rys. nr 14 - okno Przejdź do kolumny

ten rysunek przedstawia okno Przejdź do kolumny, gdzie wskazujemy konkretną kolumnę