Rys. nr 3 – Data po upływie 30 dni od dzisiejszej daty

ten rysunek przedstawia datę po upływie 30 dni od dzisiejszej daty