Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Funkcje CZY TEKST, CZY LICZBA itp — porada 393

W dzisiejszym poście omówimy najważniejsze zagadnienia związane z funkcjami z rodziny CZY. Poznasz rodzaje funkcji z tej rodziny oraz ich zastosowanie i właściwości (CZY.BŁĄD, CZY.LICZBA, CZY.TEKST itp.). Wszystkie te funkcje działają na podobnych zasadach, czyli sprawdzają, czy dana wartość jest czymś konkretnym, np. liczbą, tekstem czy błędem itp. Funkcje z rodziny CZY w wyniku zwracają wartości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ.

W przykładowych danych mamy rozpisane wartości logiczne zwracane przez różne funkcje z rodziny CZY w zależności od danych, które są sprawdzane (rys. nr 1).

Rys. nr 1 – wartości zwracane przez poszczególne funkcje z rodziny CZY
Rys. nr 1 – wartości zwracane przez poszczególne funkcje z rodziny CZY

Na początek zajmiemy się funkcjami dotyczącymi błędów takimi jak CZY.BŁ, CZY.BŁĄD, CZY.BRAK. Funkcje te będą zwracać wartości logiczne FAŁSZ, kiedy będą miały do czynienia z poprawnymi danymi (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – zwracana wartość logiczna FAŁSZ dla poprawnych danych
Rys. nr 2 – zwracana wartość logiczna FAŁSZ dla poprawnych danych

Z kolei wartość logiczną PRAWDA zwrócą tylko w sytuacji, kiedy w danych będziemy mieli błędy (rys. nr 3).

Rys. nr 3 – zwracane wartości logiczne w odniesieniu do błędów w danych
Rys. nr 3 – zwracane wartości logiczne w odniesieniu do błędów w danych

Funkcja CZY.BŁĄD zwraca wartość logiczną PRAWDA dla każdego rodzaju błędu w Excelu, natomiast funkcje CZY.BŁ i CZY.BRAK rozpoznają inne rodzaje błędów.

Teraz omówimy funkcję CZY.FORMUŁA, która zwraca wartość logiczną PRAWDA wszędzie tam, gdzie w sprawdzanej komórce jest formuła, czyli w uproszczeniu zapis zaczyna się od znaku = (równa się). Natomiast wartość logiczną FAŁSZ otrzymamy wszędzie tam, gdzie nie mamy do czynienia z formułą (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – wartości logiczne zwracane przez funkcję CZY.FORMUŁA
Rys. nr 4 – wartości logiczne zwracane przez funkcję CZY.FORMUŁA

Kolejna funkcja CZY.LOGICZNA sprawdza, czy wynikiem są wartości logiczne. Kiedy wynikiem jest wartość logiczna, funkcja CZY.LOGICZNA zwraca nam wartość logiczną PRAWDA, w przeciwnym razie otrzymamy wartość logiczną FAŁSZ. Jak widać na rys. nr 5 wartość logiczną PRAWDA otrzymaliśmy tylko dla wartości logicznych, we wszystkich pozostałych przypadkach funkcja zwróciła FAŁSZ.

Rys. nr 5 – wartości logiczne zwracane przez funkcje CZY.LOGICZNA
Rys. nr 5 – wartości logiczne zwracane przez funkcje CZY.LOGICZNA

Kolejną omawianą funkcją będzie CZY.LICZBA. Tutaj pojawiają się drobne problemy, ponieważ np. liczba zapisana jako tekst dla tej funkcji nie jest liczbą i w efekcie zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Natomiast kiedy mamy do czynienia z datą lub godziną, funkcja CZY.LICZBA  zwróci wartość logiczną PRAWDA, ponieważ dla Excela data i godzina są liczbami przedstawionymi w innej postaci po użyciu odpowiedniego formatowania liczbowego (rys. nr 6).

