Rys. nr 7 – okno Testu przed ogranicznikiem

ten rysunek przedstawia okno Testu przed ogranicznikiem