Kurs Excel 2010 część 14


Scalanie komórek, a wyrównanie na zaznaczonym obszarze


Okno formatowania komórek