Rys. nr 6 – wartości logiczne zwracane przez funkcję CZY.LICZBA
Rys. nr 6 – wartości logiczne zwracane przez funkcję CZY.LICZBA

Teraz omówimy funkcje CZY.NIEPARZYSTE i CZY.PARZYSTE, które są ze sobą powiązane i sprawdzają czy dane w komórkach są wartościami nieparzystymi lub parzystymi. W tych funkcjach często otrzymujemy w wynikach błędy #ARG!. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy sprawdzana wartość nie jest w ogóle liczbą lub Excel nie potrafi sobie takich danych przekształcić na liczbę (rys. nr 7). Co ciekawe funkcje te będą sprawdzały liczby zapisane jako tekst mimo, że funkcja CZY.LICZBA zwracała w tej sytuacji wartość logiczną FAŁSZ, czyli nie brała ich pod uwagę. Istotne jest również, że te funkcje sprawdzają parzystość i nieparzystość zarówno liczb dodatnich jak i ujemnych. Obie funkcje pomijają część dziesiętną (po przecinku) w swoich wynikach. Funkcje te nie ignorują błędów w danych lecz zwracają wartości tożsame z błędami w sprawdzanych danych.

Rys. nr 7 – wartości logiczne zwracane przez funkcje CZY.NIEPARZYSTE i CZY.PARZYSTE
Rys. nr 7 – wartości logiczne zwracane przez funkcje CZY.NIEPARZYSTE i CZY.PARZYSTE

Ostatnimi omawianymi funkcjami będą CZY.TEKST, CZY.NIE.TEKST i CZY.PUSTA. Pierwsze dwie funkcje są swoją odwrotnością, czyli jeśli jedna funkcja zwraca wartość logiczną FAŁSZ to druga zwróci wartość logiczną PRAWDA i odwrotnie. Funkcje te rozpoznają również błędy. Istotne jest, że wyniki funkcji, które zwracają pusty ciąg tekstowy są rozpoznawane przez te funkcje i traktowane jako tekst, czyli funkcja CZY.TEKST zwróci wartość logiczną PRAWDA. W sytuacji kiedy mamy wklejony pusty ciąg tekstowy funkcja CZY.PUSTA zwróci wartość logiczną FAŁSZ, ponieważ taka komórka tak naprawdę nie jest pusta mimo, że nie wyświetla się żadna wartość (rys. nr 8). Funkcja CZY.PUSTE zwraca wartość logiczną PRAWDA tylko wtedy, gdy faktycznie mamy pustą komórkę, czyli nic nie jest w nią wpisane.

Rys. nr 8 – wartości logiczne zwracane przez funkcje CZY.NIE.TEKST, CZY.TEKST i CZY.PUSTA
Rys. nr 8 – wartości logiczne zwracane przez funkcje CZY.NIE.TEKST, CZY.TEKST i CZY.PUSTA

Podsumowując, wszystkie funkcje z rodziny CZY zwracają wartości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ w zależności czy komórka / wartość spełnia określone w nich kryterium. Funkcjom tym można podać tylko jedną wartość, ale podana wartość może być zakresem bądź tablicą. W takiej sytuacji funkcje te będą zwracały analogicznie zakres bądź tablicę wartości logicznych PRAWDA i FAŁSZ.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Elementy które są w obu listach — filtry zaawansowane — porada #181

Jak znaleźć elementy, które są na obu listach korzystając z filtrów zaawansowanych?

Elementy które są w obu listach — filtry zaawansowane — porada #181 Elementy które są w obu listach - filtry zaawansowane - porada #181

Tym razem do wyjęcia elementów, które są na obu listach wykorzystamy Filtry zaawansowane. Będziemy jeszcze potrzebowali jeszcze odpowiedniej formuły, która zwraca wartość PRAWDA, gdy elementy są na obu listach lub FAŁSZ, gdy nie ma ich na obu listach. Przyda się do tego funkcja PODAJ.POZYCJĘ i funkcja CZY.LICZBA Funkcja PODAJ.POZYCJĘ będzie zwracać liczby, gdy znajdzie element – jego pozycję na liście, a błąd #N/D! gdy nie znajdzie.

=CZY.LICZBA(PODAJ.POZYCJĘ(C2;$A$2:$A$1500;0))

Uzbrojeni w taką formułę możemy podejść do filtrów zaawansowanych. Gdy je włączysz potrzebujesz zaznaczyć obszar, który będziesz filtrował, łącznie z jego nagłówkiem. Filtr, czyli formułę, którą napisaliśmy, plus jedna pusta komórka nad nią oraz ewentualnie miejsce, gdzie chcesz skopiować wynik filtra zaawansowanego.

