Excel Funkcja PODSTAW zmienianie tekstu porada 339

W tym poście zajmiemy się funkcją PODSTAW, której zadaniem jest zmiana części tekstu w dłuższym tekście. Ogólnie mówiąc, możemy zmienić powtarzające się w tekście fragmenty tekstu na inne, jak również tylko jeden konkretny znak z serii oraz usunąć jakiś element. Działanie tej funkcji omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W naszym przykładzie chcemy zmienić wszystkie znaki ”–” na znaki ”_”. Działanie funkcji PODSTAW wymaga od nas podania zakresu, na jakim ma działać funkcja, następnie elementu, który chcemy zmienić oraz elementu docelowego. Zatwierdzamy przyciskiem Enter (rys. nr 2). U nas funkcja będzie wyglądała następująco: =PODSTAW(A2; "-"; "_")

rys. nr 2 — Funkcja PODSTAW wszystkie

Jeśli naszą formułę przeciągniemy na pozostałe wiersze to otrzymamy wyniki jak na rysunku nr 3. Excel zwróci nam wyniki, gdzie wszystkie znaki myślnik zostały zastąpione znakami podkreślenie.

rsy. nr 3 — Wynik działania Funkcji PODSTAW

Jeśli chcielibyśmy zmienić konkretne wystąpienie znaku -, czy też każdego innego elementu występującego w tekście, to należy wypełnić czwarty argument funkcji PODSTAW. Wstawiamy funkcję PODSTAW, jako pierwszy argument podajemy odwołanie do tekstu, który chcemy zmodyfikować. Drugi argument to znak jaki chcemy zmienić, trzeci zaś to znak (lub ciąg znaków) jaki chcemy wstawić w miejsce podmienianego tekstu. Wszystkie elementy musimy rozdzielić średnikiem. Na koniec podajemy, które wystąpienie myślnika chcemy zamienić.  W naszym przykładzie drugie (więc liczbę 2 wpisujemy jako czwarty argument funkcji)., Cała funkcja będzie wyglądać następująco(rys. nr 4):
=PODSTAW(A2; "-"; "_";2)

rys. nr 4 — Miejsce działania naszej funkcji PODSTAW

Załóżmy, że chcemy zmienić kilka myślników, to będziemy musieli użyć funkcji podstaw kilka razy. My chcemy wymienić pierwszy i drugi myślnik, więc zapis funkcji będzie wyglądał następująco:
=PODSTAW(PODSTAW(A2; "-"; "_";2); "-"; "_";1)
Otrzymany wynik przeciągamy na wiersze poniżej i otrzymujemy wyniki pokazane na rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Wynik działania funkcji PODSTAW konkretny

Funkcji PODSTAW możemy również użyć do usuwania tekstu. Ważne jest, że funkcja PODSTAW jest case sensitive, czyli zwraca uwagę na wielkość liter, dlatego wpisując tekst, który chcemy usunąć musi on być identyczny z tym z zaznaczonego zakresu. Kiedy chcemy, żeby Excel usunął konkretny fragment tekstu z dłuższego ciągu, to w trzeci argument funkcji PODSTAW wpisujemy pusty ciąg tekstowy, czyli dwa podwójne cudzysłowy. Zatem nasza formuła będzie wyglądała następująco:

=PODSTAW(A10; "MS‐"; "") W wyniku takiej formuły otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 6.

rys. nr 6 — Wynik działania funkcji PODSTAW usuń

Podsumowując, dzięki funkcji PODSTAW możemy podmieniać wszystkie fragmenty tekstu występujący w dłuższym tekście lub tylko konkretne wystąpienie szukanego fragmentu tekstu. Możemy również usuwać wybrane fragmenty tekstu z dłuższego ciągu tekstowego.

Uwaga! Pamiętaj, że funkcja PODSTAW zwraca uwagę na wielkość liter.


