Rys. nr 1 – przykładowe dane

ten rysunek przedstawia przykładowe dane