Rys. nr 6 – nazwa nowej kolumny, którą chcemy zmienić w pasku formuły

ten rysunek przedstawia nazwę nowej kolumny, którą chcemy zmienić w pasku formuły