Rys. nr 9 – parametry dzielenia kolumny według liczby znaków

ten rysunek przedstawia parametry dzielenia kolumny według liczby znaków