Właśnie dodałem mój kurs o wizualizacji i Dashboardach w Excelu na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Excel Dashboards i wizualizacja danych to:
- Ponad 12 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki wizualizacji
w Excelu i tworzenia Dashboardów.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o Dashboardach:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę wizualizacji danych
i tworzenie Dashboardów w Excelu za pomocą odpowiednio stworzonych tabel przestawnych,
wykresów i innych obiektów Excela.

1. Prezentacja danych na wykresach
2. Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego i liczbowe
3. Formanty i VBA przy wizualizacji danych
4. Dashboard podsumowujący sprzedaż za pomocą Tabel Przestawnych
5. Dashboard mapa lotów
6. Budowanie i wykorzystanie dynamicznych zakresów

Wejdź na stronę kursu Excel Dashboards i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy (jest ich 18),
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel — Wypełnij w dół wypełnij w prawo — porada 338

W tym poście zajmiemy się funkcjonalnościami Excela – wypełnij w dół/ górę i wypełnij w prawo/ lewo. Działanie tych poleceń omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Funkcjonalność tę możemy znaleźć na wstążce w zakładce Narzędzia Główne (rys. nr 2)

rys. nr 2 — Funkcjonalność Wypełnij na karcie Narzędzia główne

Załóżmy, że mamy dane wyciągnięte z jakiegoś raportu, dotyczące dwóch regionów i sprzedawców z tych regionów (rys. nr 3) i chcemy aby nam się wypełniły w dół.

rys. nr 3 — kierunek wypełniania danych w poleceniu Wypełnij w dół

Zaznaczamy dane A1:B16, następnie z karty Narzędzia główne wybieramy kolejno polecenia Wypełnij i W dół. Niestety W Excelu polecenie to nie działa tak sprawnie jak w Power Query. Excel wypełni nam tabelę od góry do dołu pierwszymi danymi, nie zwracając uwagi, że dalej tam były jakieś inne wypełnione dane (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Działanie polecenie Wypełnij w dół

Działanie polecenia Wypełnij w prawo pokażemy na danych z rysunku nr 5.

rys. nr 5 — Przykładowe dane

Czasami przeciąganie sumy bieżącej ręcznie może być uciążliwe. Przy tak przygotowanych danych, przechodzimy na koniec zakresu, następnie używając skrótu klawiszowego Ctrl + strzałka w lewo, zaznaczamy zakres, który chcemy wypełnić formułą. Wtedy możemy użyć formuły Wypełnij w prawo z karty Narzędzia główne lub skrótu klawiszowego Ctrl + R. Nasz zaznaczony zakres wypełni się danymi od lewej do prawej strony (rys. nr 6)

rys. nr 6 — Działanie polecenia Wypełnij w prawo

Właśnie dodałem mój kurs o wizualizacji i Dashboardach w Excelu na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Excel Dashboards i wizualizacja danych to:
- Ponad 12 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki wizualizacji
w Excelu i tworzenia Dashboardów.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o Dashboardach:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę wizualizacji danych
i tworzenie Dashboardów w Excelu za pomocą odpowiednio stworzonych tabel przestawnych,
wykresów i innych obiektów Excela.

1. Prezentacja danych na wykresach
2. Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego i liczbowe
3. Formanty i VBA przy wizualizacji danych
4. Dashboard podsumowujący sprzedaż za pomocą Tabel Przestawnych
5. Dashboard mapa lotów
6. Budowanie i wykorzystanie dynamicznych zakresów

Wejdź na stronę kursu Excel Dashboards i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy (jest ich 18),
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel Funkcje autosumowania porada 337

W tym poście omówimy funkcje autosumowania. Ich działanie omówimy na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Być może wiesz, że jeśli zaznaczymy zakres danych i dodatkowo wiersz pod spodem i kolumnę obok, a następnie użyjemy skrótu klawiszowego Alt + =, to w miejsce pustych komórek wstawi się funkcja SUMA, podsumowująca odpowiednio wartość po kolumnach lub wierszach (rys. nr 2)

rys. nr 2 — funkcja SUMA po wierszach i kolumnach

Na karcie Narzędzia główne znajdziemy jeszcze więcej funkcji autosumowania (rys. nr 3) Niestety żadna z nich poza Sumą, nie ma skrótu klawiszowego, ale możemy je po prostu wybrać z rozwiniętego menu.

