rys. nr 12 - wybrane dane wczytane do Excela

ten rysunek przedstawia wybrane dane wczytane do Excela