Excel prostszy, niż myślisz. Ze mną możesz zostać SuperBohaterem w pracy!

Marzysz o lepszej pracy?

Mój kurs Excel SuperHero zostanie Twoim sprzymierzeńcem w zrozumieniu Excela, dzięki czemu zyskasz szansę na awans lub zdobycie nowej pracy.

→ Jeśli zależy Ci na osiągnięciu sukcesów zawodowych albo uproszczeniu sobie pracy, to dobra znajomość Excela może okazać się tu kluczowa.

W wielu branżach biegłość w Excelu stanowi ogromny atut, dzięki któremu możesz zostać zauważony przez przełożonego. Dlatego warto zainwestować w naukę Excela, by inni zaczęli dostrzegać Twoje umiejętności.

Niestety, nauka Excela często bywa trudna i czasochłonna. Wiele osób ma trudności podczas próby samodzielnego poznawania skomplikowanych funkcji i formuł. Brak odpowiedniego przewodnictwa i struktury podczas nauki może prowadzić do frustracji i zniechęcenia.

→ Darmowych materiałów jest bardzo dużo, ale są na różnych poziomach zaawansowania oraz jakości, dlatego wiele osób może się zniechęcić do nauki Excela.

Pamiętaj, że zdobywając wiedzę o Excelu, zdobywasz ważny atut na rynku pracy i już jednorazowa podwyżka albo pensja wielokrotnie zwróci Ci koszt kursu. 

Oczywiście to nie stanie się samo i będziesz musiał poświęcić czas na naukę. Na szczęście kurs podzielony jest na krótkie filmy, które wprowadzą Cię w poszczególne tematy od podstaw do bardziej szczegółowych informacji i wystarczy, że poświęcisz 15 minut, by poznać kolejne aspekty Excela.

Pamiętaj, że nie musisz od razu obejrzeć wszystkich filmów, wręcz nie jest to wskazane. Wystarczy, że skupisz się na najważniejszych dla siebie tematach (w materiałach znajdziesz dokładniejszy opis tematów w poszczególnych filmach, poziom trudności materiałów w nich zawartych oraz wyróżnienie najważniejszych tematów/filmów) i codziennie będziesz dowiadywał się czegoś nowego o Excelu.

Nie ma osoby, która wie wszystko o Excelu. To nie jest potrzebne! Ważna jest chęć do nauki i poznawania nowych sekretów Excela.
Zapisując się na kurs, z mojej strony dostaniesz linki do pobrania do siebie wszystkich materiałów (m.in. filmów instruktażowych i plików Excela).

Kurs w liczbach

godzin nagrań

arkuszy z ćwiczeniami

prezentacje z podsumowaniem

rozdziały

arkuszy do filmów

Na kurs składa się:

241 filmów instruktażowych oraz 24 prezentacji z podsumowaniem, które krok po kroku wprowadzą Cię w świat Excela

Początkowe i końcowe pliki Excela

Dodatkowe pliki z ćwiczeniami

Pdf z krótkimi opisami wszystkich funkcji omawianych w kursie

Plik opisujący jakie tematy są omawiane w poszczególnych filmach (skorowidz) oraz ich poziom skomplikowania (5 poziomów). W tym pliku znajduje się również lista tematów wraz z informacją, w których filmach są one poruszane.

A CENA TEGO WSZYSTKIEGO TO

45 zł!

Program kursu

 

1. Rodzaje odwołań

a. Odwołania względne
b. Odwołania bezwzględne
c. Podstawowy rodzaje formatowania komórek
d. Odwołania mieszane
e. Podstawy wstawiania/używania funkcji
f. Korzyści odwoływania się do zakresów danych
g. Transponowanie danych
h. Odwołania do innego arkusza

2. Sortowanie

a. Prawidłowy zakres danych i podstawy sortowania
b. Okno sortowania
c. Sortowanie po kolorach
d. Sortowanie w poziomie
e. Sortowanie po listach niestandardowych i ich tworzenie
f. Tworzenie serii/ciągów liczb, tekstu, dat, godzin, list niestandardowych

3. Filtrowanie

a. Podstawy
b. Filtrowanie tekstu, liczb i dat
c. Symbole wieloznaczne przy filtrowaniu
d. Filtrowanie po kolorach

4. Logiczne

a. Operatory
b. Funkcja JEŻELI (IF)
c. Funkcja ORAZ i LUB (AND & OR) (łączenie warunków)
d. Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI (IF)
e. Funkcja WARUNKI (IFS)
f. Operacje matematyczne na wartościach logicznych (dodawanie i mnożenie logiczne)
g. Funkcje z rodziny CZY (IS)

