Rys. nr 15 – dane po usunięciu wierszy z błędami (error)

ten rysunek przedstawia dane po usunięciu wierszy z błędami (error)