Excel - kurs online - oferta dla każdego

Nie znasz dobrze obsługi Excela? A może nie znasz jej wcale? Doskonale wiem, że w dzisiejszych czasach i realiach, znajomość tego programu jest nie tylko niezbędna, ale przede wszystkim korzystna dla Ciebie samego. Moje szkolenie z Excela online pokaże Ci, że arkusz kalkulacyjny nie jest wcale Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w porządkowaniu i analizie danych - nie tylko liczbowych. Stworzyłem kurs Excel online na każdym poziomie, zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Znajdziesz u mnie także szkolenie z Excela online dedykowane specjalnie przedsiębiorcom. Każdy kurs zawiera starannie wyselekcjonowany zakres wiedzy i zagadnień, które odpowiadają na ściśle sprecyzowane potrzeby jego użytkowników.


Excel - kurs online. Dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy Excel i kurs online to dobre połączenie? Czy taka forma nauki pracy z arkuszem kalkulacyjnym może być efektywna? Pozwól, że rozwieję Twoje wątpliwości.

Od lat z powodzeniem zajmuję się dzieleniem swoją wiedzą zdalnie. Ta forma nauki, szczególnie w ostatnim czasie, mocno zyskała na popularności, a jej techniki znacząco się rozwinęły. Abyś mógł biegle posługiwać się programem Excel, każdy swój kurs zaprojektowałem z ogromną starannością i w oparciu o zasady metodyki nauczania na odległość.

Jednak szkolenie z Excela online, to przede wszystkim ogromna wygoda dla Ciebie, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, możesz uczyć się wraz ze mną z dowolnego miejsca i w wybranym przez siebie czasie. Dodatkowo każdy mój kurs Excela online zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla Ciebie już po zakończeniu szkolenia. Krótkie nagrania filmowe, prezentujące różnego rodzaju działania w arkuszu kalkulacyjnym, które w dowolnej chwili możesz zatrzymać, odtworzyć ponownie, by jeszcze raz przeanalizować i utrwalić wiedzę, to doskonały sposób, by opanować Excel. Kurs online to nie tylko wygoda, to także oszczędność Twojego i mojego czasu - zamiast dojeżdżać w umówione miejsce, możemy poświęcić więcej chwil na ćwiczenia i praktykę.

Excel — Matura z informatyki 2018 — Największe zasilenie zad 5.1- porada #364

W dzisiejszym poście pokażemy jak rozwiązać zadanie nr 5.1 z matury 2018 z informatyki. Treść zadania i dane zostały przedstawione na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Zadanie z matury z informatyki 2018

Zadanie polega na wyznaczeniu roku, w którym zbiornik retencyjny został zasilony największą ilością wody. Pierwszy etapem pracy jest pobranie danych do Excela. Dane te są w pliku tekstowym rozdzielone znakiem tabulacji, przedstawiają daty oraz ilość wody (m3), jaka zasiliła zbiornik retencyjny w danym dniu. W Excelu 2010 dane te możemy pobrać za pomocą polecenia Z tekstu z karty Dane, punkt 2 na rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Dane zewnętrzne

W nowszym Excelu np. Excelu 365 te polecenia zniknęły ze wstążki, ponieważ większość miejsca zajmują polecenia związane z Power Query. Polecenia te są wyłączone, więc musimy je włączyć w Opcjach w menu Plik. Otworzy nam się okno Opcje programu Excel, gdzie w zakładce Dane musimy zaznaczyć checboxy przy poleceniach Pokaż kreatory importu starszych danych i zatwierdzić przyciskiem OK (rys. nr 3).

rys. nr 3 — pokaż kreatory importu starszych danych

Polecenia te są ukryte pod poleceniem Pobierz dane w zakładce Dane. Wybieramy polecenie Starsze kreatory a następnie Z pliku tekstowego (starsza wersja) – punkt 4 na rysunku nr 4.

rys. nr 4 — Starsze kreatory

Następnie musimy znaleźć lokalizacje pliku Woda.txt, który pobraliśmy, zaznaczyć go i zatwierdzić klikając Importuj (rys. nr 5).

rys. nr 5 — import danych z pliku tekstowego

Pokaże nam się okno Kreator importu tekstu, w którym w trzech krokach zaimportujemy nasze dane. Przede wszystkim musimy zdecydować czy nasz test będziemy rozdzielać czy ma mieć stałą szerokość (punkt 1 na rysunku nr 6). Wybieramy tekst rozdzielany, bo mamy rozdzielenie znakiem tabulacji. Następnie musimy się upewnić czy jest zaznaczone prawidłowe pochodzenie pliku – środkowoeuropejski (punkt 2). Nasze dane nie mają nagłówków, więc checbox oznaczony na rysunku punktem 3 ma pozostać niezaznaczony. Następnie klikamy przycisk Dalej.

