Rys. nr 3 – edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi

ten rysunek przedstawia edytor zapytań Power Query z wczytanymi danymi