rys. nr 5 - polecenie Usuń inne kolumny

ten rysunek przedstawia wykorzystanie polecenia Usuń inne kolumny