Rys. nr 10 – fragment danych podzielonych według liczby znaków

ten rysunek przedstawia fragment danych podzielonych według liczby znaków