konkretna komórka w istniejącym arkuszu. Tak ustawione parametry wstawienia danych zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 25).

rys. nr 25 - okno Importowania danych
rys. nr 25 — okno Importowania danych

Otrzymamy dane zaczytane do Excela przedstawione na rys. nr 26.

rys. nr 26 - dane zaczytane do Excela
rys. nr 26 — dane zaczytane do Excela

Mamy do rozwiązania trzy części zadania przedstawione na rys. nr 27. Pierwszy podpunkt zadania polega na wyznaczeniu dnia, w którym pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu.

rys. nr 27 - treść zadań do wykonania
rys. nr 27 — treść zadań do wykonania

Aby uzyskać rozwiązanie w Power Query klikamy dwukrotnie na zapytanie tWoda w zakładce Zapytania i połączenia, aby przejść do Edytora zapytań Power Query. Otworzy nam się Edytor zapytań z naszymi danymi, gdzie klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę zapytania tWoda i z podręcznego menu wybieramy polecenie Odwołanie (rys. nr 28).

rys. nr 28 - polecenie Odwołanie
rys. nr 28 — polecenie Odwołanie

Powstanie zapytanie tWoda (2), któremu zmieniamy nazwę na OdpA w Ustawieniach zapytania. Nasze zadanie polega na znalezieniu daty, kiedy w zbiorniku było powyżej 1000000 m3 wody, czyli wystarczy nałożyć filtr po kolumnie Stan. Rozwijamy menu klikając na ikonkę z trójkątem przy nazwie kolumny i rozwijamy polecenie Filtry liczb, następnie wybieramy polecenie Większe niż (rys. nr 29).

rys. nr 29 - ścieżka dostępu do polecenia Większe niż
rys. nr 29 — ścieżka dostępu do polecenia Większe niż

Otworzy nam się okienko Filtrowania wierszy, gdzie w polu jest większe niż wpisujemy wartość od której chcemy otrzymać większą wartość (wpisujemy 1000000). Tak ustawiony próg zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 30).

rys. nr 30 - okno Filtrowania wierszy
rys. nr 30 — okno Filtrowania wierszy

Otrzymamy przefiltrowane dane tylko z wierszami, w których stan wody przekraczał 1000000 m3 wody przedstawione na rys. nr 31 .

rys. nr 31 - przefiltrowane dane
rys. nr 31 — przefiltrowane dane

Interesuje nas pierwszy dzień, w którym ilość wody w zbiorniku przekroczyła 1000000 m3. Z naszych danych wynika, że tym dniem jest 18.04.2019 ale musimy pamiętać że pomiar danego dnia odbywa się tuż po północy, więc faktycznie jest to już 19.04.2019. Możemy to rozwiązać klikając prawym przyciskiem myszy na pierwszą komórkę z datą i z podręcznego menu wybrać polecenie Wyszczególnij (rys. nr 32).

rys. nr 32 - polecenie Wyszczególnij w podręcznym menu
rys. nr 32 — polecenie Wyszczególnij w podręcznym menu

Otrzymamy wyszczególnioną datę 18.04.2019. W pasku formuły mamy zapis, że został wyciągnięty wiersz o indeksie 0, ponieważ Power Query zaczyna numerację wierszy od 0, a nie jak Excel od 1 oraz informację z jakiej kolumny została wyciągnięta informacja (rys. nr 33).

rys. nr 33 - wyszczególnione dane
rys. nr 33 — wyszczególnione dane 

Problem polega na tym, że dalej wyświetla się nam 18.04.2019 a wiemy że poprawną odpowiedzią jest 19.04.2019. Aby otrzymać prawidłową odpowiedź w formule możemy dodać jeden dzień. W celu dodania jednego dnia musimy skorzystać z funkcji #duration  a następnie w nawiasie wpisać ilość dni jakie chcemy dodać oraz ilość godzin, minut i sekund (1,0,0,0). Zapis całej formuły powinien wyglądać następująco:

=#"Przefiltrowano wiersze"{0}[Date] + #duration (1,0,0,0)

