Kurs Excel 2010 część 3


Komórki — wpisywanie danych, przejścia między komórkami


Formaty liczbowe — księgowe, daty, godziny