Rys. nr 4 – okno Zamieniania wartości

ten rysunek przedstawia okno Zamieniania wartości