Rys. nr 14 – ścieżka dostępu do polecenia Usuń błędy

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Usuń błędy