W tej poradzie omówimy działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z dopasowaniem przybliżonym, czyli kiedy mamy ustalone progi np. progi zdobywania premii ze sprzedaży lub progi ocen w szkole. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

W naszych danych mamy przykładowe wartości punktowe uzyskane przez uczniów z egzaminu i musimy na ich podstawie wstawić oceny. W tabeli z wynikami mamy progi do poszczególnych ocen. Liczba punktów od 0 do 55 daje ocenę 2, liczba punktów między 55 a 65 daje nam ocenę 3 itd. Należy zwrócić uwagę jak to jest rozpisane, mianowicie że mamy z jednej strony przedział domknięty, czyli jeśli uczeń zdobędzie np. 65 punktów otrzyma już ocenę 3,5.

Bardzo ważne jest, że jeśli chcemy użyć funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z dopasowaniem przybliżonym, nasze dane muszą być posortowane rosnąco, czyli od najmniejszej wartości  do największej. Dopasowanie przybliżone działa na zasadzie wyszukiwania binarnego.

Aby zrozumieć jak działa funkcja omówimy to na przykładzie. Sprawdzimy ilość punktów jaką zdobył Alex – 67, przechodzimy do tabeli obok i w kolumnie F sprawdzamy, która z wartości w tej kolumnie jest większa od 67. Dochodzimy do wartości 70, ona nie spełnia warunku, więc cofamy się do wartości 65 i z tego wiersza wybieramy odpowiadającą temu wynikowi ocenę (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Obrazowy sposób działania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z dopasowanie przybliżonym

Formuła funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO będzie wyglądać następująco:

= WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;$F$3:$H$8;3;1)

Pierwszym argumentem funkcji jest szukana_wartość, czyli ilość punktów zdobyta przez ucznia. Drugi argument to tabela_tablica, mianowicie dane z tabeli obok – progi ilości punktów i oceny w zależności od nich, blokujemy te dane za pomocą skrótu klawiszowego F4, żeby się nie ruszała przy kopiowaniu formuły. Pamiętajmy, że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO będzie wyszukiwać wyniku tylko w pierwszej kolumnie. Trzeci argument to nr_indeksu_kolumny, czyli z której kolumny funkcja ma wyciągnąć wartość, jak już znajdzie odpowiedni przedział w pierwszej kolumnie, w naszym przypadku z trzeciej kolumny – oceny (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Trzeci argument funkcji

Czwarty argument to poszukiwany_zakres, czyli rodzaj dopasowania: przybliżone lub dokładne. W naszym przykładzie chcemy skorzystać z dopasowania przybliżonego, więc wpiszemy słowo PRAWDA lub 1 (rys. nr 4). Zatwierdzamy formułę i kopiujemy na wiersze poniżej.

rys. nr 4 — Czwarty argument funkcji

Możemy pominąć uzupełnienie czwartego argumentu, ale należy pamiętać, że domyślną opcją przy pominięciu tego argumentu jest dopasowanie przybliżone.

W naszym przykładzie jako dane mieliśmy liczby. W poprzednim poście używaliśmy funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z dopasowaniem dokładnym.

Należy pamiętać że przy dopasowaniu przybliżonym zawsze trzeba określić najmniejsza wartość jaka może się pojawić.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

  1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
  2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
  3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
  4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
  5. Usługa internetowa
  6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.