rys. nr 3 — Funkcje autosumowania

Kiedy wybierzemy funkcję Średnia, to otrzymamy średnie wartości z każdego wiersza, kolumny czy wynik po przekątnej z całego zakresu danych (rys. nr 4)

rys. nr 4 — Funkcja ŚREDNIA

Kolejną funkcja w menu jest Zliczanie, która podaje nam ilość komórek w które są wpisane liczby w danym wierszu bądź kolumnie. Ma ona postać ILE.LICZB(…), w nawiasie podany jest zakres. U nas wyświetliła się wartość ze skrótem zł, wynika to ze sformatowania komórek, przy pierwszym sumowaniu jako waluta. (rys. nr 5)

rys. nr 5 — Funkcja ZLICZANIE

Następne funkcje to Maksimum i Minimum, które zwrócą nam odpowiednio maksymalną i minimalną wartość w danym wierszu i kolumnie. Możemy kliknąć w polecenie Więcej funkcji (patrz rys. 3), rozwinie nam się wtedy okno Wstawianie funkcji (rys. nr 6), gdzie możemy wybrać, jakiej funkcji chcemy użyć.

rys. nr 6 — Okno Wstawianie funkcji

Od Excela 2010 Po zaznaczeniu zakresu danych w prawym dolnym rogu pojawia się ikonka Szybkiej analizy (rys. nr 7). Po kliknięciu w nią pojawiają nam się funkcje, między innymi Sumy. W tym przypadku nie zaznaczamy dodatkowych kolumn ani wierszy, Excel sam zwróci nam wyniki w wierszach poniżej lub w kolumnach obok. Możemy sobie wybrać dowolną funkcję z listy klikając na jej ikonkę.

rys. nr 7 — Ikonka szybkiej analizy

Pierwsze funkcje na liście sumują po kolumnach lub dalej po rozwinięciu menu po wierszach (rys. nr 8)

rys. nr 8 — Szybka analiza po wierszach i kolumnach

Klikając na poszczególne wyniki, możemy poznać formułę, a przede wszystkim z jakiego zakresu powstał dany wynik (rys. nr 9)

rys. nr 9 — Działanie formuły SUMA BIEŻĄCA

Podsumowując Funkcje autosumowania są często przydatne, ponieważ są proste w użyciu i pokazują po kliknięciu na wynik, na jakich zakresach działają.


Właśnie dodałem mój kurs o wizualizacji i Dashboardach w Excelu na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Excel Dashboards i wizualizacja danych to:
- Ponad 12 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki wizualizacji
w Excelu i tworzenia Dashboardów.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o Dashboardach:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę wizualizacji danych
i tworzenie Dashboardów w Excelu za pomocą odpowiednio stworzonych tabel przestawnych,
wykresów i innych obiektów Excela.

1. Prezentacja danych na wykresach
2. Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego i liczbowe
3. Formanty i VBA przy wizualizacji danych
4. Dashboard podsumowujący sprzedaż za pomocą Tabel Przestawnych
5. Dashboard mapa lotów
6. Budowanie i wykorzystanie dynamicznych zakresów

Wejdź na stronę kursu Excel Dashboards i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy (jest ich 18),
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel — Czas w godzinach minutach i sekundach funkcja TEKST — porada #333

W tym poście zajmiemy się tematem czasu wyrażonego w godzinach, minutach i sekundach za pomocą funkcji TEKST. Funkcję tą omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Przypomnijmy sobie że temat czasu był już omawiany w poradzie 328. Zamienialiśmy wtedy czas na godziny, minuty i sekundy za pomocą Formatowania niestandardowego oraz za pomocą formuły, w której mnożyliśmy nasz czas przez 24 dla wyrażenia ilości godzin, przez 24 i 60 dla wyrażenia ilości minut i analogicznie przez 24, 60 i jeszcze raz 60 dla sekund. Dodatkowym działaniem było zaokrąglanie wyniku do całych liczb.

