Rys. nr 5 – parametry sprawdzania poprawności danych

ten rysunek przedstawia parametry sprawdzania poprawności danych