Kurs Excel 2010 część 10


Łączenie tekstu — ampersand


Odwołanie względne i bezwględne