5. Funkcje podsumowujące

a. Rodzina funkcji SUMA.JEŻELI (SUMIF) podsumowania po 1 warunku
b. Rodzina funkcji SUMA.WARUNKÓW (SUMIFS) podsumowania po wielu warunkach
c. Podsumowanie z warunkiem 'Lub' pojedyncza kolumna
d. Nietypowe znaki (m.in. uatrakcyjniającymi raporty) i sposoby ich wstawiania
e. Podsumowanie po grupach warunków
f. Funkcja 'MinJeżeli' (MINIF), sposoby tworzenia nietypowych funkcji podsumowujących
g. Zliczanie na zasadzie 'zawiera'

6. Filtry zaawansowane

a. Zasady działania
b. Kryterium 'Oraz'
c. Kryterium 'Lub'
d. Kryterium Między
e. Kryterium z tekstem (zaczyna się od)
f. Symbole wieloznaczne w filtrach zaawansowanych
g. Kryterium wynikające z formuły
h. Wyciąganie jedynie wybranych kolumn
i. Usuwanie duplikatów

7. Funkcje bazodanowe

a. Podstawy działania
b. Funkcja BD.MIN (DBMIN), kopiowanie formuły na wiele przypadków
c. Podsumowania po grupach warunków
d. Wyszukiwania z użyciem funkcji bazodanowej, zwracane błędy

8. Funkcje sortujące i filtrujące (Excel tablicowy (2021) i formuły tablicowe)

a. Funkcja SORTUJ (SORT)
b. Sortowanie po liczbach w klasycznym Excelu (formuła tablicowa)
c. Sortowanie po tekście w klasycznym Excelu (formuły tablicowe)
d. Funkcja SORTUJ.WEDŁUG (SORTBY)
e. Sortowania po listach niestandardowych za pomocą funkcji
f. Sortowanie po rozbitej dacie (dzień, miesiąc, rok)
g. Funkcja WYBIERZ (CHOOSE)
h. Wyciąganie niesąsiadujących kolumn i ich sortowanie
i. Funkcja FILTRUJ (FILTER)
j. Filtrowanie przybliżone (zawiera)
k. Filtrowanie w klasycznym Excelu (formuły tablicowe)

9. Formatowanie liczbowe

a. Formatowanie walutowe
b. Dodawanie tekstu do liczb za pomocą formatowania liczbowego
c. Formatowanie daty i czasu
d. Inne rodzaje formatowań:

i. Procentowe
ii. Ułamkowe
iii. Naukowe, a numer kart kredytowych
iv. Specjalne
v. 4 sekcje formatowania
vi. Kolory i znaki w formatowaniu liczbowym
vii. Pseudo ukrywanie wartości

e. Skróty klawiszowe
f. Błąd precyzji

10. Tabele Excela

a. Tworzenie i podstawy
b. Odwołania do tabel
c. Prosty dynamiczny wykres na podstawie tabeli
d. Podsumowania po tabeli
e. Wiersz sumy
f. Suma bieżąca
g. Fragmentator w tabeli

11. Tabele przestawne

a. Wstęp do tabel przestawnych
b. Domyślny układ i opcje tabeli przestawnej
c. Układ tabeli przestawnej i podstawy sum częściowych
d. Puste komórki w podsumowania i elementy bez danych
e. Niestandardowe sumy częściowe
f. Sortowanie po listach niestandardowych i filtrowanie przyciskami + -
g. Grupowanie po liczbach w tabeli przestawnej
h. Pasek narzędzi szybkiego dostępu
i. Grupowanie po datach
j. Podsumowanie po tygodniach
k. Grupowanie niestandardowe tekstu
l. Grupowanie niestandardowe liczb
m. Różne sposoby podsumowania
n. Różne sposoby pokazywania podsumowanych wartości
o. Filtr raportu i jego możliwości
p. Fragmentator połączony z kilkoma TP
q. Oś czasu
r. Wykres przestawny
s. Model danych — unikatowe podsumowanie
t. Model danych — Uwzględnij odfiltrowane wartości w sumach
u. Model danych — Relacje między tabelami

12. Wykresy

a. Podstawy
b. Kolumnowy a słupkowy, podstawy formatowania wykresów
c. Wykres kołowy i pierścieniowy, etykiety danych
d. Wykres 2 kół
e. Wykres liniowy, serie danych i znaczniki
f. Daty na wykresie, wykres schodkowy
g. Wykres punkowy, linia trendu
h. Wykres Pareto po i przed 2016

 