rys. nr 6 — Kreator importu tekstu — krok 1

W drugim kroku musimy zaznaczyć checbox przy odpowiednim ograniczniku – w naszym zadaniu jest to Tabulator, dzięki temu nasze dane zostaną rozdzielone na dwie kolumny. Następnie klikamy przycisk Dalej (rys. nr 7).


rys. nr 7 — Kreator importu tekstu — krok 2 

W trzecim kroku wybieramy format danych w kolumnach, w pierwszej kolumnie Data (RMD) pokazane na rysunku nr 8, w drugiej kolumnie wybieramy formatowanie ogólne bo są to liczby całkowite. Na koniec zatwierdzamy przyciskiem Zakończ.


rys. nr 8 — Kreator importu tekstu — krok 3 

Pojawi nam się okienko Importowanie danych, gdzie musimy zdecydować gdzie nasze dane mają zostać wstawione – wybieramy komórkę A1, następnie zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Okno importowanie danych

Nasze dane zostały pobrane z pliku tekstowego do Excela co widać na rysunku nr 10.


rys. nr 10 — Pobrane dane

Wstawione dane są połączone z plikiem z którego zostały zaimportowane. Możemy to sprawdzić za pomocą polecenie Zapytania i połączenia w karcie Dane (punkt nr 2 na rysunku nr 11). Otworzy nam się okienko z zapytaniami i połączeniami.

rys. nr 11 — Zapytania i połączenia

Naszym danym brakuje nagłówków, możemy je dodać za pomocą skrótów klawiszowych: pierwszy Shift+Space w celu zaznaczenia wiersza z aktywną komórką, a następnie Ctrl+Shift+Plus w celu dodania wiersza powyżej. Wpisujemy nagłówki w wolne komórki.

Wygodniej jest zamienić nasze dane na tabelę w rozumieniu Excela. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+T otwieramy okno Tworzenie tabeli, gdzie Excel domyślnie zaznacza dane, ale bez nagłówków. Dzieje się tak dlatego że Excel zaznacza dokładnie te dane, które zostały zaimportowane. My chcemy aby nagłówki zostały uwzględnione więc ręcznie zamieniamy w zakresie danych numer komórki z $A$2 na $A$1 (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Tworzenie tabeli

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK wyświetli nam się komunikat, że jeśli zamienimy te dane na tabelę to stracą one połączenie z danymi zewnętrznymi (z plikiem, z którego je zaimportowaliśmy). Potrzebowaliśmy te dane pobrać raz, więc możemy zatwierdzić ten komunikat (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Komunikat Excela

Innym sposobem na zaimportowanie danych jest po prostu skopiowanie ich, czyli zaznaczamy wszystkie dane w pliku tekstowym za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+A, a następnie kopiujemy za pomocą Ctrl+C. Następnie wklejamy w Excelu Ctrl+V i te dane wkleją nam się w osobne komórki. Dane te nie są połączone z plikiem wyjściowym, inaczej niż w poprzednim przypadku.

Najlepiej importować dane za pomocą Power Query. Microsoft się z tym zgadza, dlatego właśnie ukrył te starsze polecenia importu zewnętrznych danych. Kiedy mamy już zaimportowane dane, możemy sprawdzić, w którym roku do zbiornika retencyjnego wpłynęło najwięcej wody. Zrobimy to za pomocą tabel przestawnych. Wybieramy dowolną komórkę w naszej tabeli, a następnie wybieramy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 14). 

rys. nr 14 — Tabela przestawna

Otworzy nam się okno Tworzenie tabeli przestawnej. Zakres domyślnie zawiera całą tabelę, wybieramy wstawienie w istniejącym arkuszu (komórka D1) i zatwierdzamy przyciskiem OK. W oknie tabeli przestawnej przeciągamy Datę do obszaru etykiet wierszy, a następnie klikamy na dowolną datę prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Grupuj. W oknie Grupowanie zaznaczamy grupowanie po latach, bo Excel sam domyślnie nie zgrupuje danych. Zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Grupowanie wg lat

