Rys. nr 11 – zmiana typu danych w kolumnie Cyfry

ten rysunek przedstawia zmianę typu danych w kolumnie Cyfry