Zostałem poproszony o pokazanie innego sposobu na wyrażenie czasu w godzinach, minutach i sekundach, który byłby mniej czasochłonny. Aby w pełni zrozumieć funkcję Tekst, musimy sobie przypomnieć sposoby zamiany czasu na godziny, minuty i sekundy za pomocą Formatowania Niestandardowego.

Przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl + 1, otwieramy okno Formatowania komórek (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Okno Formatowanie komórek

W zakładce Liczby, w okienku Kategoria wybieramy Niestandardowe, a następnie w okienku Typ wpisujemy, co nas interesuje. Kiedy chcemy wyrazić czas w godzinach wpisujemy [g]:mm (rys. nr 3)

rys. nr 3 — Formatowanie niestandardowe — godziny i minuty

W sytuacji, kiedy chcemy wyrazić czas w minutach wpisujemy [mm]. Zapis mm oznacza, że w sytuacji kiedy mamy ilość minut poniżej 10, pojawi się nam 0 wiodące (rys. nr 4)

rys. nr 4 — Formatowanie niestandardowe — minuty

Jeśli czas potrzebujemy wyrazić w sekundach, zapis będzie wyglądać analogicznie — [s] (rys. nr 5)

rys. nr 5 — Formatowanie niestandardowe — sekundy

Jest to nadany styl formatowania. Pamiętajmy, że pod formatowaniem ukryte są liczby. W Excelu jest funkcja TEKST, która pozwala nam pobrać wartość z komórki i zapisać ją w formie tekstu (rys. nr 6). W funkcji tej najpierw wybieramy wartość bazową, czyli komórkę do której się odwołujemy, następnie wpisujemy format tekstu. Na przykład, jeśli chcemy, aby Excel wstawił nam wartość bazową jako tekst musimy wpisać ‘’@’’

rys. nr 6 — funkcja TEKST

W wyniku takiego zapisu otrzymamy wartość bazową z komórki A2, a nie tą która się wyświetla (rys. nr 7), a co najważniejsze zapisaną jako tekst. Cały drugi wiersz ma taką samą wartość bazową, różni się formatowaniem, czyli sposobem jej wyświetlania.

rys. nr 7 — Wartość bazowa

Jeśli chcemy, aby Excel wyświetlił nam godziny i minuty to nasza formuła będzie wyglądać następująco TEKST(A2;"[g]:mm"), czyli podajemy kod formatowania liczbowego niestandardowego. Funkcja Tekst zwraca nam ten sam wynik, co formatowanie, ale w postaci tekstu, a nie liczby (rys nr 8). Liczba w Excelu jest wyrównana do prawej strony komórki, natomiast tekst jest wyrównany do lewej.

rys. nr 8 — Różnica w wyrównaniu tekstu i liczby

Jeśli chcemy pokazać czas w minutach za pomocą funkcji TEKST, zrobimy to analogicznie, tylko w formule podamy kod formatowania dla minut, czyli [mm]. Nasza formuła będzie wyglądać następująco TEKST(A2;"[mm]"). Otrzymujemy wynik i przeciągamy go w dół na pozostałe wiersze (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Funkcja TEKST — minuty

