Rys. nr 6 – komunikat o wpisaniu danych, nie spełniających kryteriów poprawności danych

ten rysunek przedstawia komunikat o wpisaniu danych, nie spełniających kryteriów poprawności danych