Rys. nr 13 – dane po zmianie typu danych z tekstu na liczby całkowite

ten rysunek przedstawia dane po zmianie typu danych z tekstu na liczby całkowite