Otrzymamy daty zgrupowane latami (rys. nr 16)

rys. nr 16 — Pogrupowane dane

Kiedy mamy tak pogrupowane dane, wystarczy przeciągnąć pole Woda do obszaru sumy wartości i ona automatycznie nam się zsumuje dla każdego roku (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Pola tabeli przestawnej

Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na któryś z tych podsumowań, aby zmienić Format liczby (rys. nr 18).

rys. nr 18 — Format liczby

W oknie Formatowanie komórek zmieniamy formatowanie na liczbowe, zero miejsc po przecinku i zaznaczamy checkbox Użyj separatora, żeby liczby były bardziej czytelne (rys. nr 19).

rys. nr 19 — Formatowanie liczbowe

Aby znaleźć największą wartość możemy posortować nasze dane od Z do A za pomocą polecenia Sortuj na karcie Dane. Wtedy największy wynik będzie na początku tabeli (rys. nr 20).

rys. nr 20 — Posortowane dane

Innym sposobem jest założenie filtra. Rozwijamy sobie filtr dla kolumny Data, wybieramy Filtry wartości, a następnie Pierwsze 10 – punkt 3 na rysunku nr 21.

rys. nr 21 — Filtry wartości

Otworzy nam się okno Filtr 10 pierwszych wartości, gdzie wpisujemy w miejscu oznaczonym zieloną strzałką, że interesuje nas tylko jedna wartość i zatwierdzamy OK (rys. nr 22).

rys. nr 22 — Okno Filtra 10 pierwszych wartości

Otrzymujemy jeden interesujący nas wynik (rys. nr 23).

rys. nr 23 — Największy wynik

Nasza tabela przestawna zawiera sumę końcową, która nie jest nam tu potrzebna, więc możemy ją wyłączyć za pomocą polecenia Wyłącz dla wierszy i kolumn (punkt nr 3 na rysunku nr 24) z Sum końcowych na karcie Projektowanie.

rys. nr 24 — Sumy końcowe

Ostatecznie otrzymujemy jedną datę (rok) i sumę m3 wody, jakie wpłynęły w danym roku do zbiornika retencyjnego (rys. nr 25).

rys. nr 25 — Odpowiedź na zadanie z matury

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Przechodzenie do specjalnych zakresów komórek — porada 325

W dzisiejszym wpisie omówimy polecenie Przechodzenia do — specjalnie. Jest to polecenie umieszczone na końcu karty Narzędzia główne (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Polecenie Przechodzenie do — specjalnie

Zagadnienie to omówimy sobie na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 2.

rys. nr 2 — Przykładowe dane

W pierwszej kolejności omówimy sobie polecenie Przejdź do. Z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Znajdź i zaznacz, a następnie Przejdź do. Otworzy nam się okno Przechodzenie do, które służy głównie do przechodzenia do nazwanych zakresów danych. My potrzebujemy bardziej specjalistycznego podejścia, więc wciskamy przycisk Specjalnie, pokazany na rysunku nr 3.

rys. nr 3 — Okno Przechodzenie do

Otworzy nam się okno Przechodzenie do – specjalnie. Okno to możemy otworzyć za pomocą skrótów klawiszowych – Ctrl+G, aby otworzyć okno Przechodzenie do, a następnie Alt+S, aby przejść do okna Przechodzenie do – specjalnie (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Okno Przechodzenie do — specjalnie

W tym oknie mamy wiele możliwości. Pierwszą opcją są Komentarze. Jeśli mamy zaznaczona jedną komórkę i skorzystamy z opcji Komentarze, Excel zaznaczy nam wszystkie komórki w arkuszu, gdzie są umieszczone jakieś komentarze. Kiedy zaznaczymy zakres danych (przynajmniej 2 komórki) i skorzystamy z tego samego polecenia, Excel zaznaczy nam komórki z komentarzem tylko w zaznaczonym zakresie. W oknie Przechodzenie do – specjalnie, możemy wybrać wartości Stale lub Formuły w danym zakresie, do jednych i drugich obowiązują checkboxy z rysunku nr 5. 

rys. nr 5 — checkboxy dla Formuł i Stałych

W naszym przykładzie chcemy, aby Excel zaznaczył nam wartości Stałe, będące Liczbami bądź Tekstem, czyli w checkboxie odznaczamy Logiczne i Błędy. Otrzymujemy dane z rysunku nr 6 z zaznaczonymi tylko komórkami z wartościami liczbowymi lub tekstem. (skreślone komórki nie zaznaczone).

rys. nr 6 — Zaznaczone komórki z Liczbami i Tekstem

Zaznaczyliśmy Stałe wartości, więc możemy się domyślić, że komórki niezaznaczone zawierają formuły.