12. Wykresy c.d.

i. Nakładanie serii
j. Wykres wodospadowy po i przed 2016
k. Tabela danych na wykresie i wykres na całym arkuszu
l. Wykres Sunburst i Treemap
m. Wykres oparty o Tabelę Przestawną
n. Wykresy przebiegu w czasie

13. Formatowanie warunkowe

a. Podstawy
b. Paski danych
c. Skala kolorów
d. Ikony
e. Nakładanie formatowania warunkowego
f. FW w Tabeli Przestawnej
g. Pierwsza formuła w FW
h. Formatowanie Warunkowe 2D
i. Zaznaczanie duplikatów (drugiego i kolejnego wystąpienia wartości)
j. Czy wartości z listy A są na liście B

14. Wyszukiwanie

a. Szczegóły działania funkcji wyszukujących, problemy przy wyszukiwaniu
b. Wyszukiwanie przybliżone
c. Wyszukiwanie w poziomie
d. Wyszukiwanie w lewo
e. Wyszukiwanie 2D
f. Wyszukanie ostatniego wystąpienia wartości
g. Wyszukiwanie wieloznaczne
h. Wyszukanie wszystkich wartości spełniających warunek
i. Wyszukiwanie po 2 kryteriach
j. Funkcjonalność wyszukiwania i zamieniania

15. Sprawdzanie poprawności danych

a. Zasady nakładania
b. Komunikat wejściowy
c. Alert o błędzie
d. Tworzenie listy rozwijanej
e. Formuła w sprawdzaniu poprawności

16. Nazwy w Excelu i nazywanie zakresów

a. Podstawy
b. Automatycznie rozrastające się nazwy (tabele Excela)
c. Listy rozwijane zależne
d. Nazywanie stałych
e. Zmienne zakresy/nazwy przy tworzeniu wykresów
f. Odwołania względne w nazwach
g. Rozrastające się zakresy w nazwach

17. Funkcje Daty i Czasu

a. Opóźnienie zapłaty
b. Rok, miesiąc, dzień i kwartał
c. Czas pracy na nocnej zmianie
d. Zaokrąglanie liczb i czasu
e. Liczba dni roboczych pomiędzy datami, niestandardowe weekendy i święta
f. Liczba piątków pomiędzy datami
g. Data po określonej liczbie dni roboczych, niestandardowe weekendy i święta
h. Następny piątek
i. Czy data to weekend, funkcja DZIEŃ.TYG (WEEKDAY)
j. Sprawdzanie, czy dzień jest niepracujący
k. Data za miesiąc
l. Ostatni/Pierwszy dzień miesiąca
m. Pierwszy/Ostatni piątek miesiąca
n. Numer tygodnia w roku
o. Numer tygodnia w miesiącu
p. Ile minęło czasu (miesięcy, dni, lat) – funkcja DATA.RÓŻNICA (DATEDIFF)

18. Funkcje i operacje tekstowe

a. Podział imienia i nazwiska
b. Polecenie tekst jako kolumny
c. Polecenie FlashFill (Wypełnianie błyskawiczne)
d. Podział tekstu po jego szerokości
e. Poprawianie formatów dat
f. Wyciąganie 2 imienia, gdy nie zawsze występuje (FlashFill)
g. Wyciąganie 2 imienia, gdy nie zawsze występuje (Formuła)
h. Łączenie tekstów
i. Łączenie tekstów różnymi ogranicznikami
j. Wyciąganie fragmentu tekstu
k. Podstawianie wartości (funkcja PODSTAW (SUBSTITUTE))
l. Zastępowanie wartości (funkcja ZASTĄP (REPLACE))
m. Powtarzanie znaków na zasadzie wystawiania oceny z ★★☆☆☆
n. Zliczanie ilości słów
o. Prawidłowe formatowanie liczb w tekście
p. Dzień tygodnia
q. małe/WIELKIE litery

19. Skróty klawiszowe

a. Skróty z klawiatury
b. Skróty do wstążki
c. Pasek narzędzi szybkiego dostępu
d. Skróty w oknach

20. Sekwencje i unikatowe wartości (Excel tablicowy od 2021)

a. Funkcja SEKWENCJA (SEQUENCE)
b. Anulowanie przestawienia kolumn
c. Wyciąganie cyfr z tekstu
d. Funkcja UNIKATOWE (UNIQUE)
e. Występujące tylko raz
f. Formuła w klasycznym Excelu na wyciąganie unikatów (formuła tablicowa)
g. Zliczanie duplikatów
h. Losowanie wartości
i. Losowanie bez powtórzeń
j. Zgodność formuł pomiędzy klasycznym Excelem, a Excelem tablicowym

