Rys. nr 16 – polecenie Usuń puste

ten rysunek przedstawia polecenie Usuń puste