Po zatwierdzeniu powyższej formuły otrzymamy prawidłową odpowiedź przedstawioną na rys. nr 34.

rys. nr 34 - działanie funkcji #duration
rys. nr 34 — działanie funkcji #duration

Uzyskaliśmy odpowiedź na pierwszą część zadania, którą teraz możemy załadować do Excela korzystając z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 24). Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela oraz wskazujemy gdzie chcemy wstawić dane – konkretna komórka w istniejącym arkuszu. Tak ustawione parametry importowania danych zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 35).

rys. nr 35 - okno Importowania danych do Excela
rys. nr 35 — okno Importowania danych do Excela

Otrzymamy odpowiedź na pierwszą część zadania wstawioną do Excela przedstawioną na rys. nr 36.

rys. nr 36 - rozwiązanie pierwszej części zadania
rys. nr 36 — rozwiązanie pierwszej części zadania

Druga część zadania polega na podaniu liczby dni, kiedy poziom wody w zbiorniku przekraczał 800 000 m3. Po raz kolejny klikamy dwukrotnie na zapytanie tWoda w panelu bocznym Zapytania i połączenia i przechodzimy do Edytora zapytań Power Query. Następnie robimy odwołanie do tego zapytania klikając na jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierając z podręcznego menu polecenie Odwołanie (jak na rys. nr 28). W ustawieniach zapytania zmieniamy jego nazwę na OdpB. Aby uzyskać wyniki stanu wody powyżej 800 000 m3 wystarczy przefiltrować dane. Jak w rozwiązaniu pierwszej części zadania klikamy na ikonkę z trójkątem obok nazwy kolumny Stan, następnie rozwijamy polecenie Filtry liczb i wybieramy polecenie Większe niż (jak na rys. nr 29). Otworzy nam się okno Filtrowania wierszy, gdzie w polu jest większe niż wpisujemy naszą wartość – 800000. Ustawiony próg zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 37).

rys. nr 37 - okno Filtrowania wierszy - parametry filtrowania
rys. nr 37 — okno Filtrowania wierszy — parametry filtrowania

Otrzymamy wszystkie wiersze, dla których stan wody przekraczał 800000 m3 przedstawione na rys. nr 38.

rys. nr 38 - przefiltrowane dane
rys. nr 38 — przefiltrowane dane

Aby otrzymać ilość tych wierszy zaznaczamy kolumnę Data i rozwijamy polecenie Statystyka (punkt 2 na rys. nr 39) z karty Przekształć (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Zlicz wartości (punkt 3).

rys. nr 39 - ścieżka dostępu do polecenia Zlicz wartości
rys. nr 39 — ścieżka dostępu do polecenia Zlicz wartości

Otrzymamy liczbę wierszy, gdzie stan wody przekraczał 800 000m3 przedstawioną na rys. nr 40.

rys. nr 40 - odpowiedź do drugiej części zadania
rys. nr 40 — odpowiedź do drugiej części zadania

Możemy zauważyć że zapytania z odpowiedziami do punktu A i B różnią się ikonkami. OdpA jest datą, a OdpB jest liczbą co widać na rys. nr 41.

rys. nr 41 - typy danych w odpowiedziach do poszczególnych części zadania 5.4
rys. nr 41 — typy danych w odpowiedziach do poszczególnych części zadania 5.4

Uzyskaliśmy odpowiedź na drugą część zadania, którą teraz możemy załadować do Excela korzystając z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 24). Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela oraz wskazujemy gdzie chcemy wstawić dane – konkretna komórka w istniejącym arkuszu. Tak ustawione parametry importowania danych zatwierdzamy przyciskiem OK (jak na rys. nr 35).