Wynik jest w postaci tekstu. Możemy sobie zmienić tą wartość tekstową na liczbową, żebyśmy mogli używać tych danych do obliczeń. Wystarczy, że dokonamy na tym tekście dowolną operację matematyczną i Excel automatycznie zwróci nam wynik w postaci liczby. Najłatwiejszym sposobem jest dodanie wartości 0 (rys. nr 10)

rys. nr 10 — Zmiana tekstu na liczbę

Otrzymamy wynik liczbowy w formatowaniu niestandardowym. Musimy zmienić formatowanie w zakładce Narzędzia główne na Ogólne (rys. nr 11)

rys. nr 11 — Zmiana formatowania

Innym, a zarazem najszybszym, rozwiązaniem na zmianę tekstu na liczbę (wg Mike’a Girvina) jest użycie podwójnego minusa. Działanie polega to na zmianie znaku naszej wartości dwukrotnie, czyli w efekcie otrzymujemy tę samą wartość (rys. nr 12)
=–TEKST(A2; "[mm]")
Takie działanie matematyczne sprawia, że Excel wartość zapisaną jako tekst, przekształca w liczbę.

rys. nr 12 — Zmiana tekstu na liczbę

Analogicznie postąpimy, gdy będziemy chcieli otrzymać ilość sekund. Wystarczy, że w formule zmienimy [mm] na [s], czyli nasza funkcja będzie wyglądać następująco TEKST(A2;"[s]"). Otrzymamy wynik w postaci tekstowej, następnie aby zmienić go w wartość liczbową, musimy wykonać na nim jakąś operację matematyczną (dodać do niego wartość 0 lub wstawić  z przodu dwa minusy).

Podsumowując funkcja TEKST jest bardzo przydatna, kiedy chcemy wyciągnąć jakąś wartość bazową i ją potem odpowiednio sformatować, aby dobrze się prezentowała np. w nagłówkach, etykietach czy nazwach danych.

Mogą pojawić się niewielkie rozbieżności w wynikach funkcji ZAOKR i TEKST. Wynika to z tego, że funkcja ZAOKR zaokrągli nasze dane w dół lub w górę w zależności, jaka jest pierwsza cyfra po przecinku, natomiast funkcja TEKST utnie wartości po przecinku, jakby ich w ogóle nie było.


Właśnie dodałem mój kurs o wizualizacji i Dashboardach w Excelu na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Excel Dashboards i wizualizacja danych to:
- Ponad 12 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki wizualizacji
w Excelu i tworzenia Dashboardów.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o Dashboardach:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę wizualizacji danych
i tworzenie Dashboardów w Excelu za pomocą odpowiednio stworzonych tabel przestawnych,
wykresów i innych obiektów Excela.

1. Prezentacja danych na wykresach
2. Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego i liczbowe
3. Formanty i VBA przy wizualizacji danych
4. Dashboard podsumowujący sprzedaż za pomocą Tabel Przestawnych
5. Dashboard mapa lotów
6. Budowanie i wykorzystanie dynamicznych zakresów

Wejdź na stronę kursu Excel Dashboards i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy (jest ich 18),
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.

Excel — Niewidzialny tekst — porada 336

W tym poście zajmiemy się zagadnieniem tworzenia niewidzialnego tekstu. Możemy również stworzyć niewidzialne wartości takie jak liczby, wartości logiczne.

Czasami potrzebujemy checkboxów (okien wyboru), które mają połączenie z dowolną komórką, u nas z komórką $B$1. Możemy to sprawdzić Klikając na komórkę prawym przyciskiem myszy, w podręcznym menu wybieramy Formatuj formant. Otworzy nam się okno Formatowanie formantu, w którym mamy podane do jakiej komórki odwołuje się nasz checkbox (rys. nr 1a i 1b).

rys. nr 1a — Formatuj formant
rys. nr 1b — Okno Formatowania formantu

W zależności od stanu zaznaczenia checkboxa, w komórce B1 pojawia się wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ (rys. nr 2)

rys. nr 2 — Wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ

Nie chcemy, aby ta wartość logiczna wyświetlała się docelowemu użytkownikowi, więc musimy ją ukryć. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy i zarazem najłatwiejszy sposób polega na zmianie koloru czcionki na taki sam jak wypełnienie komórki. Wystarczy w karcie Narzędzia główne rozwinąć kolory czcionek (rys. nr 3)

rys. nr 3 — Zmiana koloru trzcionki

W efekcie otrzymujemy czystą komórkę, ale wiemy, że tam dalej jest wartość, która jest po prostu niewidoczny ze względu na taki sam kolor jak wypełnienie komórki. W pasku formuły możemy zobaczyć ukryty tekst (rys. nr 4)

rys. nr 4 — Pole formuły

Ma to taką wadę, że jeśli zmienimy kolor wypełnienia komórki, tekst znowu stanie się widoczny. Metoda ta jest skuteczna, bo nieświadomy użytkownik nie zainteresuje się wizualnie pustą komórką.

