Rys. nr 17 – dane po usunięciu pustych wierszy

ten rysunek przedstawia dane po usunięciu pustych wierszy