Otrzymamy dane wstawione do Excela przedstawione na rys. nr 42.

rys. nr 42 - odpowiedź na drugą część zadania w Excelu
rys. nr 42 — odpowiedź na drugą część zadania w Excelu

Trzecia część zadania polega na podaniu największego stanu wody w zbiorniku, gdyby zrezygnować z wylewania jej nadmiaru po przekroczeniu 1000000m3. W zadaniu tym będziemy korzystać z kolumny Stan_2. Przechodzimy do Edytora zapytań Power Query klikając dwukrotnie na zapytanie tWoda w Excelu. Po raz kolejny robimy odwołanie do tego zapytania klikając na jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierając z podręcznego menu polecenie Odwołanie (jak na rys. nr 28). W ustawieniach zapytania zmieniamy jego nazwę na OdpC. Aby uzyskać rozwiązanie zadania wystarczy znaleźć wartość maksymalną w kolumnie Stan_2. Zaznaczamy kolumnę Stan_2, następnie rozwijamy polecenie Statystyka (punkt 2 na rys. nr 43) z karty Przekształć (punkt 1) i wybieramy polecenie Maksimum (punkt 3).

rys. nr 43 - ścieżka dostępu do polecenia Maksimum
rys. nr 43 — ścieżka dostępu do polecenia Maksimum

Otrzymamy maksymalny stan zbiornika przedstawiony na rys. nr 44.

rys. nr 44 - odpowiedź na trzecią część zadania - maksymalny stan zbiornika
rys. nr 44 — odpowiedź na trzecią część zadania — maksymalny stan zbiornika

Uzyskaliśmy odpowiedź na trzecią część zadania, którą teraz możemy załadować do Excela korzystając z polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 24). Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Tabela oraz wskazujemy gdzie chcemy wstawić dane – konkretna komórka w istniejącym arkuszu. Tak ustawione parametry importowania danych zatwierdzamy przyciskiem OK (jak na rys. nr 35).

Otrzymamy dane wstawione do Excela przedstawione na rys. nr 45.

rys. nr 45 - odpowiedzi na trzy części zadania zaczytane do Excela
rys. nr 45 — odpowiedzi na trzy części zadania zaczytane do Excela

Na tym kończymy rozwiązywanie zadań z matury z informatyki z 2018 roku.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

W dzisiejszym poście zajmiemy się grupowaniem danych z wielu arkuszy. W przykładowych danych mamy imiona i nazwiska osób (klientów), z którymi się spotkaliśmy bądź im coś sprzedaliśmy. Dane te są podzielone na różne arkusze, np. pod względem miesięcy. Dane te chcemy połączyć, podliczyć, np. wyznaczyć ile razy odbyliśmy spotkań z konkretnym klientem lub ile sprzedaliśmy takich samych produktów. Część danych (jeden z arkuszy), na którym będziemy pracować, został przedstawiony na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — przykładowy arkusz z danymi

Naszym zadaniem jest uzyskanie podsumowania przedstawionego na rysunku nr 2 

rys. nr 2 — Nasz cel — pogrupowane dane

Do tych obliczeń chcemy wykorzystać Power Query. Zaczynamy od pustego arkusza, gdzie wybieramy polecenie Nowe zapytanie (punkt nr 2 na rysunku nr 3) z karty Dane, a następnie Z pliku (punkt nr 3) i Ze skoroszytu (punkt nr 4).

rys. nr 3 — Nowe zapytanie ze skoroszytu

Otworzy nam się okno Importowanie pliku, gdzie musimy wybrać lokalizację naszego pliku z danymi (rys. nr 4). Wybieramy plik i zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem Otwórz.

rys. nr 4 — Importowanie danych

Łączymy się z tym plikiem, z którego chcemy pobierać informacje. Otworzy nam się okno Nawigator. W opcjach wyświetlania wybieramy np. Styczeń – zaznaczony na rysunku zieloną strzałką (nie ma to większego znaczenia, bo nasze nowe zapytanie będziemy edytować) nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Edytuj (zaznaczone zielonym prostokątem na rysunku nr 5).

rys. nr 5 — Nawigator

Czekamy aż nasze dane ze stycznia zostaną wczytane do Power Query. Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą z danymi ze stycznia. Dane te zostały przedstawione na rysunku nr 6. Nie interesują nas na tym etapie te dane, a jedynie Zastosowane kroki (oznaczone na rysunku nr 6 zieloną strzałką). Usuwamy kroki Zmieniono typ i Nawigacja, a zostawiamy krok Źródło.