Jeśli chciałbyś, żeby filtr zaawansowany zwrócił te wartości, które nie zostały znalezione potrzebujesz funkcji CZY.BRAK, która będzie zwracała prawdę, gdy pojawi się błąd #N/D!

=CZY.BRAK(PODAJ.POZYCJĘ(C2;$A$2:$A$1500;0))

Reszta przebiega analogicznie jak wcześniejsze użycie filtrów zaawansowanych.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Elementy które są w obu listach — filtry zaawansowane — porada #181

WYSZUKAJ.PIONOWO gdy nie ma na liście lub komórka jest pusta — sztuczki #16

Co zrobić gdy WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca 0 lub #N/D! ?

Kiedy korzystasz z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, możesz natrafić na 2 trudności. Pierwszą jest sytuacja kiedy wybrana kolumna ma pustą komórkę w miejscu spełnienia warunków wyszukiwania (funkcja zwraca 0).
Drugim sytuacja, kiedy szukanego elementu na ma na liście (funkcja zwraca błąd #N/D!)


WYSZUKAJ.PIONOWO gdy nie ma na liście lub komórka jest pusta — sztuczki #16

Najpierw zajmijmy się 0. Wystarczy wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO przyrównać do 0 i umieścić go jako test logiczny funkcji JEŻELI

WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca zero lub błąd

WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca zero lub błąd

Jeśli warunek ten będzie spełniony, czyli funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwróci 0 dla pustego wiersza, możesz podstawić dowolną wartość np: "Brak ID", kiedy warunek nie będzie spełniony to wstawić znowu wynik wyszukiwania:

JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0)=0;"Brak ID";WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0))

WYSZUKAJ.PIONOWO zamiast zera zwraca Brak ID

WYSZUKAJ.PIONOWO zamiast zera zwraca Brak ID

Pierwsza trudność rozwiązana, teraz zajmijmy się drugą. W Excelu 2007 i nowszym możesz wykorzystać z funkcji JEŻELI.BŁĄD. Wystarczy wcześniejszą formułę wstawić jako jej parametr i ustawić wartość, kiedy pojawi się błąd np: "Brak na liście" i już obie trudności rozwiązane:

=JEŻELI.BŁĄD(JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0)=0;"Brak ID";WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0));"Brak na liście")

WYSZUKAJ.PIONOWO zamiast błędu zwraca Brak na liście

WYSZUKAJ.PIONOWO zamiast błędu zwraca Brak na liście

W Excelu 2003 i wcześniejszych jest trudniej, bo nie ma funkcji JEŻELI.BŁĄD, trzeba wykorzystać funkcję CZY.BRAK. Zwróci ona wartość PRAWDA, gdy poda jej się błąd #N/D!, czyli np: Excel nie znajdzie szukanego elementu na liście.

Teraz trzeba odpowiednio opatulić w funkcje JEŻELI:

=JEŻELI(CZY.BRAK(WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0));"Brak na liście";JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0)=0;"Brak ID";WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$A$2:$B$14;2;0)))

Formuły te możesz uprościć gdy powpisujesz wartości w puste komórki. Żeby to zrobić szybko najpierw:

  • zaznacz cały obszar na którym chcesz uzupełnić puste komórki,
  • naciśnij F5
  • wybierz opcje specjalne
  • wybierz puste
  • wpisz wartość, którą chcesz i zatwierdź Ctrl + Enter

Teraz formuły będą wyglądać odpowiednio dla Excela 2007 i nowszego:

=JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(D19;$A$19:$B$31;2;0);"Brak na liście")

WYSZUKAJ.PIONOWO gdy puste pozycje zamienione na Brak ID

WYSZUKAJ.PIONOWO gdy puste pozycje zamienione na Brak ID

dla Excela 2003 i starszego:

=JEŻELI(CZY.BRAK(WYSZUKAJ.PIONOWO(D19;$A$19:$B$31;2;0));"Brak na liście";WYSZUKAJ.PIONOWO(D19;$A$19:$B$31;2;0))

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 990

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — WYSZUKAJ.PIONOWO gdy nie ma na liście lub komórka jest pusta — sztuczki #16