Rys. nr 4 – polecenie Sprawdzanie poprawności danych

ten rysunek przedstawia polecenie Sprawdzanie poprawności danych