Możemy wybrać opcje Puste, wtedy Excel zaznaczy nam puste komórki na zaznaczonym zakresie. Kolejną opcją jest Bieżący obszar w stosunku do komórki dla której wybraliśmy tą opcję. Bieżący obszar możemy również zaznaczyć za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl+A lub Ctrl+Shift+8.

Kolejnym polecenie jest Bieżąca tablica, w naszym przykładzie Excel nie znajdzie takich danych, bo nie mamy w naszych danych formuły tablicowej (rys. nr 7)

rys. nr 7 ‑Komunikat nie znaleziono wyników

Jeśli zaznaczymy jakiś zakres (fragment tablicy, ale aktywna komórka będzie się znajdować w zakresie tej tablicy), gdzie mamy takie formuły, to Excel zaznaczy nam całą tablicę. Natomiast jeśli zaznaczymy jakiś zakres danych, gdzie aktywna komórka będzie znajdować się poza tablicą (mimo iż część zakresu będzie w tej tablicy) otrzymamy komunikat, że nie znaleziono komórek.

Następną opcją są Obiekty, czyli Excel zaznaczy nam wszystkie obiekty w arkuszu(rys. nr 8).

rys. nr 8 — Polecenie Zaznaczanie obiektów

Dla mnie lepszą opcją do zaznaczania obiektów jest polecenie Okienko zaznaczenia (karta Narzędzia główne, polecenie Znajdź i zaznacz) – rys. nr 9, ponieważ tu mogę jasno kontrolować elementy, które chce zaznaczyć.

rys. nr 10 — Polecenie Znajdź i zaznacz

W naszych danych mamy umieszczony ukryty wiersz. W opcjach okna Przechodzenie do – specjalnie jest opcja Tylko widoczne komórki, która zaznaczy nam obszar bez ukrytych komórek. W celu zaznaczenia tylko widocznych komórek możemy również użyć skrótu klawiszowego Ctrl+;.

Kolejną opcją jest zaznaczenie Różnic w wierszach (rys. nr 10). Analogicznie zadziała polecenie Różnice w kolumnach – otrzymamy zaznaczone komórki z innym wynikiem. Wtedy łatwo jest np. zmienić im kolor, aby móc sprawdzić skąd wynika ta różnica.

rys. nr 10 — Polecenie Różnice w wierszach

Kolejną opcją są Poprzedniki, czyli jeśli jakieś formuły odwołują się do komórek, to te komórki będą zaznaczone.

Następnie mamy polecenie Zależności, czyli w sytuacji jeśli mamy formułę odwołującą się do innej komórki. W tym przypadku dla mnie wygodniej jest skorzystać z poleceń na karcie Formuły – Śledź poprzedniki lub zależności (rys. nr 11). To rozwiązanie jest dla mnie lepsze bo fizycznie pokazuje te zależności między komórkami, która od której jest zależna.

rys. nr 11 — Polecenie Śledź poprzedniki

Polecenie Ostatnia komórka zaznaczy nam ostatnią używaną komórkę. Ogólnie rzecz biorąc ta komórka może być pusta, ale jest to komórka wyznaczona niejako przez przecięcie się ostatniego używanego wiersza z ostatnią używaną kolumną. Ostatnią komórkę możemy również wyznaczyć za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+End.

W oknie Przechodzenie do – specjalnie mamy również opcję Sprawdzanie poprawności danych. Polecenie to wyznaczy nam komórki, których zadaniem jest sprawdzanie poprawności danych. Zostaną zaznaczone wszystkie takie komórki na danym zakresie lub takie same –  o takim samym sprawdzaniu poprawności danych.

Opcja Formatowanie warunkowe Wszystkie sprawi, że Excel zaznaczy obszar z formatowaniem warunkowym w całym arkuszu. Łatwiejszym sposobem dla mnie jest użycie polecenia Zarządzaj regułami z Formatowania warunkowego na karcie Narzędzia główne (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Polecenie Zarządzaj regułami

Wyświetli nam się Meneger reguł formatowania warunkowego, w którym mamy listę wszystkich komórek z takim formatowaniem w arkuszu (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Okno
Meneger reguł formatowania warunkowego 

Podsumowując Przechodzenie do – specjalnie ułatwia pracę w Excelu poprzez zaznaczanie komórek, które nas interesują, spełniających jakieś kryterium.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama