rys. nr 4 - okno z danymi, z których możemy wybrać konkretne dane

ten rysunek przedstawia okno z danymi, z których możemy wybrać konkretne dane