rys. nr 6 — Edytor zapytań

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 7. 

rys. nr 7 — dane

Dzięki temu nie będziemy musieli sami wpisywać skomplikowanej formuły, tylko skorzystamy w wbudowanych funkcjonalności Power Query, czyli będziemy wprowadzać zmiany w istniejącej formule na pasku formuły. W naszych danych mamy podział na Kind, czyli rodzaje danych w pliku. Sheet to arkusze, Table to tabela, natomiast DefinedName to zdefiniowane zakresy danych. Rozwijamy ikonkę ze strzałką w tytule kolumny Kind i w podręcznym menu zaznaczamy tylko Sheet, bo interesują nas tylko arkusze (rys. nr 8). Podane parametry filtru zatwierdzamy klikając przycisk OK.

rys. nr 8 — Filtry

W naszych danych mamy jeszcze niepotrzebny ukryty arkusz, którego nie chcemy widzieć w naszych danych, więc klikamy na ikonkę strzałki w tytule kolumny Hidden i odznaczamy checkbox True (rys. nr 9). Nasz filtr zatwierdzamy klikając przycisk OK.

rys. nr 9 — Filtr

Z kolumny Item interesują nas dane tylko z konkretnych arkuszy : styczeń, luty i marzec. Chcemy odfiltrować dane (arkusze) domyślne, czyli takie które mają w sobie jakąś nazwę, w naszym przykładzie niepotrzebne arkusze mają w nazwie litery PQ. Klikamy na ikonkę ze strzałką w tytule kolumny Item, a następnie wybieramy opcje Filtr tekstu i Nie zawiera (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Nie zawiera

Otworzy nam się okno Filtrowanie wierszy, gdzie wpisujemy w pole Nie zawiera zestaw liter PQ (miejsce zaznaczone strzałka na rysunku nr 11). Musimy tutaj pamiętać, że Power Query jest Case sensitive, czyli zwraca uwagę na wielkość liter. Nasz filtr zatwierdzamy klikając przycisk OK.

rys. nr 11 — Okno filtrowanie wierszy

Otrzymamy interesujące nas dane (arkusze) przedstawione na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — Interesujące nas arkusze

Dane te z poszczególnych arkuszy znajdują się w kolumnie Data pod nazwą Table. Na tym etapie interesuje nas tylko kolumna Data, zawierająca tabelki z danymi. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tytuł tej kolumny i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Usuń inne kolumny

Otrzymamy jedną kolumnę Data, następnie klikamy na ikonkę ze strzałkami w jej nazwie i z podręcznego menu wybieramy polecenie Rozwiń. Nasze parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Rozwiń

Otrzymamy dane bez nagłówków, więc musimy wybrać polecenie Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków z karty Narzędzia główne (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków

W danych mamy 96 wierszy. Nasze dane będą się prezentować następująco (rys. nr 16):

rys. nr 16

W kolejnym etapie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowanie według. Power Query automatycznie wstawi parametry grupowania, czyli Nazwisko i Imię (według czego ma grupować), bo mamy w danych dwie kolumny. W polu Nazwa nowej Kolumny automatycznie zostało wstawione Liczność (nie musimy zmieniać bo chodzi nam o policzenie ilości takich samych danych). W polu operacja wybieramy polecenie Zlicz wiersze. Pole Kolumna pozostaje w naszym przykładzie pusta (jest to pole do innych operacji). Ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Okno grupowanie według

Po przefiltrowaniu danych zostało 75 wierszy. Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Sortuj od Z do A (rys. 19). 

rys. nr 19 — Sortuj od Z do A

Nasze dane posortowane od największej do najmniejszej pokazaliśmy na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Posortowane dane

Następnie z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do (punkt nr 2 na rysunku nr 21).

rys. nr 21 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się w Excelu okno Ładowanie do, gdzie wybieramy sposób przedstawienia danych jako Tabela oraz miejsce załadowania danych – Istniejący arkusz komórka $A$1 (rys. nr 22). Ustawione parametry zatwierdzamy klikając przycisk Załaduj.