21. Drukowanie

a. Drukowanie dużych tabel
b. Obszar wydruku
c. Nagłówek i stopka strony drukowania

22. Komunikaty o błędach

a. Typy błędów zwracanych przez funkcje
b. Inne błędy
c. Naprawianie błędów
d. Analiza/Szacowanie formuły

23. Różne funkcjonalności Excela

a. Kopiowanie/Wklejanie specjalne
b. Zwiększenie wartości o %
c. Zaznaczanie specjalne
d. Wypełnianie w dół
e. Różnice pomiędzy kolumnami
f. Zależność formuł
g. Szukaj wyniku
h. Scenariusze
i. Grupowanie wierszy/kolumn
j. Linki i funkcja HIPERŁĄCZE (HYPERLINK)

 

 

 

 

Opinie o innych moich kursach

Przykładowe filmy

1.4 — Odwołania mieszane i funkcja PMT — Spłata pożyczki:

11.13 — Różne sposoby
podsumowania:

2.p — Podsumowanie rozdziału
o sortowaniu:

20.1 Podstawy funkcji
SEKWENCJA:

O autorze

Cześć, z tej strony Adam Kopeć, Miłośnik Excela i Microsoft Most Valuable Professional od 2017 roku. Od 2011 prowadzę kanał na YouTubie Excel i Adam, który osiągnął już ponad 10 milionów wyświetleń. 

Do tej pory wydałem 3 książki o Excelu pod redakcją Komputer Świat i 1 samodzielnie. Systematycznie poznaję coraz lepiej Excela, ale uczę się też jak lepiej przekazywać wiedzę. 

Tworząc kurs Excel SuperHero zastanawiałem się, jakie informacje o Excelu są najważniejsze do omówienia, ale również jak przekazać je w przystępny sposób.
Nie do końca udało mi się ograniczyć ilość przekazanej wiedzy 😉 ale zadbałem o odpowiednią obróbkę wideo, dodałem krótkie wskazówki i opisy funkcji w filmach oraz wiele innych drobnych rzeczy, żeby przekazywane informacje jasne i czytelne. Udało mi się także namówić uroczą 😉 lektorkę do filmów z prezentacjami podsumowującymi poszczególne rozdziały.
Ten kurs to podsumowanie mojego doświadczenia z Excelem oraz uczenia innych.

Dzięki temu kursowi poznasz przykłady najczęstszych zadań potrzebnych do rozwiązania za pomocą Excela. Wyszukanie ceny, stworzenie przyciągającego uwagę wykresu, sformatowania warunkowe danych, przygotowania przyjaznego raportu w postaci Tabeli Przestawnych i wiele innych przykładów znajdziesz w tym kursie, dlatego pośpiesz się i zapisz się na ten kurs już dziś.

Czy ten kurs jest dla Ciebie?

Ten kurs NIE jest dla Ciebie, jeśli:

Oczekujesz, że wystarczy obejrzeć filmy instruktażowych by stać się ekspertem.

Nie planujesz ćwiczyć samodzielnie tego czego nauczyłeś się z filmów.

Zakładasz, że sama znajomość Excela przełoży się na lepszą pracę bez dodatkowych kwalifikacji.

Uważasz, że za taką cenę dostaniesz dostęp do konsultacji z trenerem.

Myślisz, że nauka zaawansowanych tematów z kursu będzie łatwa i bezstresowa.

Ten kurs JEST dla Ciebie, jeśli:

Oczekujesz, że kurs zwiększy Twoją pewność siebie w korzystaniu z Excela.

Myślisz, że kurs pomoże Ci zrozumieć konkretne funkcje i funkcjonalności Excela, które są przydatne w konkretnych problemach w pracy.

Uważasz, że lepsza znajomość Excela pomoże Ci zwiększyć efektywność w obecnej pracy lub poprawi ich szanse na zdobycie lepszej pracy.

Jesteś gotowy podjąć dalszą naukę i wykonać ćwiczenia z kursu.

Sądzisz, że po przejściu całego kursu i wykonaniu ćwiczeń zdobędziesz wystarczająco wiedzy, by samodzielnie pracować z Excelem.

Certyfikat

Po ukończeniu kursu i przejściu testu/quizu otrzymasz ode mnie certyfikat ukończenia w pliku.pdf, który możesz dołączyć do swojego CV lub profilu zawodowego.

Certyfikat pokazuje, że jesteś zaangażowany w rozwijanie swoich umiejętności i zdobyłeś już doświadczenie w obsłudze Excela. 

To ważne na rynku pracy i zwiększa Twoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Ile kosztuje kurs „Excel SuperHero"?

