Rys. nr 5 – Zamienione dane

ten rysunek przedstawia zamienione dane