Rys. nr 2 – polecenie Z tabeli/zakresu

ten rysunek przedstawia polecenie Z tabeli/zakresu