→ 241 filmów instruktażowych podzielonych na 23 moduły oraz 24 prezentacje z podsumowaniem, które krok po kroku wprowadzą Cię w świat Excela

Początkowe i końcowe pliki Excela oraz dodatkowe pliki z ćwiczeniami

PDF z krótkimi opisami wszystkich funkcji omawianych w kursie

Plik z listą filmów, do której przypisane są tematy omawiane w tych filmach (skorowidz) jak i poziom trudności (5 poziomów)

Ponad 20h nagrań!

   TO WSZYSTKO ZA JEDYNE

   45 zł!

   Często zadawane pytania

   Gdzie będą dostępne materiały? Na jak długo dostanę do nich dostęp? 

   Dostajesz link do pobrania materiałów (filmów instruktażowych + dodatkowych plików) do siebie na dysk, więc dostęp do materiałów będziesz miał, dpóki ich nie skasujesz ;))

   Czy poziom kursu jest dla mnie odpowiedni? 

   Kurs przeznaczony jest dla osób, które już trochę wiedzą o Excelu, czyli umieją wpisywać dane do Excela. Wiedzą czym są kolumny, wiersze i komórki. Znają proste funkcje jak SUMA czy ŚREDNIA i umieją wykonywać operacje matematyczne w Excelu jak mnożenie czy dzielenie.
   Jeśli już to umiesz, możesz zacząć pracę z tym kursem od prostych tematów, a z czasem przejść do bardziej skomplikowanych funkcjonalności i formuł. 

   Na jakiej wersji Excela są pokazane filmy na kursie?

   Na tzw. Excelu subskrypcyjnym (365), co jest niemalże tożsame z wersją 2021, ale wiele funkcjonalności nie zmieniła się od roku 2007. W linku poniżej pobierzesz wymagania do poszczególnych filmów.

   POBIERAM PLIK »

   Kiedy dostanę materiały do z kursu? 

   Mail z linkiem do strony zawierającej wszystkie materiały do kursu powinien zostać do Ciebie wysłany niemal natychmiast po potwierdzeniu zapłaty, więc jeśli po 10–15 minutach do Ciebie nie dotarł, sprawdź folder SPAM. Jeśli tam też nie ma odpowiedniego maila napisz do mnie na adam(at)exceliadam.pl

   Czy kurs dotyczy wyłącznie Excela na Windowsie, czy może zawiera informacje o Excelu na Macu, Libre Office czy Google Sheets?

   Kurs dotyczy wyłącznie Excela na Windowsie. Co prawda część funkcjonalności i funkcji się powtarza, ale inne funkcjonalności mogą się różnić w istotny sposób pomiędzy różnymi aplikacjami.

   Czy kurs zawiera licencję programu Microsoft Office?

   Nie, ale możesz mieć go już zainstalowanego w pracy, albo relatywnie tanio kupić wcześniejszą wersję na Allegro. Możesz też skorzystać z darmowej, 30-dniowej wersji próbnej. Jeśli będziesz pracował wytrwale, 30 dni powinno wystarczyć, aby poznać najważniejsze funkcjonalności z kursu.

   Czy kurs zawiera konsultacje z Tobą? 

   Nie. W cenie 45zł dostajesz dostęp do ponad 20h godzin filmów instruktażowych, plików początkowych, końcowych, plików z ćwiczeniami oraz dodatkowych materiałów pomocniczych. 

   Co jeśli stwierdzę, że kurs nie jest jednak dla mnie? 

   Masz 30 dni na zwrot. Wystarczy, że napiszesz do mnie, a zwrócę Ci pieniądze bez pytania.

   Czy wystawiasz fakturę VAT?

   Tak, wystawiam faktury. Podczas składania zamówienia musisz zaznaczyć odpowiedni checkbox i podać dane firmy, a fakturę wyślę Ci później mailowo.

   Dlaczego kurs kosztuje zaledwie 45zł?

   Po pierwsze dlatego, że zamieszczam swoje kursy wideo na platformie edukacyjnej Udemy. Oni często robią promocje, więc sam nie mogę sprzedawać kursów w pełnej cenie. 

   Po drugie chcę nauczyć Excela jak najwięcej osób (w tym również pomaga Udemy 😀)

   Po trzecie w tym kursie dostajesz tylko materiały elektroniczne, czyli nie ma żadnych kosztów druku itp.

   Po czwarte w ramach kursu nie ma dodatkowych webinarów czy konsultacji, tylko wcześniej przygotowane filmy i pliki.

   Po piąte, korzystam z wcześniej zdobytej wiedzy i prawie nie musiałem uczyć się nowych rzeczy o Excelu podczas tworzenia tego kursu.