Rys. nr 2 – wartość zwrócona przez funkcję DZIŚ

ten rysunek przedstawia wartość zwróconą przez funkcję DZIŚ