Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Ostatni i pierwszy wiersz po warunku — 2 formuły — porada #308

Kontynuujemy temat wyciągania ostatnich i pierwszych wierszy po warunku z porady 307. Tym razem napiszemy formuły, które pozwolą nam wyciągnąć interesujące nas dane.

Zaczniemy od formuły, która jest dla mnie klasycznym podejściem w podobnych sytuacjach – w funkcji JEŻELI będziemy sprawdzać dwa interesujące nas warunki – dla dnia i firmy, czyli porównujemy całe kolumny danych do konkretnych wartości. Ponieważ musimy sprawdzić 2 kolumny, dlatego wykonujemy na wynikach operacji porównań mnożenie (pamiętając o kolejności działań dokładamy nawiasy). Jeśli warunki są spełnione to chcemy mieć wartość z kolumny liczba porządkowa, jeśli nie to chcemy domyślną wartość FAŁSZ, więc nic nie wpisujemy:

=JEŻELI((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2);tNotowania2[L.p])

rys. 1 – Formuła sprawdzająca warunki

rys. 1 – Formuła sprawdzająca warunki

W formułach korzystamy z tego, że zakres danych jest zamieniony na tabelę Excela (tNotowania) oraz, że mamy kolumnę z liczbą porządkową. Jeśli nie mielibyśmy kolumny z liczbą porządkową musielibyśmy ją stworzyć w formule – odwołanie tNotowania2[L.p] musielibyśmy zamienić na formułę:

WIERSZ(tNotowania[Data])-WIERSZ(B1)

Tak stworzona funkcja JEŻELI zwraca tablicę z numerami porządkowymi, gdzie warunki były spełnione i wartościami FAŁSZ tam, gdzie nie były one spełnione:

{1;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;5;FAŁSZ;7;FAŁSZ;9;10;11;FAŁSZ;13;FAŁSZ;15;FAŁSZ;17;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ}

Z takiej tablicy wystarczy odpowiednio wyciągnąć minimalną i maksymalną wartość, żeby uzyskać pierwszy i ostatni numer wiersza, który spełnia nasze warunki:

=MIN(JEŻELI((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2);tNotowania[L.p]))

rys. 2 – Wyciąganie numeru pierwszego wiersza za pomocą funkcji MIN

rys. 2 – Wyciąganie numeru pierwszego wiersza za pomocą funkcji MIN

Musimy pamiętać, że nasza formuła jest formuła tablicową, więc żeby zwracała prawidłowe wyniki musimy zatwierdzać ją za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter.

Jak wyciągnęliśmy numer wiersza, to wystarczy już tylko funkcja INDEKS, żeby pobrać wartość z kolumny Cena:

=INDEKS(tNotowania[Cena];MIN(JEŻELI((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2);tNotowania2[L.p])))

rys. 3 – Obliczone pierwsze i ostatnie ceny po warunku

rys. 3 – Obliczone pierwsze i ostatnie ceny po warunku

Mamy już wynik, ale chce przedstawić jeszcze inny sposób na znalezienie ostatniego wiersza. Pierwszy raz poznałem tą sztuczkę od Billa Szysz(kowskiego). Wykorzystuje ona funkcję WYSZUKAJ i najważniejsze w niej jest to, że nie musimy formuły zatwierdzać jako formuły tablicowej.

Zanim zaczniemy pisać formułę, musimy sobie powiedzieć 2 ważne rzeczy na temat funkcji WYSZUKAJ – zawsze dokonuje dopasowania przybliżonego oraz nie zwraca uwagi na błędy w kolumnie w której szuka.

Dlatego będziemy szukać liczby 2 i kolumnę po której będziemy szukać stworzymy jako wynik podzielenia 1 przez wynik naszych porównań po kolumnach (pamiętając o kolejności operacji matematycznych). Wektorem (tablicą) wynikową będzie kolumna Cena:

=WYSZUKAJ(2;1/((tNotowania[Data]=G2)*(tNotowania[Firma]=H2));tNotowania[Cena])

rys. 4 – Wyszukiwanie ostatniego wiersza po warunku za pomocą funkcji WYSZUKAJ

rys. 4 – Wyszukiwanie ostatniego wiersza po warunku za pomocą funkcji WYSZUKAJ

Czemu nasza funkcja działa? Przypomnij sobie co robi funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, gdy szukamy na zasadzie przybliżonej wartości, która jest większa od największej liczby jaką mamy w posortowanej kolumnie – zwraca ostatnią wartość. Analogicznie działa funkcja WYSZUKAJ – szuka 2 na liście 1 i błędów dzielenia przez zero:

{1;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;1;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;1;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!;#DZIEL/0!}