rys. nr 22 — Okno Ładowanie do

Otrzymamy dane w Excelu przedstawione na rysunku nr 23.

rys. nr 23 — Dane załadowane do Excela

Jeśli dodamy kolejny miesiąc do danych bazowych, to filtry w Power Query zadziałają prawidłowo i wstawią dodatkowe dane do tabeli w Excelu.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query #22 — Filtrowanie po liście wartości

W dzisiejszym poście nauczymy się jak filtrować dane po liście wartości. Zagadnienie to omówimy no podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W danych mamy podaną tabelę z listą sprzedawców i wartości sprzedaży im przypisaną. W naszym zadaniu chcemy wyciągnąć z tej tabeli listę tylko tych sprzedawców, którzy należą do grupy A (druga tabelka). Możemy to zadanie zrobić w Power Query. Przede wszystkim musimy te tabelki załadować do Power Query. Wybieramy polecenie Z tabeli (punkt nr 2 na rysunku nr 2) z karty Dane.

rys. nr 2 — Z tabeli

Wczytujemy sobie najpierw mniejsza tabelkę, czyli ze sprzedawcami z grupy A. Otworzy nam się okno Edytor zapytań z wczytaną tabelą tGrupa. Chcemy ją mieć tylko w pamięci, więc od razu, za pomocą polecenia Zamknij i załaduj do (punkt nr 2 na rysunku nr 3) z karty Narzędzia główne, przenosimy do Excela.

rys. nr 3 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się w Excelu okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy parametry naszej nowej tabeli – ustawiamy opcję Utwórz tylko połączenie i zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Okno Ładowanie do

Teraz ustawiamy aktywną komórkę w obszarze pierwszej tabelki ze sprzedawcami i jak wyżej korzystając z polecenie Z tabeli z karty Dane, wczytujemy tabelę do Power Query. Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tSprzedaż. Aby móc wyciągnąć tylko tych sprzedawców którzy znajdują się w grupie sprzedawców A musimy scalić nasze dane. Wybieramy polecenie Połącz (punkt nr 2 na rysunku nr 5) z karty Narzędzia główne, a następnie Scal zapytania (punkt nr 3 na rysunku nr 5).

rys. nr 5 — Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalanie. W punkcie nr 1 oznaczonym na rysunku nr 7 wybieramy kolumnę, po której będziemy scalać dane – Sprzedawca. W punkcie oznaczonym numerem 2 na rysunku nr 7 wybieramy z listy rozwijanej zapytanie tGrupa. Następnie w punkcie oznaczonym numerem 3 na rysunku nr 7 wybieramy rodzaj sprzężenia. Musimy pamiętać, że w scalaniu tabelka u góry jest traktowana jako lewa (oznaczona na rysunku nr 6 strzałką czerwoną, a tabelka na dole jako prawa (strzałka niebieska). 

rys. nr 6 — Okno scalanie

Wybieramy sprzężenie Prawe zewnętrzne, czyli wszystkie z drugiej tabeli i pasujące z pierwszej. Nasze ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7). 

rys. nr 7

Otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 8.

rys. nr 8 — Scalone dane

Kolumnę tGrupa możemy sobie rozwinąć klikając na strzałki oznaczone na rysunku nr 9 zieloną strzałką. Zatwierdzamy Przyciskiem OK.

rys. nr 9 — Rozwiń

W wyniku rozwinięcia kolumny tGrupa otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 10.

rys. nr 10 — rozwinięte dane

Są to ci sami sprzedawcy co w pierwszej kolumnie, więc możemy sobie usunąć ten krok z bocznego panelu Zastosowane kroki i usunąć całkowicie tą kolumnę za pomocą polecenia Usuń z podręcznego menu (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Usuń kolumnę

Otrzymaliśmy wynik jaki nas interesuje, więc musimy go załadować do Excela. Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do (punkt nr 2 na rysunku nr 12).

rys. nr 12 — Zamknij i załaduj do

Otworzy się w Excelu okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy parametry ładowanych danych i zatwierdzamy przyciskiem Załaduj. Dane wstawione jako tabela w istniejącym arkuszu, w konkretnej komórce (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Okno Ładowanie do

Nasze dane w Excelu pokazane zostały na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — Dane zaczytane do Excela

Co jest ciekawego w naszych działaniach w scalaniu – jeśli wyznaczyliśmy wszystkich sprzedawców, którzy są na liście grupy A, to możemy w bardzo łatwy sposób wyznaczyć tych, których na tej liście nie ma. Wystarczy wrócić do Power Query i zmienić typ scalania. Aby nie stracić aktualnych wyników, skopiujemy je za pomocą polecenia Duplikuj z podręcznego menu (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Duplikuj

W ustawieniach zapytania w Zastosowanych krokach musimy wrócić do kroku Scalanie zapytania i kliknąć w koło zębate przy nazwie tego zapytania. Otworzy nam się okno Scalanie, gdzie możemy zmienić (w miejscu oznaczonym zieloną strzałką na rysunku nr 16) rodzaj sprzężenia. Chcemy wyrzucić te elementy które są w prawej kolumnie (tGrupa),  a zachować tylko te, których tam nie ma, więc musimy wybrać Lewe anty (wiersze tylko w pierwszej).

rys. nr 16 — Lewe anty

Po usunięciu dodatkowej kolumny (tak jak w poprzednim scalaniu) otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 17.

rys. nr 17

Następnie wybieramy polecenie Zamknij i załaduj z karty Narzędzia główne (jak na rysunku nr 12). Otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie ustawiamy wstawiane dane jako tabela oraz miejsce wstawienia danych – konkretna komórka w istniejącym arkuszu (analogicznie jak na rysunku nr 13). Zatwierdzamy te parametry przyciskiem Załaduj i otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 18.

rys. nr 18

Innym sposobem rozwiązania tego zagadnienia jest użycie filtrów. Po raz kolejny wczytujemy dane z tabeli do Power Query. Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tSprzedaż(3). Rozwijamy podręczne menu za pomocą ikonki z boku nazwy kolumny Sprzedawca i wybieramy polecenie Filtry tekstu, a następnie Zawiera (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Filtry tekstu

Otworzy nam się okno Filtrowanie wierszy, w którym wpisujemy jakiś ciąg znaków (bez znaczenia bo później go zmodyfikujemy) i zatwierdzamy OK (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Filtrowanie wierszy

Otrzymamy pustą tabele przedstawioną na rysunku nr 21. Jest pusta ponieważ żadne ze sprzedawców nie zawiera ciągu liter asd, jakie wpisaliśmy.

rys. nr 21 — pusta tabela

Została tu użyta funkcja Text.Contains, która ma zwrócić każdy wiersz, który zawiera ciąg znaków. My chcemy aby funkcja zwróciła nam tabelę więc użyjemy następującej formuły:

List.ContainsAny(tGrupa[Grupa A],[{Sprzedawca}])

Możemy tę funkcje przetłumaczyć na przypadek, jeśli lista zawiera którąkolwiek z wartości. Tą formułę musimy wkleić w pasek formuły zamiast funkcji Text.Contains. Zapis formuły oraz jej wyniki zostały przedstawione na rysunku nr 22.

rys. nr 22

Otrzymany wynik jest identyczny z tym otrzymanym przez scalanie. Moim zdaniem dużo bardziej skomplikowany i przeznaczony dla osób bardziej zaawansowanych w Power Query. Ważną informacją do zapamiętania jest to, że Power Query nie obsługuje symboli wieloznacznych, takich jak np. * czy ?. Formuły wtedy nie zadziałają. Najlepiej korzystać z tego rozwiązania, które rozumiemy i potrafimy go używać, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, że nie popełnimy błędu. Jeśli użyjemy rozwiązania, które sprawia nam trudności i jest nie do końca zrozumiałe, może się zdarzyć że otrzymamy błędne wyniki.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama