Rys. nr 7 – zmiana kryterium poprawności danych

ten rysunek przedstawia zmianę kryterium poprawności danych