Rys. nr 8 – ścieżka dostępu do polecenia Według liczby znaków

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Według liczby znaków