rys. nr 15 - wybrana kolumna zaznaczona w danych

ten rysunek przedstawia wybraną kolumnę zaznaczoną w danych