Jeżeli będziemy chcieli użyć tej komórki do jakiejś funkcji to odwołanie do niej zadziała, mimo że jest niewidoczna (rys. nr 5)

rys. nr 5 — Odwołanie do komórki z niewidocznymi danymi

Drugim sposobem stworzenia niewidzialnego tekstu jest użycie Formatowania liczbowego niestandardowego. Pokażemy to na danych z rysunku nr 6.

rys. nr 6 — Przykładowe dane

Zaznaczamy komórki, które mają być niewidoczne i używając skrótu klawiszowego Ctrl + 1, otwieramy okno Formatowanie komórek, następnie na zakładce Liczby wybieramy Kategorię formatowania Niestandardowe, a w pole Typ wpisujemy trzy średniki (;;;) — rys. nr 7

rys. nr 7 — Okno Formatowanie komórek

Można powiedzieć, że nie formatujemy w ogóle naszych danych, bo nie dajemy żadnego kodu. Trzy średniki oddzielają 4 sekcje formatowania – dodatnią,ujemną, zerową i tekstową. Kiedy nie przypisujemy im formatowania, Excel pokaże nam wynik jako nic, nie będzie widać żadnych wartości w zaznaczonych komórkach. Zawartość tych komórek jest niewidoczna dla użytkownika, ale odwołanie do nich zadziała (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Odwołanie do komórek z niewidocznymi danymi

Możemy użyć danych z tych niewidocznych komórek np. do wyświetlania nagłówków wykresów, czy w polach tekstowych. U nas użyliśmy do wyświetlenia pola tekstowego na kształcie (rys. nr 9)

rys. nr 9 — Pole tekstowe na kształcie

Do wyświetlenia nagłówka z rysunku nr 9 użyliśmy formuły = B8 & B9, czyli połączyliśmy tekst z dwóch komórek w jedną spójną całość, aby uzyskać tytuł naszego pola tekstowego. Drugie rozwiązanie jest lepsze, ponieważ zmiana koloru wypełnienia komórki nie wpływa na widoczność wartości wpisanych w tak sformatowane komórki.

Podsumowując, ukrywamy dane, kiedy nie chcemy, żeby były widoczne w danym miejscu, ale nadal możemy się do nich odwołać w formułach i funkcjach. Pierwszy sposób – łatwiejszy, polega na zmianie koloru czcionki w komórce na kolor wypełnienia komórki. Drugi natomiast polega na zmianie formatowania na niestandardowe. Ważne jest, że w obu sposobach dane te, mimo iż nie są widoczne, są przechowywane, czyli możemy się do nich odwołać np. w formułach, nagłówkach i polach tekstowych.


Właśnie dodałem mój kurs o wizualizacji i Dashboardach w Excelu na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Excel Dashboards i wizualizacja danych to:
- Ponad 12 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki wizualizacji
w Excelu i tworzenia Dashboardów.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o Dashboardach:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę wizualizacji danych
i tworzenie Dashboardów w Excelu za pomocą odpowiednio stworzonych tabel przestawnych,
wykresów i innych obiektów Excela.

1. Prezentacja danych na wykresach
2. Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego i liczbowe
3. Formanty i VBA przy wizualizacji danych
4. Dashboard podsumowujący sprzedaż za pomocą Tabel Przestawnych
5. Dashboard mapa lotów
6. Budowanie i wykorzystanie dynamicznych zakresów

Wejdź na stronę kursu Excel Dashboards i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy (jest ich 18),
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.