Tak właśnie wygląda nasz przeszukiwany wektor (kolumna). Jeśli oba warunki są spełnione to mamy dwie wartości PRAWDA. Dowolna operacja matematyczna (np.: dzielenie) zamienia je na 1, czyli 1/(1*1)=1. Ale jeśli warunek nie jest spełniony otrzymujemy wartość FAŁSZ, która przy operacjach matematycznych zamienia się na 0, czyli np.: 1/(1*0) = błąd dzielenia przez zero (#DZIEL/0!). Ponieważ funkcja WYSZUKAJ ignoruje błędy pozostają jej same 1, czyli szukając 2, przy przeszukiwaniu przybliżonym, będzie przeszukiwała po ‘posortowanej’ liście 1, czyli odnajdzie pozycję ostatniej 1, a tym samym zwróci korespondującą do niej wartość z kolumny Cena.

Przedstawimy jeszcze inny sposób na znalezienie pierwszego wiersza. Niestety funkcja WYSZUKAJ tu nie zadziała i będziemy musieli wykorzystać funkcję PODAJ.POZYCJĘ. Będziemy sprawdzać kilka warunków – muszą się zgadzać wartości w kilku kolumnach. Jednym ze sposobów na to jest scalanie szukanych wartości i scalanie kolumn. W ten sposób uzyskamy jedną scaloną wartość, której będziemy szukać w scalonej kolumnie – funkcja PODAJ.POZYCJĘ idealnie się do tego nadaje. Dokładamy jeszcze dopasowanie dokładne i udaje nam się odnaleźć pierwszy wiersz z szukaną wartością, bo dopasowanie dokładne zwraca pierwszą wartość/pierwszy wiersz jaki znajdzie od początku danych:

=PODAJ.POZYCJĘ(G2&H2;tNotowania[Data]&tNotowania[Firma];0)

rys. 5 – Odnalezione numery pierwszych wierszy za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ

rys. 5 – Odnalezione numery pierwszych wierszy za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ

Wystarczy jeszcze tylko dołożyć funkcję INDEKS po kolumnie z ceną i mamy wartości pierwszych cen.

=INDEKS(tNotowania[Cena];PODAJ.POZYCJĘ(G2&H2;tNotowania[Data]&tNotowania[Firma];0))

Pamiętaj są to formuły tablicowe i musisz je zatwierdzić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter.
P.S. Po podejrzeniu (klawiszem F9) przykładowa szukana scalona wartość w funkcji PODAJ.POZYCJĘ będzie wyglądać tak:

"42738Acme"

Zamiast daty zobaczyć liczbę, ale nie przejmuj się, gdyż Excel bez problemu sobie z tym radzi, poza tym scalone ze sobą kolumny Data i Firma też mają w sobie liczby, które są odpowiednikiem dat:

{"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Puchatek i Przyjaciele";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42738Puchatek i Przyjaciele";"42738Acme";"42738Acme";"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42738Puchatek i Przyjaciele";"42738Acme";"42738Małe Kucyki";"42738Acme";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Małe Kucyki";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Małe Kucyki";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Acme";"42739Małe Kucyki";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42739Acme";"42739Acme";"42739Puchatek i Przyjaciele";"42740Acme";"42740Puchatek i Przyjaciele";"42740Małe Kucyki";"42740Puchatek i Przyjaciele";"42740Puchatek i Przyjaciele";"42740Małe Kucyki";"42740Acme";"42740Małe Kucyki";"42740Acme";"42740Acme";"42740Acme";"42740Acme";"42740Małe Kucyki";"42740Acme";"42740Acme";"42740Małe Kucyki"}

Adam Kopeć
Miłośnik Excela
Microsoft MVP

Błędy w Excelu — krótkie omówienie #ADR! itd — widzowie #19

Jakie błędy pojawiają się w Excelu?


Błędy w Excelu — krótkie omówienie #ADR! itd — widzowie #19

Błędy w Excelu - krótkie omówienie #ADR! itd - widzowie #19

W Excelu jest 7 rodzajów błędów jakimi Excel Cię informuje o tym, że formuła nie może działać prawidłowo.

   #ZERO! — pojawia się gdy przy szukaniu przecięcia zakresy nie nachodzą na siebie (np: =E1:E7 F2:I2)
   #N/D! — brak wyszukiwanego elementu na liście (np: =WYSZUKAJ.PIONOWO(-1;E1:E3;1) w obszarze gdzie nie ma wartości mniejszej lub równej ‑1)
   #ADR! — formuła odwołuje się do adresy, który nie istnieje, najczęściej pojawia się gdy kopiujesz formułę do góry, załóżmy, że w komórce D4 masz SUMA(D1:D2) i kopiujesz o komórkę wyżej do D3 pojawia się błąd odwołania #ADR! ponieważ nie istnieje komórka D0, do której powinien się odwoływać Excel. 
   #DZIEL/0! — Błąd dzielenia przez zero np: =1/0
   #NAZWA? — Błąd nazwy — Excel informuje Cię, że podana nazwa nie jest żadną funkcją, ani nazwanym zakresem lub tabelą (np: =dsdas)
   #ARG! — błąd argumentu, pojawia się gdy np: podajesz funkcji tekst, a ona oczekuje liczby (np: =SUMA("DFAS"))
   #LICZBA! — przekroczyłeś zakres, dla którego Excel rozpoznaje liczby od ‑1 pomnożone przez 10 do potęgi 307 do 1pomnożone przez 10 do potęgi 307. 

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Błędy w Excelu — krótkie omówienie #ADR! itd — widzowie #19

Znajdź k‑ty duplikat przy nieposortowanej liście — sztuczki #29

Jak znaleźć k‑ty duplikat po nieposortowanej liście?

Żeby znaleźć k‑ty duplikat przy nieposortowanej liście możesz wykorzystać przynajmiej 2 drogi. Pierwsza wykorzystuje formuły tablicowe, a druga funkcje, które radzą sobie z tablicami.


Znajdź k‑ty duplikat przy nieposortowanej liście — sztuczki #29

1 rozwiązanie (formuły tablicowe)

W pierwszej kolejności trzeba znaleźć relatywne pozycje poszczególnych wierszy. Można to zrobić wykorzystując np taką formułę:

=WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1

Czyli od numeru poszczególnych wierszy odejmujesz numer pierwszego wiersza, a następnie dodajesz jedynkę, żeby pozycje zaczynały się liczyć od 1.

Następnie przyda się sprawdzenie, gdzie znajduje się duplikat, którego aktualnie szukasz:

=A2:A13=E2

A żeby było lepiej to możesz wykorzystać do znalezienia tylko tych pozycji relatywnych wierszy, gdzie znajdują się nasze duplikaty. Przyda się nam do tego funkcja JEŻELI, którą skonstruuje się tak, żeby podawała relatywną pozycję wiersza, tylko dla szukanych duplikatów (konkretnego wyrażenia), a dla reszty zwracała fałsz:

=JEŻELI(A2:A13=E2;WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1)

Co daje wynik podobny do:

{FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;5;FAŁSZ;7;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;FAŁSZ;12}

Tylko kilka liczb i dużo wyrażenia FAŁSZ. Teraz gdy wykorzystasz funkcję MIN.K podając jej tą listę i numer k‑tego duplikatu uzyskasz numer wiersza, gdzie znajduje się szukany duplikat.

=MIN.K(JEŻELI(A2:A13=E2;WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1);D2)

Teraz już wystarczy tylko funkcja INDEKS to pobrania wartości, której szukasz

=INDEKS(B2:B13;MIN.K(JEŻELI(A2:A13=E2;WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1);D2))

i oczywiście pamiętaj zatwierdzić ją Ctrl + Shift + Enter , bo to formuła tablicowa.

1 rozwiązanie - formuła tablicowa

1 rozwiązanie — formuła tablicowa

2 rozwiązanie (funkcja AGREGUJ)

W tym rozwiązaniu zostanie wykorzystana funkcja AGREGUJ, z parametrami, które pozwolą jej działać na tablicach. Przydadzą nam się też pierwsze wyliczenia z wcześniejszego rozwiązania. Tym razem nie wykorzystamy dla nich funkcji JEŻELI, tylko odpowiednio je podzielimy:

=(WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1)/(A2:A13=E2)

Ponieważ część druga tego równania może być zerem (FAŁSZ w działaniach matematycznych zamienia się na 0), wystąpi błąd dzielenia przez zero — #DZIEL/0! dlatego 2 parametr funkcji AGREGUJ ustawiamy na 6, by te błędy ignorował. 1 parametr to znana już wcześniej funkcja MIN.K (numer 15), która radzi sobie z tablicami. 

=AGREGUJ(15;6;(WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1)/(A2:A13=E2);D2)

Ostatni argument (D2) funkcji AGREGUJ to numer szukanego duplikatu.

Wynikiem jest znów numer wiersza relatywnie określony, więc wystarczy, że dołożysz funkcję INDEKS i masz swój wynik:

=INDEKS(B2:B13;AGREGUJ(15;6;(WIERSZ(A2:A13)-WIERSZ(A2)+1)/(A2:A13=E2);D2))

2 rozwiązanie - funkcja AGREGUJ

2 rozwiązanie — funkcja AGREGUJ

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1005

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Znajdź k‑ty duplikat przy nieposortowanej liście — sztuczki #29